fbpx

Hjem > Produkter > Testamente

Testamente

Ved at oprette et testamente kan du selv bestemme, hvordan din arv skal fordeles og under hvilke betingelser. TestaViva online testamente giver dig mulighed for at sikre din arv og fremtidige arvinger ved at tilbyde en praktisk og pålidelig måde at oprette et testamente på. 

Play Video

Indholdsfortegnelse

Hvad er et testamente?

Et testamente er et juridisk dokument, som fastlægger, hvordan ens ejendom og aktiver skal fordeles, når man går bort. Det kan også indeholde instruktioner om, hvordan ens begravelse skal arrangeres, og hvem der skal have ansvaret for at udføre ens ønsker. Et testamente giver mulighed for at bestemme, hvem der skal arve ens ejendom og aktiver og i hvilket omfang, og det kan også hjælpe med at undgå fremtidige uenigheder blandt ens arvinger. Det er vigtigt at oprette et testamente med korrekt juridisk rådgivning for at sikre, at det er gyldigt og opfylder ens behov. 

Hvorfor er testamente en god ide?

At oprette et testamente er en måde at sikre, at dine ønsker bliver opfyldt, når du ikke længere er her. Der er to hovedårsager til at oprette et testamente: økonomi og omsorg.
På den ene side kan et testamente hjælpe med at beskytte din formue og ejendom og sikre, at dine efterladte får det, du ønsker for dem. Dette kan betyde at sikre, at dine arvinger har økonomisk sikkerhed og kan blive i jeres fælles hjem. Du kan også bruge et testamente til at beskytte arven for dine arvinger ved at oprette særeje eller båndlæggelse.

På den anden side kan et testamente også være en måde at vise omsorg for dine kære og give dem klarhed om dine sidste ønsker. Ved at træffe et valg om, hvem der skal modtage arven, kan du give dine arvinger og de efterladte mere plads til at bearbejde deres sorg, i stedet for at slås om arven og dine sidste ønsker. Det kan også hjælpe med at undgå unødvendige konflikter og misforståelser i familien i en allerede svær tid.

 

 

Så kort sagt, ved at oprette et testamente, kan du tage ansvar for din formue og dine efterladte og vise omsorg for dine kære. Det kan være en vigtig måde at beskytte dine ønsker og sikre, at de bliver opfyldt, når du ikke længere er her.

Hvem har brug for et testamente?

Uanset om du er single uden børn, gift og har børn, samlevende i en sammenbragt familie med børn eller om din familie er sammensat på en helt fjerde måde, er det relevant med et testamente. Testamente er for alle, der vil sørge for, at deres arv går til de rette personer og ikke risikerer at ende i statskassen. 

Læs mere her om hvordan et testamente kan hjælpe i forskellige livssituationer:

Testamente for enlige

Testamente for ugifte samlevende

Testamente for gifte

Hvordan opretter jeg et testamente med TestaViva?

TestaViva har udviklet en skabelon, der giver dig mulighed for nemt og enkelt at oprette et testamente online, der er tilpasset dine ønsker og personlige profil. Ved at anvende vores skabelon stiller vi dig en række spørgsmål på samme måde, som en advokat eller jurist ville gøre, så du kan sikre, at dit testamente er juridisk gyldigt og opfylder dine behov. Uanset om du opretter dit testamente igennem TestaViva eller via en advokat, er det juridisk gyldigt og vil blive respekteret som sådan.

Hvad indeholder et testamente?

Et testamente er et juridisk dokument, hvor du kan angive, hvordan du ønsker din arv skal fordeles, og hvem der skal modtage dine ejendele og værdier. Det er særligt vigtigt, hvis du har en særlig situation, såsom at være gift, samlevende, have børn eller særbørn.
TestaViva tilbyder en skabelon, hvor du kan vælge hvordan du ønsker din arv skal fordeles, om arven skal være særeje og om testamentet kan ændres eller tilbagekaldes. Skabelonen indeholder typisk punkter som fordeling af arv, særeje, ændringer og tilbagekaldelse, skilsmisse eller separation og ændringer efter bortgang.


Fordeling af arv er en central del af testamentet, og du kan bestemme, hvem der skal modtage dine værdier, hvis noget skulle ske dig. Det er vigtigt at sikre, at dit testamente opfylder de juridiske krav og opfylder dine ønsker og behov. Det anbefales at søge juridisk rådgivning for at sikre, at dit testamente er korrekt og opfylder alle dine behov.

Typer af testamenter

Notartestamente
Et notartestamente er et testamente, som du underskriver hos en notar ved en domstol. Hermed bekræfter notaren din identitet, og at du skriver under på dit eget testamente. Når du lavet et notartestamente, opbevares testamentet i skifterettens arkiv.
Notaren er en embedsmand, der er ansat hos en domstol, som sørger for, at vedkendelse og underskrift af juridiske dokumenter sker retmæssigt. Ved et testamente er notaren vidne til, at det er dig, der skriver under på dit testamente.

Vidnetestamente
Vidnetestamente er et testamente, der bliver underskrevet af dig som testator sammen med to vidner for at blive juridisk gyldigt. Vidnetestamentet kan uploades på din TestaViva-profil, og du kan gemme det et sikkert sted i dit hjem. Det er lige så juridisk gyldigt som et notartestamente.

Gensidigt testamente
Et gensidigt testamente er et testamente, som to personer laver sammen. Det er oplagt at lave et gensidigt testamente, når man er gift eller samlevende. Et gensidigt testamente bliver juridisk gyldigt enten ved at begge parter underskriver sammen med to vidner, eller at begge parter underskriver foran en notar.

Børnetestamente
Et børnetestamente er et dokument, hvori du eller I skriver, hvem I mener, der vil være de bedste og mest relevante til at tage sig af jeres børn, hvis I en dag går bort før tid. Det er Familieretshuset, der træffer den endelige afgørelse af, hvem der i sådan et tilfælde skal blive værger for jeres børn, men med et børnetestamente, har du/I mulighed for at præge Familieretshusets beslutning.
Familieretshuset er en statslig instans, der tager sig af juridiske sager omkring familien og familieforhold. Familieretshuset har erstattet det gamle Statsforvaltningen.

Indbotestamente
Et indbotestamente minder meget om et almindeligt testamente. Den store forskel mellem et indbotestamente og et almindeligt testamente er, at man i et indbotestamente kun fordeler sit indbo. Desuden er gyldighedskravene anderledes. Du gør dit indbotestamente juridisk gyldigt ved blot at datere og underskrive det selv.

Hvornår er et testamente gyldigt?

For at et testamente skal være juridisk gyldigt, skal det enten noteres af en notar eller underskrives af to vitterlighedsvidner. Der er dog særlige regler for nødtestamenter og vidnetestamenter.

Hvis du selv har udarbejdet et testamente derhjemme og underskrevet det, er det ikke gyldigt. Det skal altid underskrives i henhold til de strenge regler for notar- eller vidnetestamenter.
Hos TestaViva sikrer vi, at gyldighedsbetingelserne for testamenter er opfyldt, uanset om du vælger at oprette et notar- eller vidnetestamente. Der er dog andre regler for børne- og indbotestamenter, som du kan læse mere om nedenfor. 

 

 

 

Få styr på dit testamente

Hos TestaViva er der noget for alle. Vælg mellem en selvbetjeningsløsning, juridisk tjek eller komplet juridisk rådgivning.

Fra 900,-

Vælg den rigtige løsning for dig

Har du brug for juridisk tjek?

Du får 15 minutters telefonisk juridsk tjek af dit dokument med en jurist,
der sikrer, at alt er korrekt.

Priser

Selvbetjening

For dig som selv vil oprette dokument via selvbetjening.

900,-

Med TestaVivas selvbetjeningspakke har du som bruger mulighed for at oprette dine juridiske dokumenter via vores digitale platform. Du vil blive guidet gennem processen, og du styrer selv tempo og tidspunkt.

Juridisk tjek

En jurist tjekker dit dokument & sikrer, at alt er korrekt.

2.000,-

Du får 30 minutters telefonisk juridisk tjek af dit dokument med en jurist, der sikrer, at alt er korrekt. Før mødet skal du have udfyldt dokumentet. Får du brug for yderligere hjælp, kan du tilkøbe en længere personlig rådgivning. 

Udvidet rådgivning

En jurist sikre at dokumentet er tilpasset og skræddersyet

3.250,-

Du modtager en personlig udvidet rådgivning af en jurist med udgangspunkt i dit juridiske dokument. Med denne pakke sikrer du dig, at dine dokumenter er tilpasset og skræddersyet din præcise livssituation og dit behov.