Testamentets gyldighed - TestaViva

Et af de spørgsmål, der oftest dukker op, er: “Hvornår er mit testamente gyldigt?”

Svaret er på én gang simpelt og kompliceret – det kommer an på, hvilken type testamente du har oprettet.

Længere nede kan du se, hvilke regler der gælder for hvilke typer af testamenter.

Har du endnu ikke oprettet et testamente, kan du med fordel benytte TestaVivas platform. Vi guider dig fra oprettelse til underskrift, og vores testamenter er 100 % juridisk gyldige og 100 % online.

Gyldighed af notartestamente

Et notartestamente er gyldigt, når det er underskrevet foran en notar – du kan typisk finde en notar ved din lokale domstol.

For at det hele går, som det skal, skal du medbringe følgende til din aftale med notaren:

  • Testamentet: To eksemplarer – ingen af dem må være underskrevet på forhånd.
  • Kontanter: 300 kr. til retsafgiften.
  • Billedlegitimation: Kørekort, pas, opholdstilladelse eller ID fra kommunen er alle gyldige former for billedlegitimation.

Se her, hvor du kan finde din nærmeste notar.

Gyldighed af vidnetestamente

Et vidnetestamente er gyldigt, når det er underskrevet af to vitterlighedsvidner. Der gælder følgende krav til vidnerne:

  • Personen skal være myndig
  • Personen må ikke stå som arving i dit testamente. Hverken tvangsarving eller friarving.

De to vidner skal bevidne din underskrift, hvorefter de selv straks skal underskrive testamentet. Læs mere om vidner på siden Krav til vidnerne.

Du kan med fordel spørge en ven, en kollega eller måske en nabo, om de vil være vidner.

Testamentegyldighed – hvad er bedst?

Før i tiden var det klart bedst at få lavet et notartestamente. Det var sikrest at få opbevaret en kopi af det i retten.

Ulempen ved vidnetestamente var dengang, at det var noget, som blev opbevaret privat – det betød, at hvis huset brændte ned, eller hvis dokumentet blev stjålet, var det væk.

Med TestaViva er ovenstående ulempe ved vidnetestamentet elimineret, da TestaViva opbevarer en genpart af testamentet online indtil den dag, hvor det skal bruges.

Læs meget mere om de forskellige typer af testamenter.