Alle danskere bør have et testamente!

Du har overordnet 2 grunde til at have et testamente:

  • Den økonomiske grund: Du kan sikre, at dine efterladte får det du ønsker, at de skal have. Blandt andet så de kan klare sig økonomisk og evt. blive i jeres fælles hjem.
  • Omsorg for dine nærmeste: Lav et testamente og drag omsorg for dem, du holder af – så de har ro og klarhed til at bearbejde sorgen i stedet for at slås om arven.

Hvert år bliver 15.000 danskeres formue udbetalt til personer, der ikke var tiltænkt at arve disse penge. Det betyder, at der årligt er i omegnen af 20 milliarder kroner, der ender i ”forkerte lommer”, fordi den afdøde ikke havde oprettet testamente.

Det levende dokument

Et testamente bør i teorien være et levende dokument – i den forstand, at det skal kunne laves om i takt med, at dit liv ændrer sig og dine ønsker om testamentets indhold derfor også ændrer sig. TestaViva hjælper med at sikre, at du altid kan tilpasse dit testamente.

Læs mere

Hvem arver dig?

Det kan være svært at overskue, hvem der er arveberettiget efter én. Den største misforståelse er, at ugifte samlevende arver hinanden, når de blot har levet sammen længe. Det er ikke tilfældet, og det kan medføre, at den partner, som man har levet sammen med gennem mange år, måske ikke har økonomi til at blive i det fælles hjem.

Læs mere

Typer af testamenter

TestaViva løfter vidnetestamentet til ny højde! Det før ikke så bredt anvendte vidnetestamente bliver med anvendelse af TestaViva nu mere simpelt og nemt, men først og fremmest mere sikkert og svært at anfægte. Det skyldes vores samarbejde med KMD og rådførelse med Digitaliseringsstyrelsen. TestaViva opbevarer en genpart af testamentet og sender automatisk testamentet til skifteretten, når du går bort.

Læs mere

Børnetestamente

En vigtig form for testamente er det såkaldte børnetestamente. Én ting er, at man har bestemt, hvad der skal ske med ens værdier den dag, man ikke er her længere, men man bør også forsøge at sikre, at det mest dyrebare, man efterlader sig – ens børn – bliver overladt til de rigtige mennesker.

Læs mere

Tvangsarv og friarv

Tvangsarven er den del af arven, du ikke har råderet over. Tvangsarven udgør ¼ af din formue og skal gå til din ægtefælle og dine livsarvinger(børn) og kan derved ikke testeres til andre.

Læs mere

Boafgiftsklasser

Læs mere omkring boafgiften og få et overblik over hvad du eller dine arvinger skal betale i boafgift.

Læs mere

Særeje og båndlæggelse

Du kan bestemme i dit testamente, at arven skal tilhøre sine arvinger som særeje. Er dine børn ikke så gamle og mener du eksempelvis, at det er bedst, at de først får rådighed over arven, når de fx bliver 25 år, kan du bestemme, at arven skal båndlægges.

Læs mere

Gensidigt testamente

Et gensidigt testamente mellem gifte er et testamente, I opretter sammen, og hvor I kan vælge at begunstige hinanden med mere end fordelingen efter arveloven. I kan ligeledes vælge at minimere hinandens arv til tvangsarven.

Læs mere

Uskiftet bo

Hvis din ægtefælle dør, kan du som længstlevende ægtefælle få formuen udleveret som et uskiftet bo ved skifteretten. Det vil sige, at du som længstlevende råder over hele den førstafdødes bo.

Læs mere

Vi er ikke gift, hvordan sikrer vi os?

Et udvidet samlevertestamente sikrer, at du og din samlever kan arve hinanden på ægteskabelige vilkår. Det betyder, at længstlevende får flere fordele, end ved oprettelsen af et gensidigt testamente.

Læs mere

Optimer arven til dine arvinger!

Støt et godt formål, samtidig med at du forøger arven til dine arvinger. Det kan umiddelbart lyde som en selvmodsigelse, at du både kan støtte et godt formål med en del af din arv og samtidigt sørge for, at dine arvinger vil modtage en større arv. Det kan dog i visse tilfælde lade sig gøre med den såkaldte 30% løsning. Læs mere i artiklen, og se, om løsningen er noget for dig.

Læs mere

TestaViva tilbyder følgende testamentetyper:

  • Notartestamente, hvor du får notargenpart medsendt til dit testamente
  • Vidnetestamente
  • Børnetestamente
  • Uigenkaldeligt testamente