Hvem arver mig?

Hvis der ikke oprettes ét testamente, vil arven blive fordelt efter følgende 3 arveklasser. Er der blot én arving i en rangførst arveklasse går der ikke arv til en efterfølgende arveklasse.

1. Arveklasse - Ægtefælle og livsarvinger

Hvis der ikke er oprettet testamente, så arver dine børn (livsarvinger) og ægtefælle ligeligt, dvs. halvdelen til ægtefællen og halvdelen til børnene. Dør dit barn før dig, vil dine børnebørn træde i pågældendes sted. Er dine børnebørn døde, træder deres børn (dine oldebørn) i dine børnebørns sted, etc. Hvis dit afdøde barn ikke havde nogen livsarvinger, modtager barnet ikke arv. Arven fordeles derfor mellem de øvrige personer i arveklasse 1.

Livsarvinger og ægtefæller er tvangsarvinger. Udgangspunkter er derfor, at de arver 25% eller 1/4 af din formue. Det er uden betydning, om din formue i ægteskabet er fuldstændigt særeje.

Vær opmærksom på, det kun er biologiske og adopterede børn, der er legale arvinger. Plejebørn eller børn du har fået tildelt forældremyndigheden over, tildeles ikke arv, medmindre du opretter testamente til fordel for disse. Endvidere har et barn ikke legal arveret efter sin stedfar eller sin stedmor, foruden det er adopteret af denne.

Samlevende er endvidere ikke omfattet af arveklasserne, hvorfor du bør oprette testamente, hvis din samlever skal arve dig.

Er der ingen levende arvinger i 1. arveklasse (ægtefælle, børn, børnebørn, mv.) ved din død, træder arveklasse 2 i kraft.

2. Arveklasse - Forældre , dernæst søskende

Forældre arver hver halvdelen af din arv. Er én eller begge af dine forældre døde, arver dine forældres børn dig (dine søskende). Dette er, uagtet om dine forældres børn er dine hel- eller halvsøskende.

Er afdødes søskende også døde, vil deres børn (dine nevøer/niecer) arve. Hvis du ikke har nevøer/niecer eller disse er døde på tidspunktet for din død, vil arven tilfalde arveklasse 3. Det er uanset at dine nevøer/niecer har børn.

Personer der arver efter 2. arveklasse, er ikke tvangsarvinger, og deres legale arveret kan derfor begrænses eller udelukkes helt ved testamente.

Er der ingen levende arvinger i 2. arveklasse ved din død, træder arveklasse 3 i kraft.

3. Arveklasse - Bedsteforældre, farbrødre, morbrødre, fastre og mostre

Dine bedsteforældre på hver af dine forældres side arver ligeligt. Er dine bedsteforældre døde, tilgår arven deres børn (dine farbrødre, morbrødre, fastre og mostre).

Dine fætre og kusiner kan efter arveloven, ikke komme i betragtning til arven og er således ikke arveberettigede. Hvis fætre og kusiner skal arve, skal det fremgå af et testamentet.

Arvinger i 3. arveklasse er ikke tvangsarvinger, og deres arv kan begrænses eller helt bortfalde ved testamente.

ER DER INGEN LEVENDE ARVINGER I 3. ARVEKLASSE OG DER IKKE ER OPRETTET TESTAMENTE, TILFALDER DIN ARV STATEN.

Konkrete siturationer

Her under kan du finde eksempler på almene konkrete arve siturationer. Husk du altid er velkommen til at kontakte TestaViva og få hjælp til netop din situation.