fbpx

Hjem > Produkter > Arveafkald

Arveafkald

Mange danskere vælger at frasige sig arv fra deres forældre eller ægtefæller. Men hvad er et arveafkald, og hvilke regler gælder der, når man opretter et? Hvis du overvejer at give arveafkald eller bede dine arvinger om at gøre det, kan du finde mere information nedenfor.  

Indholdsfortegnelse

Hvad er et arveafkald?

En arveafkaldserklæring er en skriftlig erklæring, hvorved man meddeler, at man frasiger sig retten til at modtage arv fra en bestemt person. Selvom det kan virke ulogisk at frasige sig arv, kan arveafkald være relevant, hvis arvingen er så meget i gæld, at arven blot ville blive brugt til at betale arvingens kreditorer. Hvis du ikke giver afkald på arven, så skal du altid have din tvangsarv efter dine forældre og ægtefælle.  Hvis du vil vide mere om dine muligheder i denne forbindelse, kan du læse videre her. 

Hvorfor give afkald på arv?

Der kan være mange personlige årsager til at man ønsker at give afkald på fremtidig arv. Her er en liste med de mest typiske situationer, hvor arvinger ofte beslutter sig for at give arveafkald:  

 

Arveafkald hvis du er insolvent
Hvis du har stor gæld og ønsker at forhindre, at din arv går til dine kreditorer, kan det være en idé at overveje at afstå fra din arv, mens arveladeren stadig er i live. Hvis du venter med at afstå fra arven til efter arveladerens død, kan det være muligt for dine kreditorer at få afkaldet ophævet. 

Det frarådes stærkt at afstå fra arven uden juridisk rådgivning, hvis en arving er insolvent og giver afkald. Når man er insolvent, kan afkald på arv føre til retssager om gyldigheden af afkaldet eller til forhindringer i forbindelse med gældssanering. Der er andre muligheder, som en advokat kan rådgive om, hvor afkald ikke bør gives i disse situationer. 

 

Du har ikke brug for arven eller ønsker besparelser på afgiften
Hvis du ikke har nogen brug for den arv, du modtager, kan det være fordelagtigt at overveje at give afkald, så arven i stedet kan videreføres til dine børn. Dette kan føre til besparelser på afgiften, da arven ikke først bliver pålagt afgift, når den overføres til dig, og senere når den overføres fra dig til dine børn. 

En anden situation, hvor det kan være fordelagtigt at give afkald på arv, er hvis du og din mor skal arve din bror, som ikke har nogen ægtefælle eller børn. I dette tilfælde skal din mor betale 15% i afgift, og du vil skulle betale omkring 35% i afgift. Ved at lade din mor arve det hele, kan der spares på afgiften, og din mor kan i stedet give dig gaver. Det er dog altid en god ide at søge juridisk rådgivning, inden man træffer beslutning om at give afkald på arv. 

 

Arveafkald mod vederlag
Hvis du ønsker at undgå at deltage i skiftet eller bobehandlingen, kan du overveje at give et arveafkald mod vederlag. Dette indebærer typisk en beregning af, hvad du ville have modtaget som arving, når der er overblik over boets aktiver og passiver. 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at der skal betales 15% i afgift af det vederlag, du modtager for at give afkaldet. 

 

Arveafkald når arvelader er gået bort
Efter arveladerens bortgang vil skifteretten behandle et arveafkald. Det er nødvendigt at give afkaldet til skifteretten eller bobestyreren, før den endelige boopgørelse er indleveret, og senest inden udlodning af boet er begyndt. Det er vigtigt at træffe beslutning om arveafkald tidligt i processen, især hvis det er relevant for generationsskifte af en virksomhed eller lignende.
 

Afkaldet kan gives fuldstændigt, for et bestemt beløb eller en brøkdel af arven. Boafgiften beregnes, som om den person, der modtager afkaldet, er arving i dødsboet. 

Hvis modtageren af afkaldet modtager et vederlag for dette, vil vederlaget blive anset som arv, og skifteretten vil beregne boafgift af beløbet. Det er vigtigt at være opmærksom på reglerne om afgift og søge rådgivning, før man giver afkald på arv. 

 

Arveafkald når arvelader lever
Hvis arveladeren stadig er i live, skal arveafkaldet gives til arveladeren. Hvis man ønsker at give arveafkald for begge forældre, men den ene forælder er død, og den længstlevende forælder sidder i uskiftet bo, kan man give arveafkald for begge forældre til den længstlevende forælder. 

Når man giver arveafkald, skal man tage stilling til, om arveafkaldet også skal gælde for ens børn, dvs. livsarvinger. Arveafkaldet har også konsekvenser for ens livsarvinger, medmindre deres arveret er forbeholdt. Arveafkaldet kan derfor gælde kun for afkaldsgiveren (hvilket betyder, at livsarvingerne træder i stedet for denne person), eller det kan omfatte både afkaldsgiveren og dennes livsarvinger. Nogle gange kan det være hensigtsmæssigt at lade arven “springe et led over” på denne måde. 

Arveafkaldet kan være betinget, f.eks. ved at et samtidigt oprettet testamente ikke ændres. Som udgangspunkt kan arveafkaldet ikke tilsidesættes af afkaldsgiverens kreditorer. 

Habilitetskrav

For at et arveafkald skal være gyldigt, skal visse habilitetskrav opfyldes, både for personen der ønsker at give afkaldet, og for modtageren. Afkaldsgiveren skal være myndig, ikke under værgemål og i stand til at handle fornuftigt. På samme måde skal arveladeren være i stand til at forstå betydningen af arveafkaldet, og hvis arveladeren er meget svækket på grund af alderdom, kan afkaldsgiveren ikke give afkald over for denne. Der kan heller ikke gives arveafkald over for en værge. 

Det er vigtigt at huske, at et arveafkald normalt er bindende og ikke kan fortrydes eller trækkes tilbage efter at det er givet. Der kan dog være situationer, hvor arveladeren vælger at se bort fra arveafkaldet og lade arvingen arve alligevel, for eksempel hvis grundlaget for arveafkaldet ændrer sig, såsom hvis arvingen slipper ud af gæld. 

Ophævelse af arveafkald

Det er væsentligt at være opmærksom på, at arveafkaldet er juridisk bindende, og at arvingen derfor ikke kan trække afkaldet tilbage på et senere tidspunkt. Ikke desto mindre kan arveladeren, som er den person, der efterlader arven, vælge at se bort fra arveafkaldet og alligevel lade arvingen arve for at ophæve afkaldet. Dette kan eksempelvis være relevant, hvis grundlaget for arveafkaldet har ændret sig, såsom hvis arvingen er blevet fritaget for sin gæld. 

Hvornår er min erklæring om arveafkald gyldig?

Når du har udfyldt formularen og foretaget betalingen, vil du straks modtage din erklæring om arveafkald. Derefter skal dokumentet dateres og underskrives af både arvingen og arveladeren, enten i nærværelse af to valgte vidner eller foran en notar. Det er derfor ikke muligt at underskrive arveafkaldet med NemID. Når arveafkaldet er underskrevet, er det juridisk bindende. 

Få styr på din aftale om arveafkast

Skal TestaViva hjælpe dig med et gavebrev? Klik på knappen herunder for at booke et møde med en jurist

Priser

Har du brug for juridisk tjek?

Du får 15 minutters telefonisk juridsk tjek af dit dokument med en jurist,
der sikrer, at alt er korrekt.

Book møde med jurist

Få en jurist til at udarbejde dit dokument.

3.250,-

Vil du gerne opnå fuld tryghed ved oprettelsen af dit juridiske dokument? Book et møde med en af vores jurister og vær sikker på at dit dokument bliver lavet juridisk korrekt. 

Bliv ringet op

Snak med en af vores dygtige kunderådgivere

Ønsker du en dybdegående forklaring om gavebrev og hvordan det kan hjælpe dig? Udfyld nedenstående formular, så kan vi arrangere en samtale med en af vores dygtige kunderådgivere, der vil besvare alle dine spørgsmål og give dig en grundig forklaring af produktet og dets fordele. Vi ser frem til at høre fra dig!