fbpx

Notartestamente

Et notartestamente er et testamente, som du underskriver hos en notar ved en domstol. Hermed bekræfter notaren din identitet, og at du skriver under på dit eget testamente. Når du lavet et notartestamente, opbevares testamentet i skifterettens arkiv.

Vidnetestamente

Vidnetestamente er et testamente, der bliver underskrevet af dig som testator sammen med to vidner for at blive juridisk gyldigt. Vidnetestamentet kan uploades på din TestaViva-profil, og du kan gemme det et sikkert sted i dit hjem. Det er lige så juridisk gyldigt som et notartestamente.

Gensidigt testamente

Et gensidigt testamente er et testamente, som to personer laver sammen. Det er oplagt at lave et gensidigt testamente, når man er gift eller samlevende. Et gensidigt testamente bliver juridisk gyldigt enten ved at begge parter underskriver sammen med to vidner, eller at begge parter underskriver foran en notar.

Hvornår er testamentet gyldigt?

Et testamente er juridisk gyldigt, hvis det enten er noteret hos en notar eller er underskrevet af to vitterlighedsvidner. Der gælder dog særlige regler ved nødtestamente og vidnetestamente.

Har du udarbejdet et testamente derhjemme og efterfølgende selv har underskrevet det, er det ikke gyldigt! Det skal altid underskrives efter de strenge regler for notar- eller vidnetestamenter.

Hos TestaViva sørger vi for, at gyldighedsbetingelserne for testamenter er opfyldt, uanset om du vælger at oprette et notar- eller vidnetestamente. Ved børne- og indbotestamenterne gælder andre regler, som du kan læse om nedenfor.

Børnetestamente

Et børnetestamente er et dokument, hvori du eller I skriver, hvem I mener, der vil være de bedste og mest relevante til at tage sig af jeres børn, hvis I en dag går bort før tid. Det er Familieretshuset, der træffer den endelige afgørelse af, hvem der i sådan et tilfælde skal blive værger for jeres børn, men med et børnetestamente, har du/I mulighed for at præge Familieretshusets beslutning.

Indbotestamente

Et indbotestamente minder meget om et almindeligt testamente. Den store forskel mellem et indbotestamente og et almindeligt testamente er, at man i et indbotestamente kun fordeler sit indbo. Desuden er gyldighedskravene anderledes. Du gør dit indbotestamente juridisk gyldigt ved blot at datere og underskrive det selv.

Opbevar testamentet omhyggeligt

Hvis testamentet ikke oprettes som et notartestamente, bør du opbevare testamentet omhyggeligt sammen med dine øvrige personlige papirer. Fortæl gerne dine nærmeste, at du har oprettet testamente, og hvor du opbevarer det. Det skyldes, at man tidligere har set testamenter, der er blevet lagt i en skuffe, og som man først finder 20 år efter testators død.

Uploader du dit testamente til din TestaViva-profil, opbevarer vi det og sørger for, at de rette personer får kendskab til det efter din død. TestaViva er koblet op med det centrale CPR-register, hvilket betyder, at vi får besked fra CPR-registeret den dag, du går bort. Herefter sender vi dit testamente til skifteretten, som sørger for, at dine arvinger får testamentet. Du behøver derfor ikke bekymre dig, om hvorvidt det, du har bestemt i dit testamente, også bliver efterlevet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *