fbpx

Hjem > Produkter > Testamente > Testamente for gifte – sådan sikrer i hinanden

Testamente for gifte - sådan sikrer i hinanden

Når I er gift, er det vigtigt at overveje, hvordan jeres arv vil blive fordelt, hvis en af jer går bort. Arveloven regulerer normalt fordelingen af arv mellem ægtefæller, men det kan være nødvendigt at oprette et testamente for at sikre hinandens arveret og give økonomisk tryghed.

Play Video

Indholdsfortegnelse

Hvorfor bør man have et testamente som ægtefæller?

Ifølge arveloven vil arven efter en ægtefælle blive fordelt mellem den længstlevende ægtefælle og eventuelle børn. Her er nogle vigtige punkter at overveje i forbindelse med testamente for gifte:

 

 1. Hvis I har fællesbørn: Når I er gift og har fællesbørn, vil arven efter en ægtefælle ifølge arveloven skulle deles mellem den længstlevende ægtefælle og jeres børn. Dette betyder, at I har mulighed for at ændre fordelingen af arven til fordel for hinanden og jeres børn i et testamente.

  Eksempel: Louise og Peter er gift og har sammen to børn, Sofie og Oliver. Hvis Louise går bort, kan de vælge at tildele Peter 75% af arven, mens børnene modtager hver 12,5% af arven.

 2. Hvis I har fællesbørn og særbørn: Hvis I både har fællesbørn og særbørn (børn fra tidligere forhold), skal I være opmærksomme på, at arveloven skelner mellem fællesbørn og særbørn. I et testamente kan I præcisere, hvordan arven skal fordeles mellem ægtefællen, fællesbørnene og eventuelle særbørn.

  Eksempel: Sarah og Michael er gift. De har sammen datteren Marie, og Michael har sønnen Martin fra et tidligere forhold. Hvis Sarah går bort, kan de vælge at tildele hinanden 50% af arven, mens Marie og Martin hver modtager 25% af arven.

 3. Hvis I har særbørn: Hvis I kun har særbørn (børn fra tidligere forhold), er det vigtigt at vide, at arveloven normalt ikke sikrer, at stedbørn arver automatisk. Ved at oprette et testamente kan I sikre, at også stedbørnene bliver inkluderet i arvefordelingen efter jeres ønsker.

  Eksempel: Anna og Mark er gift. Anna har datteren Laura fra et tidligere forhold, og Mark har ingen biologiske børn. Hvis Mark går bort, kan de vælge at tildele Anna 70% af arven, mens Laura modtager de resterende 30%.

 4. Hvis I ikke har børn: Hvis I ikke har nogen børn, vil arven normalt gå til den længstlevende ægtefælle ifølge arveloven. Men ved at oprette et testamente kan I bestemme, hvordan arven skal fordeles efter jeres ønsker.

  Eksempel: Emma og Thomas er gift og har ingen børn. Hvis Emma går bort, kan de vælge at tildele Thomas 100% af arven. Hvis det i stedet er Thomas, der går bort, kan de vælge at tildele Emma 80% af arven, mens de resterende 20% kan gå til velgørende formål.

 

Ved at oprette et testamente kan I ændre fordelingen af arven og sikre hinanden og eventuelle børn efter jeres ønsker.

Sikring af særskilt ejendom, arv og forældremyndighed

 1. Beskyttelse af særskilt ejendom: Når ægtefæller har ejendele, som de ønsker at bevare som særskilt ejendom, kan et testamente være en effektiv måde at sikre dette på. Et testamente kan specificere, hvilke ejendele der skal forblive som særskilt ejendom og ikke indgå i den fælles arv. Dette kan inkludere ejendom, der blev erhvervet før ægteskabet eller modtaget som en gave eller arv under ægteskabet.

 2. Arv til personer uden for ægteskabet: Hvis en ægtefælle ønsker at efterlade en del af sin arv til en person uden for ægteskabet, såsom en nær ven eller et velgørende formål, kan et testamente give mulighed for at opfylde denne ønske. Arveloven prioriterer normalt ægtefælle og børn som arvinger, men et testamente kan ændre fordelingen og inkludere andre modtagere efter ægtefællens ønske.

 3. Børn fra tidligere forhold: Hvis ægtefæller har børn fra tidligere forhold, kan et testamente sikre, at arven bliver fordelt i overensstemmelse med deres ønsker. Ægtefæller kan specificere, hvor stor en del af arven der skal tilfalde deres fælles børn og særbørn, og hvordan den skal fordeles mellem dem.

 4. Værgemål for mindreårige børn: Et testamente giver mulighed for at udpege en værge til at tage sig af mindreårige børn, hvis begge ægtefæller går bort. Ved at oprette et testamente kan ægtefællerne vælge en person, som de har tillid til, til at tage sig af børnenes personlige og økonomiske anliggender i deres fravær.

 5. Reduktion af familiekonflikter: Et testamente kan bidrage til at reducere potentialet for familiekonflikter og tvister om arven. Ved at have et klart og tydeligt testamente, der afspejler ægtefællernes ønsker, kan det bidrage til at undgå misforståelser og uenigheder mellem arvingerne og minimere risikoen for retssager.

Hvordan opretter jeg et testamente med TestaViva?

TestaViva har udviklet en skabelon, der giver dig mulighed for nemt og enkelt at oprette et testamente online, der er tilpasset dine ønsker og personlige profil. Ved at anvende vores skabelon stiller vi dig en række spørgsmål på samme måde, som en advokat eller jurist ville gøre, så du kan sikre, at dit testamente er juridisk gyldigt og opfylder dine behov. Uanset om du opretter dit testamente igennem TestaViva eller via en advokat, er det juridisk gyldigt og vil blive respekteret som sådan.

Hvornår er et testamente gyldigt?

For at et testamente skal være juridisk gyldigt, skal det enten noteres af en notar eller underskrives af to vitterlighedsvidner. Der er dog særlige regler for nødtestamenter og vidnetestamenter.

Hvis du selv har udarbejdet et testamente derhjemme og underskrevet det, er det ikke gyldigt. Det skal altid underskrives i henhold til de strenge regler for notar- eller vidnetestamenter.
Hos TestaViva sikrer vi, at gyldighedsbetingelserne for testamenter er opfyldt, uanset om du vælger at oprette et notar- eller vidnetestamente. Der er dog andre regler for børne- og indbotestamenter, som du kan læse mere om nedenfor. 

Få styr på dit testamente

Hos TestaViva er der noget for alle. Vælg mellem en selvbetjeningsløsning, juridisk tjek eller komplet juridisk rådgivning.

Fra 900,-

Vælg den rigtige løsning for dig

Har du brug for juridisk tjek?

Du får 15 minutters telefonisk juridsk tjek af dit dokument med en jurist,
der sikrer, at alt er korrekt.

Priser

Selvbetjening

For dig som selv vil oprette dokument via selvbetjening.

900,-

Med TestaVivas selvbetjeningspakke har du som bruger mulighed for at oprette dine juridiske dokumenter via vores digitale platform. Du vil blive guidet gennem processen, og du styrer selv tempo og tidspunkt.

Juridisk tjek

En jurist tjekker dit dokument & sikrer, at alt er korrekt.

2.000,-

Du får 15 minutters telefonisk juridisk tjek af dit dokument med en jurist, der sikrer, at alt er korrekt. Før mødet skal du have udfyldt dokumentet. Får du brug for yderligere hjælp, kan du tilkøbe en længere personlig rådgivning. 

Udvidet rådgivning

En jurist sikre at dokumentet er tilpasset og skræddersyet

3.250,-

Du modtager en personlig udvidet rådgivning af en jurist med udgangspunkt i dit juridiske dokument. Med denne pakke sikrer du dig, at dine dokumenter er tilpasset og skræddersyet din præcise livssituation og dit behov.