fbpx

Hjem > Produkter > Testamente

Arven efter mig - Forståelse af arveklasser og betydning af testamente

Når det kommer til fordelingen af ens ejendom og aktiver efter ens død, spiller arveklasser en afgørende rolle. Arveklasserne fastlægger, hvilke familiemedlemmer og slægtninge der har ret til arven i henhold til arveloven. Men hvordan kan man sikre, at ens ønsker bliver respekteret, og at ens arv går til de ønskede arvinger? Svaret ligger ofte i oprettelsen af et testamente.

Play Video

Indholdsfortegnelse

Hvad er arveklasser?

Arveklasser er en inddeling, der bestemmer rækkefølgen for, hvem der har ret til arv efter en persons død. Arveloven fastsætter reglerne for arveklasserne og sikrer en vis grad af retfærdighed og ligelig fordeling. Lad os se nærmere på de forskellige arveklasser:

  1.  Arveklasse: Den nærmeste familie. Den første arveklasse består af ægtefælle og livsarvinger, dvs. børn, børnebørn osv. Ægtefællen har som udgangspunkt ret til halvdelen af arven, mens børnene deler den anden halvdel ligeligt.

  2.  Arveklasse: Forældre og søskende. Hvis der ikke er ægtefælle eller livsarvinger, går arven til forældre og søskende. Forældre deler arven ligeligt, mens søskende arver, hvis deres forældre er afgået ved døden.

  3.  Arveklasse: Bedsteforældre og deres efterkommere. Hvis der ikke er nogen arvinger i de tidligere arveklasser, går arven videre til bedsteforældre og deres efterkommere.

  4.  Arveklasse: Tipoldebørn og deres efterkommere. Hvis der stadig ikke er arvinger i de tidligere arveklasser, går arven til tipoldebørn og deres efterkommere.

Det er vigtigt at bemærke, at arven kun går til den næste arveklasse, hvis der ikke er nogen arvinger i den forrige klasse. Hvis der ikke findes arvinger i nogen af arveklasserne, kan arven overgå til staten.

Betydning af et testamente

Selvom arveloven fastsætter standardreglerne for arvefordeling, kan disse regler nogle gange ikke afspejle ens specifikke ønsker og behov. Dette er, hvor et testamente kommer ind i billedet. Et testamente er et juridisk dokument, der giver en person mulighed for at bestemme, hvordan deres arv skal fordeles efter deres død.

Et testamente kan være særlig nyttigt i følgende situationer:

  1. Alternativ fordeling: Hvis man ønsker at tildele arv til personer eller organisationer, der ikke er inkluderet i arveklasserne, kan et testamente sikre, at ens ønsker bliver opfyldt. For eksempel kan man efterlade en del af sin arv til en velgørende organisation eller en tæt ven, der ikke er en del af ens familie.

  2. Fordeling af specifikke aktiver: Et testamente giver mulighed for at præcisere fordelingen af specifikke aktiver. Man kan angive, hvilke ejendele eller pengebeløb der skal tildeles til bestemte arvinger eller familiemedlemmer.

  3. Udpegning af værge: Hvis man har mindreårige børn, kan et testamente bruges til at udpege en værge, der skal tage sig af børnene, hvis begge forældre er afgået ved døden.

  4. Undgå tvister: Et klart og gyldigt testamente kan bidrage til at undgå potentielle tvister mellem arvingerne, da ens ønsker og instruktioner er klart dokumenteret.

Hvordan opretter jeg et testamente med TestaViva?

TestaViva har udviklet en skabelon, der giver dig mulighed for nemt og enkelt at oprette et testamente online, der er tilpasset dine ønsker og personlige profil. Ved at anvende vores skabelon stiller vi dig en række spørgsmål på samme måde, som en advokat eller jurist ville gøre, så du kan sikre, at dit testamente er juridisk gyldigt og opfylder dine behov. Uanset om du opretter dit testamente igennem TestaViva eller via en advokat, er det juridisk gyldigt og vil blive respekteret som sådan.

Hvornår er et testamente gyldigt?

For at et testamente skal være juridisk gyldigt, skal det enten noteres af en notar eller underskrives af to vitterlighedsvidner. Der er dog særlige regler for nødtestamenter og vidnetestamenter.

Hvis du selv har udarbejdet et testamente derhjemme og underskrevet det, er det ikke gyldigt. Det skal altid underskrives i henhold til de strenge regler for notar- eller vidnetestamenter.
Hos TestaViva sikrer vi, at gyldighedsbetingelserne for testamenter er opfyldt, uanset om du vælger at oprette et notar- eller vidnetestamente. Der er dog andre regler for børne- og indbotestamenter, som du kan læse mere om nedenfor. 

Få styr på dit testamente

Hos TestaViva er der noget for alle. Vælg mellem en selvbetjeningsløsning, juridisk tjek eller komplet juridisk rådgivning.

Fra 800,-

Vælg den rigtige løsning for dig

Har du brug for juridisk tjek?

Du får 15 minutters telefonisk juridsk tjek af dit dokument med en jurist,
der sikrer, at alt er korrekt.

Priser

Selvbetjening

For dig som selv vil oprette dokument via selvbetjening.

900,-

Med TestaVivas selvbetjeningspakke har du som bruger mulighed for at oprette dine juridiske dokumenter via vores digitale platform. Du vil blive guidet gennem processen, og du styrer selv tempo og tidspunkt.

Juridisk tjek

En jurist tjekker dit dokument & sikrer, at alt er korrekt.

2.000,-

Du får 15 minutters telefonisk juridisk tjek af dit dokument med en jurist, der sikrer, at alt er korrekt. Før mødet skal du have udfyldt dokumentet. Får du brug for yderligere hjælp, kan du tilkøbe en længere personlig rådgivning. 

Udvidet rådgivning

En jurist sikre at dokumentet er tilpasset og skræddersyet

3.250,-

Du modtager en personlig udvidet rådgivning af en jurist med udgangspunkt i dit juridiske dokument. Med denne pakke sikrer du dig, at dine dokumenter er tilpasset og skræddersyet din præcise livssituation og dit behov.