Skøde

Når jeres købsaftale er på plads og underskrevet og handlen dermed er endelig, skal der udarbejdes et skøde. Skødet indeholder de helt grundlæggende oplysninger om handlen:

  • Navn på sælger og køber
  • Ejendommens adresse
  • Købesum og panthæftelser
  • Byrder og servitutter
  • Den offentlige ejendomsvurdering
  • Overtagelsesdagen

Skødet viser omverden, hvem der ejer af pågældende ejendom. Dette har også betydning i forhold til kreditorer, som eventuelt vil kunne gøre udlæg på en ejendom, som ejes af en skyldner.

Betaling

Hvem der skal betale for skødet, afhænger af, hvad I blev enige om i købsaftalen. Det er dog som udgangspunkt køberen, der står for udarbejdelsen og tinglysningen af skødet.

Det er ikke lovbestemt, hvem der har ansvaret for at udarbejde skødet eller betale for tinglysningen.

Der skal i forbindelse med tinglysningen betales en afgift til staten på kr. 1.660, og derudover skal man tillægge 0,6% i afgift af handelsværdien.

Gyldighed

Før et skøde er juridisk gyldigt og bindende, skal det tinglyses. Det hjælper vi med. Du skal alene underskrive digitalt med dit NemID.