Børnetestamente

Et børnetestamente er for dig/jer, som har mindreårige børn og vil forsøge at sikre, at de kommer til et sikkert og trygt sted, hvis du/I ikke længere er der til at tage jer af dem.

Et børnetestamente er en erklæring fra en eller begge forældre til Statsforvaltningen om, hvem I ønsker skal tage sig af børnene, hvis I er gået bort. Du/I kan i et børnetestamente udpege en enkelt person eller et par, som I mener barnet vil trives godt hos. Det kan være et vennepar, som I mener de samme værdier som jer.

Det er ikke muligt via et børnetestamente at fratage den anden biologiske forælder forældremyndighed, hvis vedkommende også har den. Et børnetestamente er relevant for dig, hvis du har forældremyndigheden alene og eventuelt ikke ønsker, at den anden biologiske forælder skal have barnet, hvis du går bort.

Manglende børnetestamente

Det er en fejlopfattelse i samfundet, at gudforældre automatisk får forældremyndigheden. Der følger ingen juridiske eller økonomiske forpligtelser med titlen som gudforældre. Statsforvaltningen vil, hvis begge biologiske forældre går bort, træffe beslutning om, hvem der skal have børnene – ud fra en vurdering af børnenes bedste.

Med et børnetestamente får du medindflydelse på Statsforvaltningens beslutning. Det er derfor en fordel i børnetestamentet at forklare Statsforvaltningen baggrunden for dine ønsker.

Gyldighedskrav

Børnetestamentet skal underskrives og dateres af dig som testator. Der er intet krav om tinglysning mm. Det er valgfrit at anvende vitterlighedsvidner. Du kan også vælge at underskrive børnetestamentet ved notar. Når du går bort, sendes børnetestamentet automatisk til Statsforvaltningen. Du kan også vælge at underskrive testamentet digitalt på TestaViva.dk, vi sender også automatisk børnetestamentet til Statsforvaltningen, når vi via CPR-registeret bliver informeret om din bortgang.