fbpx

Hjem > Produkter > Dødsbo

Dødsbobehandling

Når en person går bort, står arvingerne over for beslutninger vedrørende en række praktiske forhold, herunder hvordan afdødes bo skal håndteres. Der findes forskellige metoder til behandling af dødsboet, og valget afhænger af flere faktorer.

Ejeratale

Indholdsfortegnelse

Hvad er dødsbobehandling?

Et dødsbo refererer til den samlede ejendom, aktiver og passiver, som en person efterlader sig ved døden. Når en person dør, opstår der et dødsbo, og behandlingen af dette kan involvere forskellige juridiske og administrative opgaver. Dette omfatter normalt fordelingen af arv til arvinger, betaling af eventuelle gældsforpligtelser og afvikling af ejendomsspørgsmål.

Hvad er et boudlæg?

Et boudlæg udgør den mest enkle metode til at afslutte et bo og finder anvendelse i situationer, hvor den afdødes samlede formue er under 49.000 kr. (2023). Ved et boudlæg overdrages boet enten til den nærmeste efterladte eller til den person, der dækker udgifterne til begravelsen. Den pågældende person har også ansvaret for at tømme boet efter den afdøde, men påtager sig ikke ansvaret for afdødes gæld.

Hvad er et ægtefælleudlæg?

Som den afdødes ægtefælle har man mulighed for at overtage hele boet, forudsat at man påtager sig den eventuelle gæld, som boet måtte have. Dette indebærer samtidig, at de øvrige arvinger ikke vil modtage nogen del af arven. For at foretage et ægtefælleudlæg i dødsboet skal ægteparrets samlede formue, herunder eventuelle livsforsikringer, pensioner eller særeje, være under 850.000 kr. (2023).

Et ægtefælleudlæg vil have arveretlige konsekvenser ved længstlevendes død. I denne situation vil halvdelen af længstlevendes bo gå til førstafdødes arvinger, inklusive den eventuelle forøgelse af formuen, der måtte være sket i mellemtiden.

Længstlevende har dog mulighed for at ændre dette scenarie ved at oprette et testamente.

Efter dødsfald - Hvad skal du være opmærksom på?

Vi anbefaler at du som pårørende giver din bank besked om dødsfaldet, så banken kan påbegynde de administrative opgaver de skal håndtere og kontakte fx. skifteretten.  

 

Så snart banken er gjort opmærksom på dødsfaldet spærres alle afdødes konti, fælleskonti og depoter og der åbnes først for adgang når der er udstedt en skifteretsattest, der har udpeget hvem der skal sikre at der bliver lavet et ordentligt dødsboskifte og herved kan disponere på vegne af boet og over boets aktiver. Der kan fra dette tidspunkt ikke trækkes penge fra diverse konti – men der kan indsættes og overføres penge ind på diverse konti. 

 

Hvis du/I ikke har fået oprettet en egen konto inden dødsfaldet, så skal du bede din bankrådgiver oprette en konto til dig, så din fremtidige indtægt i form af løn, pension eller lignende indbetales til den konto og dermed er tilgængelig for dig. Gør du ikke dette vil pengene fortsætte med at gå ind på den spærrede konto, hvor du ikke kan få adgang til pengene. Den nye konto kan tilknyttes betalingskort og betalingsservice og kan fremover være din NemKonto. Hvis de efterladte vil indtræde i en betalingsaftale (for eksempel ved betaling af husleje), skal betalingsmodtageren orienteres om ændringen. 

 

Når skifteretsattesten er udstedt

Når skifteretten har taget stilling til boets behandling, udsteder skifteretten en skifteretsattest som bevis for, at den person eller de personer (kontaktperson), der har ret til at råde over afdødes formue. Hvis det er TestaViva der skal være kontaktperson, vil det være en jurist eller en advokat som er ansvarlig for dødsboet, bliver håndteret korrekt. Som noget af det første der vil ske, vil der tages kontakt til banken, så pengene kan frigives – her skal der bl.a. sendes dokumentation som disse dokumenter:

 

 

Skifteretsattest 
Skiftefuldmagter (Gives af hver enkelt arving til fx TestaViva, så vi kan håndtere dødsboprocessen og til at signalerer at TestaViva skal varetage arvingernes interesser) 
Kopi af gyldigt billedlegitimation (pas eller kørekort) på samtlige boets arvinger (det må ikke være af det digitale kørekort, men skal være en kopi af det fysiske). 

 

Hvis der er givet skiftefuldmagt, skal vi alene have kopi af gyldigt billedlegitimation på den arving, som har fået fuldmagt. Er det en anden end en arving, som har fået fuldmagt, skal vi både have kopi af gyldigt billedlegitimation på én af arvingerne og på fuldmagtshaver. 

 

Det er vigtigt, at vi får tilsendt ovenstående dokumenter, da vi ikke automatisk får oplysningerne fra skifteretten. 

Skal TestaViva være din juridiske partner til dødsbobehandling?

I opstartsfasen af dødsbobehandling og i forbindelse med at få udleveret dødsboet vil TestaViva håndtere og bistå med hjælp til disse opgaver:

 

– Opstartssamtale og dialog med en eller flere arvinger

– Udarbejdelse af blanket med anmodning om privat skifte

– Få udleveret skifteretsattesten fra Skifteretten

– Udarbejdelse af skiftefuldmagter og insolvenserklæringer og indhente underskrift fra arvinger

– Kontakt til skifteeretten med henblik på at få dødsboet udleveret til privat skifte

– Korrespondance med diverse parter og aktører (bank, mægler, skifteretten, skattestyrelsen etc.)

– Oprettelse eller adgang til bankkonto for dødsboet

– Indrykning af proklama i statstidende

– Dialog med evt. kreditorer

– Identifikation af arvinger

Uskiftet bo eller privat skifte?

Uanset om dødsboet skal behandles som uskiftet bo eller privat skifte, så kan TestaViva bistå med rådgivningen.

 

 

Dødsbobehandling som uskiftet bo:

Såfremt boet skal behandles som uskiftet bo, så vil TestaVivas juridiske rådgiver gennemgå boets økonomi, formueforhold og arveforhold (herunder testamentets og særejes betydning). TestaViva vil ligeledes forklare betydningen af fælles- og særbørn, samt fordelen og ulemperne ved at sidde i uskiftet bo.

 

 

Dødsbobehandling ved privat skifte

Såfremt dødsbobehandlingen bygger på et privat skifte, så vil TestaViva bistå med opgaver som udarbejdelse af skiftefuldmagt og solvenserklæring. Gennemgang af arveforhold og eventuelt testamente, fordeling af boets aktiver og generel juridisk sparring fra start til slut.

 

TestaViva hjælper dig med sagsbehandlingen

Uanset om boet skal behandles som uskiftet bo eller som privat skifte, så bistår TestaViva med den nødvendige sagsbehandling. Der kan være mange administrative opgaver under behandling af et dødsbo, såsom opgaver og dokumentation til skat, udarbejdelse af formueoversigt til skifteretten, indhentelse af nødvendige underskrifter og afsendelse af disse til skifteretten. Ved privat skifte oprettes der ligeledes en seperat klientkonto, som overholder hvidvasklovgivningen, TestaViva vil ligeledes stå for betaling af løbende udgifter og eventuel gæld fra afdøde.

Få hjælp til dødsbobehandling

Hos TestaViva er vi specialister i dødsbobehandling, og hjælper gerne dig gennem en sikker og overskuelig behandling af dødsbo.

Fra 17.500,-

Lad TestaViva hjælpe dig med den rigtige løsning

Har du brug for juridisk tjek?

Du får 15 minutters telefonisk juridsk tjek af dit dokument med en jurist,
der sikrer, at alt er korrekt.

Priser

Opstartspakke

Få en uforpligtende samtale med TestaViva vedr. dine muligheder

0,-

Samtale via tlf. eller video

 

Dialog vedr. dødsbo og skifte

 • Herunder dine muligheder
 • TestaVivas anbefalinger

 

Adgang til website

 • Relevante artikler
 • Videoer og hjælpemateriale

 

Tilbud på din sag

 • Tilbud tilpasset dit behov
 • Rabat som kunde hos en af vores partnere

Uskiftet bo

Hvis din dødsbobehandling skal gennemføres som uskiftet bo

Fra 17.500,-

Juridisk rådgivning

 • Boets økonomi, formueforhold og arveforhold
 • Dialog om fælles- og særbørn
 • Dialog om kort- og længere sigt
 • Fordele og ulemper ved at sidde i uskiftet bo
 

Sagsbehandling fra start til slut

 • Sikre opgaver ved skat etc.
 • Udarbejdelse af lovpligtig formueoversigt til skifteretten
 • Indhentelse af underskrifter og indlevering til skifteretten

Privat skifte

Sagsbehandling, juridisk rådgivning og digital platform

Fra 25.000,-

Juridisk rådgivning

 • Skiftefuldmagt og solvenserklæring
 • Arveforhold og testamente
 • Fordeling af boets aktiver

Sagsbehandling fra start til slut

 • Sikre opgaver vedr. skat, eboks, bankkonti, forsikringer m.m.
 • Oprettelse af seperat klientkonto, overholdelse af lovpligtige hvidvaskregler
 • Betaling af løbende udgifter og eventuel gæld fra afdøde

Digital platform

 • Nemt overblik over opgaver, deadlines, dokumenter etc.
 • Sikre nemmere og hurtigere proces
 • Tilpasset til hver enkelt arving, så alle kan være med i processen

Tilvalg

Prisen på et privat skifte kan variere afhængigt af følgende tilvalg

Fra 7.500,-

Fast ejendom

 • Andelsbolig: 7.500 kr.
 • Ejerbolig: 12.500 kr.

Store aktiver:

 • Aktiedepot: 7.500 kr.
 • Bankkonti i udlandet: 7.500 kr.

Mange arvinger

 • 3+ arvinger: 7.500 kr.

Virksomhed:

 • Pris aftales ud fra samtale

Særlige ønsker:

 • Pris aftales ud fra samtale