fbpx

30%-løsningen

Nogle kalder den for 30-procentsreglen – hos TestaViva kalder vi den for 30-procentsløsningen. Den er nemlig knapt så meget en juridisk regel, som den er en god mulighed for dig, der har arvinger uden for nærmeste familie. Men hvad går 30-procentsløsningen egentlig ud på? Og hvordan kan den være en fordel for dig?

Optimer arven til dine arvinger

Er du ved at skrive testamente, og vil du tildele noget af din arv til din søster, din nevø eller måske din bedstemor? Så er 30-procentsløsningen værd at kigge på for dig. Søskende, nevøer og niecer, bedsteforældre og venner hører nemlig alle uden for det, man kalder ens ”nærmeste familie”, og det betyder, at de skal betale en del af arven i afgift ud over den sædvanlige boafgift (15%). Denne ekstra afgift hedder tillægsboafgift og svarer til 25% af den tildelte arv, som i stedet for hos din arving lander i statskassen. Den totale afgift for din arving er altså 36,25%.

30-procentsløsningen giver dig mulighed for at give dine arvinger en større procentdel af arven, 70%, mens du samtidig donerer 30% til en velgørende organisation (se eksempel her). Så i stedet for at dine arvinger skal betale 36,25% i afgift, kan de bruge 30-procentløsningen og betale, hvad der svarer til 30% til den velgørende organisation. Så står den velgørende organisation nemlig for at betale bo- og tillægsboafgiften – og dine arvinger slipper!

Hvem er ”nærmeste familie”?

Mange betegner nok deres søskende som nærmeste familie. Dog hører søskende, venner, kusiner, bedsteforældre m.m. ikke under ”nærmeste familie”, i den forstand at de er lovmæssigt forpligtet til at betale tillægsboafgift.

Personer, der ikke skal betale tillægsboafgift:

  • Din ægtefælle/samlever (hvis samlevende i mere end to år på dødsdagen)
  • Dine børn
  • Dine stedbørn
  • Dine plejebørn (under visse betingelser)
  • Dine børns ægtefæller
  • Dine børnebørn
  • Dine forældre
  • Din fraseparerede eller fraskilte ægtefælle


Hvis du vil testamentere noget af din arv til en eller flere af ovenstående personer, er 30-procentsløsningen altså ikke relevant for dig, da disse personer ikke betaler tillægsboafgift.

30%-løsningen er derimod relevant for dig, der har arvinger, som er uden for denne gruppe – og altså ikke med på listen ovenfor.

Er du i tvivl om, hvorvidt dine arvinger er nærmeste familie? TestaViva er altid klar til at rådgive dig, hvis du skulle få brug for det. 

Eksempel

Susanne og Erik er gift og har ingen børn. De har hver især en nevø, Martin og Morten, som, de ønsker, skal arve dem, når de begge er gået bort.

Da Martin og Morten er nevøer til henholdsvis Susanne og Erik, skal de betale 36,25% i boafgift. Susanne og Erik vælger i deres testamente at anvende 30%-løsningen og indsætter Kræftens Bekæmpelse som velgørende organisation.


Da Susanne og Erik går bort, efterlader de sig 1.000.000 kr.

Uden 30%-løsningen

Bruttoarv til Morten og Martin: 1.000.000 kr.
Samlet boafgift 36,25% efter bundfradrag: 670.721 kr.
Afgift til staten: 329.279 kr.


Med 30%-løsningen

Morten og Martin modtager 70% af 1.000.000 kr. hvilket bliver 700.000 kr. til ligedeling.
Den velgørende organisation modtager 300.000 kr. hvoraf de skal betale en andel af disse til Morten og Martins boafgift. Det giver organisationen en fortjeneste på differencen 79.471 kr.

Fordele og ulemper ved 30-procentsløsningen


Hos TestaViva plejer vi at sige, at 30-procentsløsningen er en win-win. Dine arvinger får flere penge ud af det, og du tilgodeser samtidig en valgfri velgørende organisation.


Det sværeste er tit at træffe en beslutning om, hvilken organisation du vil tilgodese.


Du behøver heller ikke at være nervøs for, at hverken din relation til din arving eller lovgivningen ændrer sig, og at 30-procentsløsningen derfor ikke er en fordel for dig. Vælger du at gøre bruge af 30-procentsreglen, indsættes der automatisk et afsnit i dit testamente, som fortæller, at reglen kun må anvendes, så længe det er en økonomisk fordel for din arving.

Så hvis du bliver præsenteret for 30-procentsreglen en anden gang, så husk på den som 30-procentsløsningen – og at den faktisk kan være en stor fordel for dine arvinger, hvis de ikke hører til din nærmeste familie og vil undgå at betale den højeste arveafgift.

Har du spørgsmål til dit testamente, til 30-procentsløsningen eller generelle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Er du sikret juridisk?

Hos TestaViva kan du teste hvilke juridiske dokumenter du bør have. Tag testen og svar på enkelte spørgsmål omkring din livssituation for at blive klogere på hvilke juridiske dokumenter du bør have.