Fremtidsfuldmagt

En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, som du opretter i dag, men som først sættes i kraft, når du bliver mentalt svækket. Det er derfor vigtigt, at den bliver oprettet, før du er ude af stand til at tænke klart. En fremtidsfuldmagt er vigtig fordi ✔ Du vælger selv hvem der skal varetage dine interesser – Ikke statsforvaltningen ✔ Den ligger i dvale og bliver kun aktiveret, hvis du ikke er i stand til at tage vare på dig selv ✔ Den er med til at give dig medbestemmelse i forhold til både dine personlige og økonomiske forhold ✔ Gøre det lettere for dine efterladte at hjælpe digOpret bruger

Sådan gør du

 • Tid

  Det tager ca. 5-10 minutter

 • Hvad skal du gøre?

  Besvar 5- 8 spørgsmål (Husk at have CPR nummer på din fuldmægtig klar)

 • Gør det juridisk gyldigt

  Trin 1. Tinglys dokumentet. Trin 2. Få det vedkendt hos en notar (afgift 300kr)

 • Gør-det-selv

  Du kan lave dette produkt selv. Vi har gjort det nemt og intuitivt at oprette. Skulle du få brug for hjælp, sidder vi altid klar til at hjælpe dig.

 • Hvad koster det?

  Det kostesr 795,- kr. at oprette med vores digitale gør-det-selv løsning.

START NU

PSST... Det er nemt og ligetil

Fordele ved en fremtidsfuldmagt

Her kan du læse om nogle af fordelene ved at have styr på fremtidsfuldmagt. TestaViva guider dig hele vejen og vi sidder altid klar til at hjælpe dig.

 • Du vælger selv fremtidsfuldmagtshaverne!

  Du kan vælge både at indsætte din ægtefælle, børn eller venner. Derudover kan du eksempelvis vælge, at det er din ægtefælle, der er primær fuldmagtshaver – og dine børn hvis han/hun ikke kan varetage opgaven.

 • En fremtidsfuldmagt er digital

  Dette betyder, at i det øjeblik fremtidsfuldmagten træder i kraft, vil apoteker, læger etc. kunne se i deres system, hvem der har rettighederne til at handle på dine vegne – og dermed hvem der må hente din medicin.

 • Undgå bøvl med statsforvaltningen

  Med en fremtidsfuldmagt behøver I ikke statsforvaltningens godkendelse til fx at sælge huset, købe gaver, få indsigt i de pårørendes lægejournaler, selv om I står i en situation, hvor der kræves hurtig handling.

 • Gør livet lettere for dine pårørende

  Med en fremtidsfuldmagt vil dine fuldmagtshaver, hvis du bestemmer det, stadig være berettiget til at kunne give gaver til sig selv samt venner og familie.

Kom i gang med det sammeHvem skal hjælpe dig, hvis du taber tråden?


Med de digitale muligheder for oprettelse af testamenter bliver vi danskere stadig bedre til at tage stilling til, hvad der skal ske med vores materielle goder, når vi ikke længere er her. Imidlertid må vi huske, at vi også kan gøre os selv og vores kære klar til en fremtid, hvor vi i levende live måske ikke mentalt er til stede.

Sygdom og ulykke kan ramme alle. Du kan komme ud for et trafikuheld, få en blodprop eller blive dement. I alle tre nævnte tilfælde kan det være, at du stadig har livet i behold, men du er ude i stand til at tænke eller agere til dit eget bedste. Hvad kan du gøre for at sikre, at hverken du  eller din familie skal lide mere overlast end højst nødvendigt, hvis det skulle ske?

Med TestaVivas fremtidsfuldmagt har du mulighed for at indsætte mere end én person, så du er sikker på, at der altid vil være én, der kan hjælpe dig. Du kan endvidere rangere de indsatte, så det eksempelvis kan være din ægtefælle på 1. prioritet og dit barn på 2. prioritet. Det minimerer din risiko for at stå uden sikkerhedsnet, samtidig med at dine pårørende er sikre på at kunne hjælpe dig.


Selv om fremtidsfuldmagten er rettet mod fremtiden, er det ikke ensbetydende med, at behovet for den ikke kan opstå i morgen. Hos TestaViva lægger vi ikke skjul på nødvendigheden af at få oprettet en fremtidsfuldmagt. På TestaViva.dk kan du derfor med vores ”gør det selv-løsning” helt nemt og sikkert gå ind og sikre din fremtid allerede i dag.

 

Fremtidsfuldmagt - vejledning hos TestaViva


En fremtidsfuldmagt er et magtfuldt dokument, og det er vigtigt, at du opretter en fremtidsfuldmagt, som passer til dig. Det kan derfor være utrolig relevant at få vejledning til din fremtidsfuldmagt, førend du gør den juridisk gyldig.

Vejledning om fremtidsfuldmagt er tilgængelig for alle, og du kan altid kontakte én af vores dygtige jurister på mail eller vores support.

Når du opretter en fremtidsfuldmagt på vores platform via vores gør-det-selv løsning, får du ét spørgsmål ad gangen. Ved hvert af  spørgsmålene er der indsat en informationsboks, som vejleder. Du modtager således skriftlig vejledning igennem hele processen.

Typiske spørgsmål, som vi får i forbindelse med oprettelse af en fremtidsfuldmagt:

 • Jeg er gift, er det nødvendigt at indsætte min ægtefælle? Ja!  selv om I er gift, bliver din ægtefælle ikke automatisk juridisk værge for dig, hvis der skulle ske dig noget. Ejer I et hus sammen, kan din ægtefælle altså ikke sælge huset uden Statsforvaltningens godkendelse, selv om I står i en situation, hvor der kræves hurtig handling.
   
 • Kan jeg indsætte mere end én fuldmægtig? Ja, vi anbefaler altid, at man indsætter mere end én fuldmægtig – især hvis du indsætter din ægtefælle. I de fleste tilfælde er man jævnaldrende med sin ægtefælle, og der er risiko for, at din ægtefælle ikke vil kunne varetage opgaven som fuldmægtig. Indsæt evt. dine børn som subsidiære fuldmægtige. Subsidiær fuldmægtig betyder blot, at de kun blive fuldmægtige, hvis den primære ikke kan varetage opgaven.
   
 • Jeg har 3 børn, kan jeg indsætte dem alle sammen? Ja! du kan uden problemer indsætte flere personer i din fremtidsfuldmagt. Du skal blot tage stilling til, hvordan de skal være prioriteret. Prioriterer du dem lige, skal du tage stilling til, om de skal kunne træffe beslutninger hver især, eller om der altid kræves samtykke fra dem alle.
   
 • Kan jeg lave en fremtidsfuldmagt alene vedr. min bolig? Ja, men pas på! Vi anbefaler forsigtighed med disse meget specifikke fremtidsfuldmagter. Det skyldes, at livet ændrer sig, og indholdet af en meget specifik fremtidsfuldmagt kan derfor meget hurtigt blive udvandet. Laver du eksempelvis en fuldmagt vedr. din bolig, bliver fuldmagten uanvendelig, så snart du flytter fra den pågældende ejendom.
   
 • Kan jeg oprette mere end én fremtidsfuldmagt? Nej! den skal tinglyses, og der kan kun ligge én fuldmagt ad gangen. Opretter du en ny fuldmagt, vil den erstatte den gamle fuldmagt. 

Fremtidsfuldmagt eksempel


Herunder følger et eksempel på en fremtidsfuldmagt. Det er et tænkt eksempel.

Anna og Jens er gift og har sammen 2 voksne børn, Thomas og Lars, og en bolig, som de har købt sammen. Anna er i den sidste tid blevet mere og mere dement, og hun kan nu ikke handle på egne vegne.

Anna er desværre også kommet i så dårlig helbredsmæssig tilstand, at hun vælger at komme på plejehjem. Jens vil gerne sælge huset, så han kan flytte i en bolig ved siden af plejehjemmet.

 

Da Annas helbred nu er i så dårligt, aktiveres den fremtidsfuldmagt, som Anna heldigvis oprettede på TestaViva, hvor hun indsatte Jens som primær fuldmægtig og sine 2 børn som subsidiære fuldmægtige (Så de kunne hjælpe hende, hvis Jens ikke var i stand til det). Det betyder, at Jens kan sælge deres fælles bolig og flytte i en bolig tæt på Anna.

På grund af fremtidsfuldmagten kan Jens også købe julegaver til Annas nærmeste (deres 2 børn), han kan også tale med det offentlige i forbindelse med de ydelser, som hun kan modtage, mv.

Se Annas fremtidsfuldmagt her:

 

Fremtidsfuldmagt


Undertegnede Anna Jensen, født d. 05-06-1950, giver herved Jens Jensen, født d. 05-05-1945 fuldmagt til at varetage mine interesse i det følgende omfang i denne fremtidsfuldmagt.

Thomas Jensen, født d. 03-03-1975, og Lars Jensen, født d. 07-07-1980, skal være subsidiære fremtidsfuldmægtige og således kun være fremtidsfuldmægtige, hvis den primære fremtidsfuldmægtig ikke kan varetage opgaven.

De subsidiære fremtidsfuldmægtige kan handle hver for sig i alle forhold inden for fremtidsfuldmagtens grænser.

Fremtidsfuldmagten skal omfatte alle mine personlige og økonomiske forhold og give mine fremtidsfuldmægtige ret til på mine vegne at træffe alle beslutninger om mine personlige forhold og mine økonomiske forhold og formue.

Fremtidsfuldmægtigene er bl.a. berettiget – men ikke begrænset – til på mine vegne at indgå̊ retshandler og kontrakter af enhver art, gennemføre bankforretninger af enhver art, inddrive mine udestående fordringer, anlægge retssager og indgå̊ forlig, pantsætte og sælge min faste ejendom, ansøge om offentlige ydelser, sørge for belåning af mine aktiver, herunder omprioritering vedrørende fast ejendom, mv.

Fremtidsfuldmægtigene er endvidere berettiget til på mine vegne at træffe alle beslutninger om mine personlige forhold og varetage mine forhold over for offentlige myndigheder, herunder ansøge om offentlige ydelser og hjælpeforanstaltninger, påklage afgørelser, anmode om aktindsigt i alle oplysninger vedrørende min person, herunder mine helbredsforhold, mv.

Fremtidsfuldmægtigene skal være berettigede til at give almindelige sædvanlige gaver til sig selv og personer, som vedkommende ellers kan være i interessekonflikt med, i forbindelse med bl.a. fødselsdags, jubilæum, og andre mærkedage.

 

------------

 

Der findes mange eksempler på fremtidsfuldmagter, men i dette eksempel er der både indsat en primær fuldmægtig (Jens) og to subsidiære fuldmægtige (Thomas og Lars). Derudover er det en god fremtidsfuldmagt, da den er lavet meget bred. Fremtidsfuldmagten gælder for økonomiske og personlige forhold. Det sikrer, at Jens vil kunne sælge eksempelvis deres fælles hjem, men han vil også kunne få diverse lægejournaler udleveret, så han er oplyst om sin ægtefælles situation.

Fremtidsfuldmagt pris


Er du kunde i Arbejdernes Landsbank, Pension Danmark eller medlem af et FH-forbund, har du særlige fordele ved oprettelse af en fremtidsfuldmagt og rådgivning heraf hos TestaViva. Læs mere her.

Er du ikke fordelsmedlem, har du mulighed for at oprette fremtidsfuldmagten til fordelagtig pris. Se priser her.

Fremtidsfuldmagt: Tinglysning - Sådan foregår det


Når en fremtidsfuldmagt skal gøres juridisk gyldig, skal du igennem to trin. Første trin er, at du skal tinglyse fremtidsfuldmagten på www.tinglysning.dk og underskrive den med NemID. Vi har lavet en guide som du kan finde her. Det andet trin er at vedkende fremtidsfuldmagten foran en notar i byretten.

På TestaViva guider vi dig hele vejen. Du har endvidere mulighed for at vælge, at vi skal tinglyse fremtidsfuldmagten for dig – så skal du alene underskrive den digitalt og efterfølgende til notar og vedkende den. Læs mere her.

Ved tinglysning af fremtidsfuldmagten skal du vælge, hvilken byret du vil vedkende fremtidsfuldmagten ved. Find nærmeste byret og notar her.

Lov om fremtidsfuldmagter 2017


I september 2017 blev loven om fremtidsfuldmagter vedtaget. Lovens § 1 lyder således ’Den, der er fyldt 18 år, og som er i stand til at handle fornuftmæssigt, kan oprette en fremtidsfuldmagt til at træde i kraft, hvis den pågældende på et senere tidspunkt som følge af sygdom, svækket mental funktion eller helbred el. lign. ikke længere har evne til at varetage sine forhold inden for de områder, som er omfattet af fuldmagten, jf. § 2, stk. 1.

Hensigten med loven har været at give mere selvbestemmelse til borgerne. Opretter du ikke en fremtidsfuldmagt, er det Statsforvaltningen der skal godkende dispositioner, og samtidig også Statsforvaltningen der i sidste ende skal udpege en værge for borgeren. Lov om fremtidsfuldmagter har gjort det muligt for borgerne at fjerne beslutningerne fra Statsforvaltningen og skabe mere selvbestemmelse for borgeren. 

Fremtidsfuldmagt: demens, Alzheimers og andre lidelser


Opret en fremtidsfuldmagt allerede i dag, før du eventuelt bliver dement, eller før andre lignende lidelser rammer dig. Ældresagen skriver, at det anslås, at over 50.000 ældre danskere har Alzheimers sygdom i ren form. Derudover kommer et betydeligt antal ældre, der lider af demens i så svær grad, at en fremtidsfuldmagt vil være relevant for dem. Ældresagens vejledning til fremtidsfuldmagter går på, at det handler om at tage stilling og sikre pårørende.

 

Er du pårørende til en person med demens, Alzheimers og andre lignende lidelser, vil du hurtigt forstå vigtigheden af en fremtidsfuldmagt. Den hjælper de pårørende den dag, hvor tilstanden har udviklet sig i sådant et omfang, at personen ikke længere selv kan træffe fornuftmæssige beslutninger. TestaViva er meget mere end en simpel fremtidsfuldmagt formular. Den er dynamisk og tilpasser sig til dine behov.

 

Begrænsning i forhold til personlige forhold


En fremtidsfuldmagt skal betragtes som en form for udstrakt selvbestemmelse. Men der er også grænser for rækkevidden af fuldmagten. Personen, der varetager dine forhold, vil eksempelvis ikke kunne bestemme, at du skal indgå et ægteskab, eller kunne oprette et testamente på dine vegne.

Når man i en fremtidsfuldmagt giver fuldmagt til personlige forhold, er værgens beføjelser på dette område ganske begrænset. Fuldmagten vil alene gælde i forhold til offentlige myndigheder og i forhold til private, som udfører opgaver for det offentlige.

Det har den betydning, at den fuldmægtige ikke kan træffe beslutninger om at afskære besøg fra familiemedlemmer eller træffe beslutninger, der vedrører religiøse forhold m.v. Den fuldmægtige kan eksempelvis ikke udmelde personen fra folkekirken. Som tidligere nævnt kan fuldmægtigen ikke oprette et testamente for fuldmagtsgiver. 

 

Hvilke personlige forhold kan dækkes:

 • ansøge kommunen om hjælpeforanstaltninger
 • træffe valg og klage over enhver kommunal afgørelse vedrørende dine personlige forhold
 • få aktindsigt i alle oplysninger vedrørende din person og helbred, f.eks. din journal hos læge
 • komme med tilkendegivelser med hensyn til pleje og omsorg. Det kan eksempelvis være at forklare hjemmeplejen, hvordan de skal gøre rent hos dig – du har måske altid gjort noget på en bestemt måde, som du gerne vil have videreført.

Fuldmagtsgivers mulighed for fortsat at træffe beslutninger


Selv om man opretter en fremtidsfuldmagt, og selv om fremtidsfuldmagten aktiveres, bliver fuldmagtsgiveren ikke automatisk umyndiggjort.  Personen mister med andre ord ikke sin retlige handleevne, blot fordi en fremtidsfuldmagt aktiveres. Fuldmagtens virke har alene den betydning, at personen kun fortsat kan handle på egen hånd, i det omfang vedkommende er i stand til det. 

De aftaler, som personen træffer, kan blive omgjort, hvis den anden part burde have indset, at personen var i en tilstand, hvor vedkommende pga. eksempelvis demens ikke forstod aftalens indhold og altså ikke var i stand til at handle fornuftigt.

Mange tror fejlagtigt, at den fuldmægtige vil kunne sende fuldmagtsgiver på plejehjem. Det er ikke tilfældet. Der er i Danmark krav om, at personen, der flyttes på plejehjem, skal kunne give et informeret samtykke til indflytningen. Det betyder, at personen skal kende og forstå omfanget af det, som vedkommende samtykker i. Er det ikke muligt at få et sådant samtykke, kan kommunen eller Statsforvaltningen i særlige tilfælde beslutte, at personen alligevel skal flytte ind i en plejebolig. Betingelserne for at gennemtvinge en sådan flytning skal være opfyldt og de varierer alt efter situationen. En af grundreglerne er et krav om, at det vil være uansvarligt ikke at gennemtvinge flytningen (fx ved alternativ risiko for alvorlig selvskade).

Det betyder kort fortalt, at man ikke skal frygte, at man bliver umyndiggjort, blot fordi man opretter en fremtidsfuldmagt og den bliver aktiveret. Det er stadig muligt at træffe beslutninger på egne vegne.

Ofte stillede spørgsmål om fremtidsfuldmagt


Kan jeg ikke bare underskrive den sammen med 2 vidner?

Nej! Fremtidsfuldmagten er lovreguleret, og det er bestemt ved lov, hvordan den kan gøres juridisk gyldig. Det er vigtigt, at disse formkrav overholdes – ellers vil fuldmagten ikke være juridisk gyldig. Fremtidsfuldmagten skal tinglyses og efterfølgende vedkendes ved en notar. (Du skal blot møde op til aftalt tid og fremvise billede ID, sagsnummer samt betale en afgift på kr. 300. Derefter er din fremtidsfuldmagt gyldig)

Hvad er fordelene ved en online fremtidsfuldmagt kontra en papirbaseret fremtidsfuldmagt?

Der er ingen forskel. Det er kun muligt at lave en papirbaseret fremtidsfuldmagt, hvis du er undtaget for NemID og derfor ikke kan uploade/underskrive din fremtidsfuldmagt. I det tilfælde skal du henvende dig til Statsforvaltningen for at indsætte din fremtidsfuldmagt.

Fremtidsfuldmagt eller generalfuldmagt - Hvad er en fremtidsfuldmagt?

En generalfuldmagt har tidligere været anvendt som en ureguleret måde at lave en form for en fremtidsfuldmagt. Med indførelsen af fremtidsfuldmagten i september 2018 blev generalfuldmagterne afskaffet.

 

Det fremgår af vejledningen til loven, at …En af fordelene ved at oprette en fremtidsfuldmagt (i modsætning til en almindelig fuldmagt) er, at der er tale om en formel og lovreguleret ordning. Ordningen indebærer bl.a., at fremtidsfuldmagten bliver offentliggjort. Dermed skabes der klarhed om fuldmagtsforholdet for både dig som fuldmagtsgiver, din(e) fuldmægtig(e) og tredjeparter (f.eks. din bank) og sikkerhed for, at det kan fungere efter hensigten.  … At fremtidsfuldmagten bliver offentliggjort sker ved, at fremtidsfuldmagten tinglyses. Dermed er man også sikker på, at der kun er én fremtidsfuldmagt pr. person.

 

På grund af tinglysningen gives der en langt større sikkerhed for, at fuldmagten er gyldigt oprettet. Dermed er det nemmere at agere over for banker mm., som ikke vil rejse tvivl om en fremtidsfuldmagts gyldighed.

Hvis du allerede har lavet en generalfuldmagt og du er i stand til at oprette en fremtidsfuldmagt, kan du annullere eksisterende fuldmagter og oprette en fremtidsfuldmagt. Som det er nu, er der ingen grund til at antage, at eksisterende fuldmagter ikke er gyldige i forhold til deres indhold, men som beskrevet i denne tekst er der mange fordele ved en fremtidsfuldmagt, hvorfor det anbefales at ændre ens generalfuldmagter til fremtidsfuldmagter.

Er der nogen grund til at oprette flere fremtidsfuldmagter? F.eks. én specifikt til sygdom og én til noget andet?

Svaret er Nej! Fordelen, ved at fremtidsfuldmagten tinglyses, er, at der ikke er 2 fuldmagter. På den måde kan der ikke være modstridende bestemmelser. Før i tiden så man, at en person havde lavet mere end én generalfuldmagt, og det kunne skabe voldsomme problemer for de personer, som fuldmagten var lavet til. Oprettelse af fremtidsfuldmagt er altså blevet noget nemmere.

Indhold

Hvem skal hjælpe dig, hvis du taber tråden?

Fremtidsfuldmagt - vejledning hos TestaViva

Fremtidsfuldmagt eksempel

Fremtidsfuldmagt

Fremtidsfuldmagt pris

Fremtidsfuldmagt: Tinglysning - Sådan foregår det

Lov om fremtidsfuldmagter 2017

Fremtidsfuldmagt: demens, Alzheimers og andre lidelser

Begrænsning i forhold til personlige forhold

Fuldmagtsgivers mulighed for fortsat at træffe beslutninger

Ofte stillede spørgsmål om fremtidsfuldmagtAndre relaterede produkter


Kom i gang med det samme