Samværsaftaler

Har du og din tidligere partner barn sammen kan det være fornuftigt at indgå en skriftlig aftale om, hvor og hvornår barnet skal være hos jer hver især. Det er en god mulighed for at undgå senere splid og uenighed og vil være til barnets bedste.

Ud over fordeling af samværet på hverdage og weekender er der også mulighed for at træffe bestemmelse om fordeling af højtider, fødselsdage, ferie og andre mærkedage.

Vil den anden ægtefælle ikke overholde en sådan samværsaftale, er det muligt at få fogedrettens hjælp til udlevering af barnet i henhold til samværsaftalen.

Til barnets bedste

Statsforvaltningen arbejder ud fra den praksis, at barnet som udgangspunkt har brug for begge sine forældre. Samværsaftalen bør tage udgangspunkt i barnets bedste. Statsforvaltningen vil senere kunne omgøre en samværsaftale på anmodning fra en forælder, hvis det anses at være til barnets bedste.

En aftale med lang holdbarhed

Når I indgår en samværsaftale, bør i overveje at lave den korrekt første gang og have barnet i fokus. Det er bedst for barnet med faste og stabile ramme, hvorfor man ikke anbefaler at ændre en aftale ofte. En samværsaftale er juridisk gyldig og kan ikke ændres, medmindre der er enighed mellem forældrene.

Gyldighedskrav

Aftalen skal underskrives og dateres af jer. Der er intet krav om tinglysning mm. Det er heller ikke nødvendigt, at indsende aftalen til Statsforvaltningen.