fbpx

Hjem > Produkter > Dødsbo

Rydning af dødsbo

Når en person går bort, står arvingerne over for beslutninger vedrørende en række praktiske forhold, herunder hvordan afdødes bo skal håndteres. Der findes forskellige metoder til behandling af dødsboet, og valget afhænger af flere faktorer.

Indholdsfortegnelse

Rydning af dødsbo

Rydning af dødsbo er en proces, der involverer at rydde og tømme en afdødes hjem for ejendele. Det kan være en følelsesmæssigt udfordrende oplevelse for de efterladte, da rydningen af et dødsbo ofte vil indebære at sortere i gamle minder og personlige genstande.

 

Derfor er det også muligt at få professionelle til at varetage rydningen, så de efterladte kan skånes for de emotionelle kvaler, som tømning af et dødsbo vil indebære.

 

Der er forskellige overvejelser og forhold, der er vigtige for dig som efterladt at kende til, når din pårørendes dødsbo skal ryddes. Vi forstår, at det er en svær tid, og derfor er det ikke altid lige nemt at forholde sig til diverse juridiske og praktiske informationer.

 

Vi har derfor samlet de typisk stillede spørgsmål omkring rydning af dødsbo her på siden, så du i ro og mag kan danne dig et overblik over situationen.

 

Du er også altid velkommen til at kontakte os for at høre nærmere om, hvordan vi kan hjælpe dig med mange af de juridiske og praktiske forhold – fx dødsbobehandling.

 

 

Læs mere om, hvordan TestaViva kan hjælpe dig med dødsbosbehandling.

Hvad er et dødsbo?

Et dødsbo henviser til den samlede ejendom – både aktiver og passiver – som tilhørte afdøde.

Aktiver kan blandt andet inkludere ting såsom:

 • Personlige ejendele
 • Fast ejendom
 • Bankkonti
 • Værdipapirer

Mens passiver blandt andet kan inkludere ting såsom:

 • Lån og kreditter
 • Regninger
 • Skattegæld

De to lister er naturligvis ikke udtømmende, og der kan være mange ting, der indgår i et dødsbo.

Hvordan beregnes værdien af et dødsbo?

Værdien af dødsboet er den samlede værdi af afdødes ejendom, minus eventuel gæld.

Er det oprettet en ægtepagt om særeje mellem afdøde og ægtefælle, består dødsboet yderligere af halvdelen af ægteparrets fælleseje (fælles værdier og fælles gæld jf. ægtepagtens bestemmelser).

Derudover vil der uundgåeligt være nogle udgifter forbundet med bobehandling og begravelse af afdøde. Her kan noget af værdien fra dødsboet fx bruges til betaling af disse udgifter.

Hvornår må man rydde og tømme et dødsbo?

I Danmark er det skifteretten, der afgør, hvordan et dødsbo skal afvikles. Der findes nemlig forskellige måder at afvikle et dødsbo på, hvor vi blandt andet kan nævne:

 • Privat skifte – kan fx gøres, hvis arvinger er enige om det, og boets aktiver kan dække boets gæld.
 • Bobestyrerbo – kan fx gøres, hvis der er uenighed blandt arvinger, og skifteretten dermed må udskikke en uafhængig bobestyrer til at håndtere dødsboet.
 • Uskiftet bo – kan fx gøres, hvis boet ikke ønskes skiftet, men kun hvis afdøde efterlader sig en ægtefælle, der således får råderet over formuefællesskabet/delingsformuen.

Det er først, når skifteretten er blevet informeret om, hvordan boet skal afvikles, at selve processen med at rydde dødsboet kan sættes i gang.

 • Ved privat skifte er det arvingerne, der skal tømme dødsboet.
 • Ved bobestyrerbo er det bobestyrer, der skal tømme dødsboet.
 • Ved uskiftet bo skal dødsboet ikke tømmes.

Det er derfor ikke muligt at svare direkte på spørgsmålet “Hvornår må man rydde og tømme et dødsbo?” – det afhænger nemlig af mange forskellige faktorer, der varierer fra situation til situation.

 

Har du spørgsmål og brug for juridisk rådgivning? 

Må man gå ind i et dødsbo?

I udgangspunktet vil afdødes hjem være låst af, indtil der er truffet beslutning om, hvilken af ovenstående afviklingsformer der skal anvendes.

 

Det kan dog være muligt at søge om tilladelse af skifteretten til at gå ind i hjemmet – fx hvis du nu skal lede efter et testamente.

 

Få hjælp til dødsbobehandling

Hos TestaViva er vi specialister i dødsbobehandling, og hjælper dig gerne gennem en sikker og overskuelig behandling af dødsbo.

Læs mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med dødsbobehandling her.

Få hjælp til dødsbobehandling

Hos TestaViva er vi specialister i dødsbobehandling, og hjælper gerne dig gennem en sikker og overskuelig behandling af dødsbo.

Fra 12.500,-

Lad TestaViva hjælpe dig med den rigtige løsning

Har du brug for juridisk tjek?

Du får 15 minutters telefonisk juridsk tjek af dit dokument med en jurist,
der sikrer, at alt er korrekt.

Priser

Opstartspakke

Få en uforpligtende samtale med TestaViva vedr. dine muligheder

0,-

Samtale via tlf. eller video

 

Dialog vedr. dødsbo og skifte

 • Herunder dine muligheder
 • TestaVivas anbefalinger

 

Adgang til website

 • Relevante artikler
 • Videoer og hjælpemateriale

 

Tilbud på din sag

 • Tilbud tilpasset dit behov
 • Rabat som kunde hos en af vores partnere

Uskiftet bo

Hvis din dødsbobehandling skal gennemføres som uskiftet bo

Fra 12.500,-

Juridisk rådgivning

 • Boets økonomi, formueforhold og arveforhold
 • Dialog om fælles- og særbørn
 • Dialog om kort- og længere sigt
 • Fordele og ulemper ved at sidde i uskiftet bo
 

Sagsbehandling fra start til slut

 • Sikre opgaver ved skat etc.
 • Udarbejdelse af lovpligtig formueoversigt til skifteretten
 • Indhentelse af underskrifter og indlevering til skifteretten

Privat skifte

Sagsbehandling, juridisk rådgivning og digital platform

Fra 19.500,-

Juridisk rådgivning

 • Skiftefuldmagt og solvenserklæring
 • Arveforhold og testamente
 • Fordeling af boets aktiver

Sagsbehandling fra start til slut

 • Sikre opgaver vedr. skat, eboks, bankkonti, forsikringer m.m.
 • Oprettelse af seperat klientkonto, overholdelse af lovpligtige hvidvaskregler
 • Betaling af løbende udgifter og eventuel gæld fra afdøde

Digital platform

 • Nemt overblik over opgaver, deadlines, dokumenter etc.
 • Sikre nemmere og hurtigere proces
 • Tilpasset til hver enkelt arving, så alle kan være med i processen

Tilvalg

Prisen på et privat skifte kan variere afhængigt af følgende tilvalg

Fra 5.000,-

Fast ejendom

 • Andelsbolig: 5.000 kr.
 • Ejerbolig: 10.000 kr.

 

Store aktiver:

 • Aktiedepot: 5.000 kr.
 • Bankkonti i udlandet: 5.000 kr.

 

Mange arvinger

 • 3+ arvinger: 5.000 kr.

 

Virksomhed:

 • Pris aftales ud fra samtale

 

Særlige ønsker:

 • Pris aftales ud fra samtale