Typer af testamenter

Notartestamente

Notartestamente har altid været den mest anbefalede testamenteform, da testamentet underskrives ved notar, som bekræfter testators evne til at testere samt dennes identitet. Derudover opbevares testamentet i skifterettens arkiv.

Vidnetestamente

Vidnetestamentet har tidligere været anset for tvivlsomt, da underskriften kunne blive anfægtet, samt opbevaringen ikke har været sikker – da testator selv skal stå for dette. TestaViva har brudt med dette ved anvendelse af digital signatur kombineret med digital tids- og lokationsangivelse, hvorved et vidnetestamente kan oprettes digitalt, hvorefter TestaViva opbevarer en genpart af testamentet, indtil den dag, det skal anvendes.

TestaViva er koblet op med det centrale cpr-register, hvorfor vi bliver informeret, når testator er afgået ved døden - vi sørger derefter for at sende testamentet til skifteretten.

Du kan læse mere her om kravene til vidnerne Tryk her

Hvad gør jeg, efter jeg har oprettet mit testamente?

Testamenter noteres hos din lokale byret. Det tager ofte kun et par minutter og koster 300 kr. i retsafgift. Det er kun dig, der kan notere dit testamente. En advokat kan ikke gøre det for dig!

Eller du kan side derhjemme sammen med to vidner og underskrive dit vidnestestamente - som er fuldt ud lige så juridisk gyldigt

Opbevar testamentet omhyggeligt

Hvis testamentet ikke oprettes som et notartestamente, bør du opbevare testamentet omhyggeligt sammen med dine øvrige personlige papirer. Fortæl gerne dine nærmeste, at du har oprettet testamente, og hvor du opbevarer det. Det skyldes, at man tidligere har set testamenter der er blevet lagt i en skuffe, og som man først 20 år efter testators død finder.

Hos TestaViva opbevarer vi også dit testamente, og sørger for, at de rette personer får kendskab til dit testamente efter din død. Du behøver derfor ikke bekymre dig om, hvorvidt det, du har bestemt i dit testamente, også bliver efterlevet.

Hvornår er testamentet juridisk gyldigt?

Et testamente er juridisk gyldigt, hvis det enten er noteret hos en notar eller er underskrevet af 2 vitterlighedsvidner. Der gælder dog særlige regler ved nødtestamente og vidnetestamente.

Har du udarbejdet et testamente derhjemme og efterfølgende selv har underskrevet det, så er det ikke gyldigt! Det skal altid underskrives efter de strenge regler for notarer eller vidnetestamenter.

Hos TestaViva sørger vi for, at gyldighedsbetingelserne for testamenter er opfyldt, uanset om du vælger at oprette et notar- eller vidnetestamente.