Indbotestamente

Et indbotestamente er i princippet det samme som et almindeligt testamente, men man fordeler alene sit indbo. Man kan også vælge at gøre det i et almindeligt testamente. Der er ikke de samme lovkrav til et indbotestamente, hvorfor det er nemt løbende at opdatere et indbotestamente.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at gyldighedskriterierne for et indbotestamente er væsentlig mindre end for et almindeligt testamente, da et indbotestamente alene skal underskrives og dateres for at være gyldigt. Det medfører dog også, at der alene må træffes bestemmelser om fordeling af sædvanligt indbo. Møbler og malerier af høj værdi kan der derfor ikke træffes bestemmelse om i et indbotestamente.

Hvad er væsentlig værdi

Der er ikke en fast værdi, som indboet skal være under – det skal ses i forhold til boets størrelse. Er der tvivl om genstandens værdi, er det altid bedst at træffe bestemmelse om genstanden i et almindeligt testamente.

Gyldighed

Som nævnt er det eneste gyldighedskrav, at indbotestamentet underskrives og dateres. Dateringen er vigtig, hvis der evt. findes en anden testamentarisk bestemmelse over indboet – den nyeste version vil være den gældende.