fbpx

Hjem > Produkter > Aftale om samvær

Aftale om samvær

En aftale om samvær er relevant for forældre, der har ét eller flere børn sammen, men som ikke er gift eller er i forhold med hinanden længere. I aftalen bliver forældrene enige om, hvor og hvornår barnet eller børnene skal være hos hhv. den ene og den anden forælder. 

Indholdsfortegnelse

Hvad er aftale om samvær?

En aftale om samvær er en aftale mellem forældre, som har et fælles barn, om hvordan de vil fordele ansvaret for barnet. Aftalen kan dække spørgsmål om forældremyndighed, samvær og økonomisk støtte. Hvis I vælger at lave en skriftlig samværsaftale med en tvangsfuldbyrdelsesklausul, vil den have samme bindende virkning som afgørelser truffet af Familieretshuset. Det er derfor vigtigt at tænke grundigt over aftalens indhold og eventuelt søge rådgivning inden underskrivelse. 

Hvorfor lave en aftale om samvær?

Hvis du og din tidligere partner har barn eller børn sammen, kan det være fornuftigt at indgå en skriftlig aftale om, hvor og hvornår barnet/børnene skal være hos jer hver især. Lav en aftale om samvær for at skabe klare linjer hos jer selv og hos jeres børn. 

Det kan være svært at håndtere en skilsmisse i en familie. Man skal både tage sig af sine egne følelser og af børnenes følelser. Det kan være en svær tid, og man kan komme til at agere uhensigtsmæssigt uden selv at vide det. 

For at gøre tingene lidt nemmere, kan en aftale om samvær have stor betydning for, hvordan I kan leve et godt liv som delefamilie. Aftalen kan skabe klare linjer og rammer for alle i familien. Det er en god mulighed for at undgå senere splid og uenighed, og det vil være til barnets bedste. 

Hvem kan lave en samværsaftale?

I princippet kan alle lave en aftale om samvær. TestaViva anbefaler forældre, som er gået fra hinanden til at lave sådan en aftale. Det er rart at have styr på de juridiske forhold omkring sine fælles børn, når man som forældre ikke lever sammen længere. Har I brug for hjælp til at lave en aftale, hjælper TestaVivas jurister gerne med dette, så I får en aftale efter jeres ønsker. 

Hvornår bør man oprette en samværsaftale?

I kan oprette en samværsaftale, så snart behovet opstår. Der er ikke krav om, at der forelægger en samværsaftale, men som beskrevet tidligere, skaber det klarhed, og man kan undgå konflikter. 

Hvordan opretter vi en aftale om samvær?

Hos TestaViva får I som forældre hjælp af en af vores jurister, til at oprette aftalen om samvær. Helt konkret fungerer det sådan, at I snakker med en af TestaVivas jurister over telefonen. Juristen vil stille jer de relevante spørgsmål til udarbejdelsen af aftalen om samvær. 

Når aftalen er færdig, bliver den uploadet til jeres TestaViva-profiler, hvor I begge kan downloade den, og hermed underskrive og datere den. Når dette er gjort, er den helt færdig og juridisk gyldig. 

Hvornår træder aftalen om samvær i kraft og hvor længe gælder den?

 I bestemmer selv, hvornår samværsaftalen skal træde i kraft. TestaViva anbefaler, at I ved behovets begyndelse hurtigst muligt, får aftalen på plads – så er der klarhed for alle parter

Jeres aftale om samvær gælder indtil den dag, jeres barn/børn fylder 18 år – eller til den dag I evt. laver en ny aftale. Der kan være flere grunde til, at man ønsker en ny aftale på plads. TestaViva råder til, at I altid har fokus på børnenes behov og kun ændrer i aftalen, hvis det er meget nødvendigt. 

Fokus på barnets bedste

TestaViva anbefaler altid, at man laver sin samværsaftale med fokus på barnets bedste. Hvis samværsaftalen ikke er lavet med udgangspunkt i, hvad der er bedst for barnet, kan Familieretshuset lave aftalen om. 

Familieretshuset arbejder ud fra den praksis, at barnet som udgangspunkt har brug for begge sine forældre, og vil altid arbejde med fokus på, at barnet har de bedst mulige kår. Hvis den ene forælder anmoder om det, og hvis det er til barnets bedste, kan Familieretshuset lave om på aftalen om samvær. Dog skal begge forældre være enige om, at aftalen laves om.  

For at undgå at skulle ændre i aftalen, anbefaler TestaViva, at I sammen bliver enige om en aftale, der er langtidsholdbar. 

Hvad sker der hvis samværsaftalen ikke overholdes?

En aftale om samvær laver man i enighed – og dermed med et håb om, at aftalen overholdes. Er det ikke tilfældet, kan der hentes hjælp. Overholder den ene forælder ikke samværsaftalen, er det muligt at få fogedrettens hjælp til at udlevere barnet i henhold til samværsaftalen. Dog er dette ikke at foretrække. Det er netop for at undgå uenigheder, at man sammen laver en aftale om samvær. 

Hvad sker der hvis man ikke har en samværsaftale?

Når forældre går fra hinanden, får barnet i de fleste tilfælde bopæl hos den ene forælder. Denne forælder bliver barnets bopælsforælder, mens den anden forælder bliver barnets samværsforælder. Hvis I ikke laver en aftale om samvær, kan det i værste tilfælde betyde, at samværsforælderen (den, der ikke bor sammen med barnet) ikke får set barnet, fordi samværsforælderen i princippet ikke har krav på at se barnet. 

For at undgå sådanne situationer, anbefaler TestaViva, at I laver en skriftlig juridisk bindende aftale på det. Dermed får I klare rammer for alle parter. 

3 gode råd om samvær

Når I indgår en aftale om samvær, er der nogle forhold, som I bør overveje, inden I laver aftalen: 

Først og fremmest bør I have barnet i fokus. 

Hav jeres samværsaftale korrekt i første omgang. Det er bedst for barnet med faste og stabile rammer. Derfor anbefales det ikke at ændre en aftale ofte. En samværsaftale er juridisk gyldig og kan ikke ændres, medmindre der er enighed mellem forældrene. 

En samværsaftale er bindende. Husk derfor at få det hele med, og indgå ikke en aftale, som en af parterne ikke kan stå inde for. Når aftalen er på plads, har den forælder, som barnet ikke bor hos, i princippet ikke ret til mere samvær, end der står i aftalen. 

Gyldighedskrav

Jeres aftale om samvær er juridisk gyldig, når I begge har underskrevet og dateret dokumentet. 
Hvis I ønsker det, kan I tilmed sende det til Familieretshuset, men der er intet krav om det. 

 

Få styr på din aftale om samvær

Skal TestaViva hjælpe dig med en aftale om samvær? Klik på knappen herunder for at booke et møde med en jurist

Priser

Har du brug for juridisk tjek?

Du får 15 minutters telefonisk juridsk tjek af dit dokument med en jurist,
der sikrer, at alt er korrekt.

Book møde med jurist

Få en jurist til at udarbejde dit dokument.

3.250,-

Vil du gerne opnå fuld tryghed ved oprettelsen af dit juridiske dokument? Book et møde med en af vores jurister og vær sikker på at dit dokument bliver lavet juridisk korrekt. 

Bliv ringet op

Snak med en af vores dygtige kunderådgivere

Ønsker du en dybdegående forklaring om gavebrev og hvordan det kan hjælpe dig? Udfyld nedenstående formular, så kan vi arrangere en samtale med en af vores dygtige kunderådgivere, der vil besvare alle dine spørgsmål og give dig en grundig forklaring af produktet og dets fordele. Vi ser frem til at høre fra dig!