Pensionsægtepagt - TestaViva

Pensionsægtepagt

Typisk bruges ægtepagter til at etablere særeje. Særeje betyder, at den ene eller begge ægtefællers formue ikke skal deles i tilfælde af separation, skilsmisse og eventuelt død. En pensionsægtepagt er anderledes, da den aftaler, at netop disse skal deles.

  • Koster 2999,- med udvidet rådgivning

Gyldighedskrav

For at ægtepagten er juridisk gyldig skal dokumentet dateres og underskrives af jer begge. Dernæst skal dokumentet tinglyses. Vær opmærksom på, at det koster 1.850 kr. i tinglysningsafgift til det offentlige. I kan selv tinglyse jeres ægtepagt på tinglysning.dk. Se Tinglysningens vejledning her.

Udvidet rådgivning

Du opretter dette dokument ved at booke et telefonmøde hos en af vores jurister. På mødet udfylder juristen dokumentet sammen med dig over telefonen, mens du får juridisk rådgivning i forhold til, hvad der er bedst for dig og dine ønsker.

Bliv klogere på pensionsægtepagt

En ægtepagt er kort fortalt en aftale mellem to ægtefæller om fravigelse af den almindelige delingsformue, med de dertilhørende regler. Typisk bruges ægtepagter til at etablere særeje. Særeje betyder, at den ene eller begge ægtefællers formue ikke skal deles i tilfælde af separation, skilsmisse og eventuelt død. En pensionsægtepagt er anderledes, da den i stedet for aftaler, at netop disse skal deles.

Pensioner der kan deles

Det er ikke alle pensionsordninger, der kan deles med en pensionsægtepagt. Kapital- og ratepensioner kan godt deles med en ægtepagt om pensionsordninger, mens rentepensioner ikke kan deles med en ægtepagt om pensionsordninger.

En kapitalpension er en pension, der bliver udbetalt en gang som en samlet sum penge, når du når pensionsalderen. En ratepension er en pension, du får udbetalt i løbende rater, men i en begrænset periode. En rentepension er en pension, du får udbetalt i løbende rater resten af livet, såsom tjenestemandspensioner og livrenter.

Vi tilbyder en pensionsægtepagt tilpasset jeres behov.

Har du spørgsmål til diverse juridiske dokumenter

Få svar på spørgsmål som ofte stilles til diverse juridiske dokumenter

Få svar på dine spørgsmål

Der er forskellige typer pensionsægtepagt

  1. Samtlige kapital- og ratepensioner er omfattet

    Ægtefællernes kapital- og ratepensioner er omfattet af ægtepagten. Dermed bliver alle pensionerne fælleseje, der skal deles i tilfælde af separation eller skilsmisse. Denne løsning vil være en fordel, hvis I begge kun har kapital og/eller ratepensioner, da alt vil blive delt lige.
  2. Overskudsdeling af alle pensionsordninger

    Alle pensionsordninger bliver lagt sammen uanset type, hvilket også betyder livrentepensioner. Livrentepensioner kan som nævnt ikke deles, men med denne løsning indgår livrentepensioner i beregningen af ægtefællernes samlede pensionsformue. Det betyder, at ægtefællerne ender med at dele alle pensionsordninger lige, hvis de bliver skilt. Det er dog stadig uvist, hvorvidt denne model vil blive godkendt i retslig regi.
  3. Specifikke pensionsordninger

    Kun specifikke kapital- og ratepensioner, der oplistes i ægtepagten, er omfattet af ægtepagten. Det er altså kun de oplistede kapital- og ratepensioner, der skal deles i tilfælde af separation eller skilsmisse. Denne type ægtepagt om pensionsordninger vil være en fordel for jer, hvis den ene ægtefælle har en kapital- eller ratepension, og I kun ønsker at dele denne konkrete pensionsordning.