Gældsbrev

Når du skal låne penge ud eller modtage et lån, er det altid en fordel, at få aftalen ned på skrift, så der ikke senere opstår tvivl om diverse forhold.

På den måde får I klarhed over forhold som: størrelsen på lånet, renter og tilbagebetaling.

I låneaftalen vil man også indsætte en amortisationstabel, der giver jer et overblik over renter og afdrag.

En skriftlig aftale underskrevet af långiver og låntager kan bruges som bevis, hvis der skulle opstå uenighed mellem parterne. Aftalen vil også senere kunne anvendes som fuldbyrdelsesgrundlag til inddrivelse i fogedretten, hvis der er aftalt i låneaftalen.

Hvis låntager eller långiver er en virksomhed, er det vigtigt at sikre, at det er virksomhedens tegningsberettigede, der underskriver låneaftalen. Tegningsberettigede er den eller de personer, som kan indgå juridisk bindende aftaler på vegne af virksomheden. Er du i tvivl om, hvem der er den tegningsberettigede, kan du se dette på erhvervsstyrelsens hjemmeside virk.dk.

Gyldighed

Både låntager og långiver skal datere og underskrive gældsbrevet. Jeres gældsbrev vil herefter være gyldigt.