Skilsmissesæreje - TestaViva

Artiklen helt kort

Ægtepagt med skilsmissesæreje vil betyde, at ægtefællernes ejendele ikke skal deles ved separation/skilsmisse. Hvis to ægtefæller ønsker at kunne medtage deres ejendele, hvis de bliver skilt, men at der skal ske en deling, hvis en af dem dør, så var det tidligere sådan, at ægtefællerne typisk ville oprette en ægtepagt om skilsmissesæreje.

Skilsmissesæreje

Der er nogle ganske betydelige uheldige virkninger af ægtepagt med skilsmissesæreje. Derfor bruger man i dag ikke skilsmissesæreje, men i stedet anbefaler vi typisk, at der laves det, der hedder kombinationssæreje.

Som nævnt ovenfor har skilsmissesærejet den konsekvens, at ægtefællerne ikke skal dele deres ejendele, hvis de bliver skilt, og der skal derfor ikke ske en bodeling. Problemet opstår, hvis en af ægtefællerne går bort. Grunden til dette problem er, at en ægtepagt om skilsmissesæreje kun har effekt ved skilsmisse. Ægtefællerne vil altså stadig have formuefællesskab, hvis en af dem skulle dø. Det betyder, at der ved død skal ske en bodeling, hvor ægtefællernes samlede ejendele udregnes, og de hver især skal have halvdelen af denne. Dette kan stille den efterlevende ægtefælle uheldigt, hvis den efterlevende ægtefælles formue er større end den afdøde ægtefælle. Hvis den afdøde ægtefælle f.eks. har større gæld end formue, vil den efterlevende ægtefælle skulle dele sin formue med den afdøde ægtefælles bo, som så vil gå til den afdøde ægtefælles kreditorer. Den resterende del vil gå i arv til den afdøde ægtefælles arvinger.

Gå til Ægtepagt