Uskiftet bo

Hvis en ægtefælle dør, kan du som længstlevende ægtefælle få formuen udleveret som et uskiftet bo ved skifteretten. Det vil sige, at du som længstlevende råder over hele den førstafdødes bo.

For at sidde i uskiftet bo, skal du opfylde følgende:

 • Din ægtefælle, er afgået ved døden, og
 • Ved din ægtefælles død havde I børn sammen (fællesbørn), og/eller din ægtefælle havde børn sammen med en anden (særbørn). Dine særbørn er uden betydning for, om du kan sidde i uskiftet bo.
 • I tilfælde af, at din ægtefælle havde særbørn, skal de samtykke til, at du kan sidde i uskiftet bo.
 • Havde den førstafdøde ægtefælle fuldstændigt særeje, skal der skiftes med dennes særbørn, medmindre de giver afkald på deres arv.

Den længstlevende ægtefælle kan selv bestemme, om denne ønsker at sidde i uskiftet bo. Dette er en ret, der ikke kan fratages. Det er kun afdødes særbørn, som kan bestemme, at længstlevende ikke kan sidde i uskiftet bo med dem. Ægtefællen kan dog selv vælge at give afkald på uskiftet bo.

Undtagelser til at sidde i uskiftet bo

Hvis jeres samlede formue er under 740.000 kr. (2017-niveau), vil du blot få hele arven udleveret som ”suppleringsarv”, uden at der betales arv til andre. Når du får suppleringsarv, sidder du ikke i uskiftet bo..

I tilfælde af, at en særlivsarving til førstafdøde er umyndig eller der er beskikket en skifteværge for særlivsarvingen, vil det være skifteretten, der giver tilladelse til, at boet udleveres uskiftet. Det er forudsat, at værgen eller skifteværgen samtykker til udlevering af det uskiftede bo, samt at udleveringen er forsvarlig under hensyn til særlivsarvingernes interesser og den længstlevende ægtefælles forhold.

Fordele ved at sidde i uskiftet bo

Fordelen ved at sidde i uskiftet bo er, at man ikke skal udbetale arven til førstafdødes børn eller fællesbørn straks efter dødsfaldet. På dette tidspunkt skulle den længstlevende ellers udbetale halvdelen af arven efter førstafdøde til livsarvingerne. Et uskiftet bo giver mulighed for at blive boende i det fælles hjem med fælles indbo. Dette kræves således ikke solgt, for at arven kan fordeles blandt arvingerne, før senere.

Omkostninger for behandling af dødsboet er sparet væk, til fordel for en retsafgift på 500 kr.

Den længstlevende ægtefælle har fortsat rådighed over alle midler i boet og kan forbruge dem frit efter ønske, dog ikke misbrug. Denne kan derfor sælge huset, tage på rejser, mv.

Ulemperne ved at sidde i uskiftet bo

 • Særbørnene til førstafdøde skal samtykke til uskiftet bo. Et sådant samtykke kan gives på forhånd ved en samtykkeerklæring.
 • Den længstlevende må ikke misbruge sin råden over det uskiftede bo og kan derfor ikke give overdådige gaver, arveforskud, pengebeløb mv. Derimod må man gerne give sædvanlige gaver, have et almindeligt forbrug mv.
 • Den længstlevende er begrænset til kun at oprette testamente over sin egen del af formuen, hvis vedkommende ønsker at oprette testamente.
 • Det er ikke muligt at indgå nyt ægteskab, så længe man sidder i uskiftet bo. Før man kan indgå nyt ægteskab, skal boet skiftes.
 • Alt hvad man tjener, mens man sidder i uskiftet bo, indgår i boet.
 • Man indtræder i den afdødes skattemæssige stilling.
 • Man bliver personligt ansvarlig for den afdøde ægtefælles gældsforpligtelser.

Forhåndssamtykke til uskiftet bo

I kan på forhånd sikre, at den længstlevende kan sidde i uskiftet bo, ved at bede særbørnene underskrive et forhåndssamtykke. Det er dog ikke sikkert, at de ønsker at give dette samtykke. I vil da i et testamente kunne tage stilling til, om afvisningen af samtykke skal have betydning for deres arv.

Hvis særbørnene ikke er myndige, skal Statsforvaltningen samtykke, såvel som den biologiske forælder.

Forhåndssamtykke kan se således ud (eksemplet er ikke en komplet samtykkeerklæring, og vi anbefaler, at I anvender TestaVivas gør-det-selv løsning, da denne sikrer, at alle relevante oplysninger mm. fremgår af erklæringen.:

Jeg, Peter Jensen, giver min fars ægtefælle, Vivi Jensen, der ikke er min mor, lov til at sidde i uskiftet bo i tilfælde af, at min far går bort før Vivi Jensen. Ved at give Vivi Jensen lov til at sidde i uskiftet bo, er jeg indforstået med, at jeg ikke modtager min retsmæssige arv fra min far, Hans Jensen, umiddelbart ved hans død.Underskrift