Ophævelse af særeje

For at ophæve en ægtepagt om særeje, skal der oprettes en ny ægtepagt, der annullerer den tidligere indgåede ægtepagt om særeje. Ægtefællerne vil herefter få formuefællesskab i deres ægteskab, hvilket er lovens udgangspunkt for ægtefæller.

Det er kun nødvendigt at oprette en ægtepagt, der etablerer fælleseje, hvis I tidligere har tinglyst en ægtepagt om særeje – uanset hvilken type særeje I har.

Tredjemandsbestemtsæreje

Har I fået gave/arv eller lignende af tredjemand, som har bestemt, at aktivet/formuen skal være særeje, kan I ikke ændre det ved en ægtepagt – medmindre tredjemand har valgt, at I vil kunne ændre det. Det er ofte de tilfælde, hvor man har modtaget en arv, hvor arveladeren i testamentet har bestemt, at arven skal være særeje.

Gyldighed:

Ægtepagten skal dateres og underskrives af begge ægtefæller. Vær opmærksom på, at ægtepagten skal tinglyses for at være gyldig. I kan selv foretage tinglysningen - nemt og hurtigt. Du kan finde vores vejledning til tinglysning her.