fbpx

Hvad er en subsidiær fuldmægtig?

I en fremtidsfuldmagt har man mulighed for både at indsætte primære fuldmægtige og subsidiære fuldmægtige. Nedenfor har vi beskrevet rollen for de subsidiære fuldmægtige i forhold til de primære fuldmægtige.

Primær fuldmægtig

En primær fuldmægtig har til opgave at handle på vegne af fuldmagtsgiveren, mens denne lever og er ude af stand til at tage vare på sig selv. Den fuldmægtige varetager dermed fuldmagtsgiverens økonomiske og personlige forhold, alt efter hvad der er valgt i fremtidsfuldmagten.

Subsidiær fuldmægtig

En subsidiær fuldmægtig er en sekundær fuldmægtig. Det vil sige, at den subsidiære fuldmægtige træder i stedet for den eller de primære fuldmægtig(e), hvis denne/disse ikke har mulighed for at tage opgaven som fuldmægtig på sig.

Flere primære og subsidiære fuldmægtige i samme fremtidsfuldmagt

Du har mulighed for at indsætte flere primære fuldmægtige og flere subsidiære fuldmægtige i din fremtidsfuldmagt. De subsidiære fuldmægtige bliver først aktiveret, hvis alle de primære fuldmægtige fratræder rollen som primær fuldmægtig. I forhold til de primære fuldmægtige kan du vælge, om de alle skal kunne træffe beslutninger alene, eller om det skal være i samarbejde med de øvrige fuldmagtshavere. Det samme gælder for de subsidiære fuldmægtige. Her vælger du også, om de skal kunne træffe beslutninger på egen hånd, eller om de kun skal kunne træffe beslutninger i fællesskab.

Indsætter du din samlever som primær fuldmægtig, anbefaler vi, at du indsætter nogle subsidiære fuldmægtige, som kan træde til, hvis din samlever til den tid er ude af stand til at varetage dine personlige og økonomiske interesser.

Læs mere om fremtidsfuldmagten her.

Er du sikret juridisk?

Hos TestaViva kan du teste hvilke juridiske dokumenter du bør have. Tag testen og svar på enkelte spørgsmål omkring din livssituation for at blive klogere på hvilke juridiske dokumenter du bør have.