fbpx

Hjem > Produkter > Bodelingsoverenskomst

Bodelingsoverenskomst

Ved en bodeling forstås en deling af den positive nettoformue, som I hver især har på dagen, hvor den ene af jer indsender en begæring til Familieretshuset om separation eller skilsmisse.

Indholdsfortegnelse

Hvad er en bodelingsoverenskomst?

En bodelingsoverenskomst er en aftale mellem to personer, typisk ægtefæller eller tidligere ægtefæller, som beskriver, hvordan deres fællesbo skal opdeles i forbindelse med en separation eller skilsmisse. 

I en bodelingsoverenskomst aftaler parterne, hvordan ejendele og formue skal fordeles imellem dem. Det kan inkludere alt fra fast ejendom og bil til opsparing, pension og andre værdigenstande. Overenskomsten kan også fastlægge, hvordan gæld og eventuelle fælles lån skal håndteres. 

En bodelingsoverenskomst kan hjælpe med at undgå uenigheder og konflikter i forbindelse med en separation eller skilsmisse og sikre en mere gnidningsløs og fair opdeling af fællesboet. Det er vigtigt at bemærke, at en bodelingsoverenskomst kun er gyldig, hvis den er oprettet med parternes samtykke og efter en fuld og åben diskussion af deres økonomiske forhold. 

Hvordan foregår det?

Ved bodeling i forbindelse med skilsmisse eller separation, starter I med at dele den formue, som I hver især ejer på ophørsdagen. Ophørsdagen er den dag, hvor Familieretshuset modtager ansøgningen om separation eller skilsmisse, men I kan også aftale at anvende en anden dag som ophørsdag. Både aktiver og passiver, som I ejer på ophørsdagen, indgår i bodelingen. Værdien af disse aktiver og passiver bliver normalt opgjort på den dag, hvor bodelingen afsluttes, hvilket kaldes opgørelsesdagen. 

For at foretage bodelingen opgør I hver især jeres bodel, hvilket er det samlede beløb af aktiver og passiver, som I ejer. Hvis den samlede bodel er positiv, vil den blive delt ligeligt mellem jer. Hvis den derimod er negativ, vil der ikke være nogen form for deling. 

Uenighed ved bodeling

Hvis I ikke kan nå til enighed om bodelingen i forbindelse med skilsmisse eller separation, kan I forsøge at forhandle jer frem til en løsning via jeres respektive advokater. Hvis dette ikke lykkes, har I mulighed for at bringe sagen for Skifteretten og anmode om, at boet tages under offentligt skifte. Dog skal det bemærkes, at et offentligt skifte med en bobehandler kan være både dyrt og tidskrævende. 

En bodeling kan blive meget kompleks, og der er mange faktorer, der skal tages i betragtning, herunder ophørsdag, opgørelsesdag, særlige skattemæssige forhold og ikke mindst hvilke aktiver og passiver, der tilhører hvem og hvordan de skal værdiansættes. Derfor kan det være en god idé at søge hjælp fra en skilsmisseadvokat. 

Få tilstrækkelig rådgivning

En bodelingsoverenskomst vil senere kunne tilsidesættes, hvis det vurderes, at den ene part ikke forstod indholdet af aftalen. Er man i tvivl om indholdet og konsekvenserne af en bodelingsoverenskomst, anbefaler TestaViva altid, at man får selvstændig rådgivning – TestaViva rådgiver gerne den ene part. 

Gyldighedskrav

Aftalen skal underskrives og dateres af jer begge. Der er intet krav om tinglysning m.m. Det kan valgfrit vælges at anvende vitterlighedsvidner. Det er to personer uden nogen økonomisk interesse i bodelingen, der skriver under på, at du og modtageren underskrev dokumentet. 

Få styr på din bodelingsoverenskomst

Skal TestaViva hjælpe dig med en bodelingsoverenskomst? Klik på knappen herunder for at booke et møde med en jurist

Har du brug for juridisk tjek?

Du får 15 minutters telefonisk juridsk tjek af dit dokument med en jurist,
der sikrer, at alt er korrekt.

Priser

Book møde med jurist

Få en jurist til at udarbejde dit dokument.

3.500,-

Vil du gerne opnå fuld tryghed ved oprettelsen af dit juridiske dokument? Book et møde med en af vores jurister og vær sikker på at dit dokument bliver lavet juridisk korrekt. 

Bliv ringet op

Snak med en af vores dygtige kunderådgivere

Ønsker du en dybdegående forklaring om bodelingsoverenskomst og hvordan det kan hjælpe dig? Udfyld nedenstående formular, så kan vi arrangere en samtale med en af vores dygtige kunderådgivere, der vil besvare alle dine spørgsmål og give dig en grundig forklaring af produktet og dets fordele. Vi ser frem til at høre fra dig!