Entreprise-/projektkøb - TestaViva

Entreprise-/projektkøb – med TestaViva

Overvejer du et entreprise- eller projektkøb?

Skal du købe bolig? Hos TestaViva anbefaler vi altid, at du har en rådgiver med speciale inden for jura og boligkøb, når du skal til et boligkøb. En boligjurist eller –advokat kan hjælpe dig med at gennemgå handlens dokumenter, i processen op til at du underskriver din købsaftale eller umiddelbart efter underskriften. De omkostninger, du/I har til en boligjurist, er godt givet ud, da det sikrer, at alt det juridiske er, som det skal være. Samtidig giver det høj økonomisk tryghed og en langt bedre forståelse for, hvad der er vigtigt at vide, før den endelige handel lukkes.

Ring mig op

Entreprise-/projektkøb

Lad TestaViva hjælpe dig med købet. Vi gennemgår alle dokumenter og giver dig rådgivning og overblik over, hvad du skal være opmærksom på, når du skal foretage et entreprise-/projektkøb.

Køberrådgivning

9.999,


Med TestaViva som din boligrådgiver får du følgende:

 • Gennemgang og analyse af entreprisekontrakt samt bilag
 • Udarbejdelse af rådgivningsskrivelse
 • Udarbejdelse af tillæg til kontrakt/rettelser til entreprenøren
 • Løbende korrespondance med involverede parter
 • Godkendelse af aftalen, når der er enighed om aftalens vilkår
 • Løbende opfølgning på byggeriets fremgang

Det kan være svært at vide, hvad man skal se efter, når man som privatperson køber ny bolig – og det gælder både boligdokumenterne og selve boligen.

Derfor bør du som køber have en rådgiver på din side, som kan gennemgå købet med dig.

Med TestaViva som din rådgiver er du hjulpet gennem alle led i købet. Vores fornemmeste opgave er at sikre, at du får en tryg bolighandel uden ekstraudgifter og dyre overraskelser.

Opstartspakke

1.499 ,-

 • Telefonmøde
 • Hjælp til trygt boligkøb
 • Løbende dialog under boligsøgning
 • Adgang til boligplatform
 • Opstarts beløbet på 1.499 ,- bortfalder ved køb af køberrådgivning

Lad TestaViva hjælpe dig godt i gang med at finde drømmeboligen, gør brug af vores opstartspakke og få et telefonisk opkald af en af vores rådgivere.

Vi hjælper dig

Er planen, at du skal bygge ny bolig for familien med bistand fra et typehusfirma eller en totalentreprenør? Så vil I blive præsenteret for en entreprisekontrakt, som naturligvis skal gennemgås grundigt, så risikoen for tvister minimeres.

En entreprisekontrakt er ikke en standardkontrakt, men er udarbejdet af typehusfirmaet eller entreprenøren. Kontrakten er ofte udarbejdet for at sikre enterprisefirmaet, og kontrakten er ikke nødvendigvis særlig omfattende. For mange gør det kontrakten mere overskuelig og kan være årsagen til, at man ikke overvejer at involvere en rådgiver. Men en simpel kontrakt kan efterfølgende i byggeprocessen give anledning til tvister mellem dig og firmaet, som opfører din kommende bolig. Det er derfor i din interesse, at der laves en kontrakt med klare aftaler, og hvor de vigtige parametre og bestemmelser er tydelige.

Der bør derfor henvises til bilag med nærmere specifikationer for byggeriet, såsom tegninger, materialebeskrivelser m.m. Desuden er det især vigtigt, at der er henvisning til AB Forbruger, “Almindelige Betingelser for byggearbejder for Forbrugere”. AB Forbruger er en standardaftale, som forbedrer den måde, du er juridisk stillet på. Boligforhold er oftest regulerestaf professionelle parter, hvorfor det netop er vigtigt, at AB Forbruger er gældende i aftalen. Netop fordi aftalen er til for din beskyttelse, tilføjer firmaerne oftest ændringer til vilkårene, som ikke altid er lette at gennemskue konsekvenserne af. Alle afvigelser til standardaftalen bør derfor undgås i videst muligt omfang.

Hvad får du, når vi rådgiver dig om din entreprisekontrakt?

TestaViva sørger for, at dokumentationen for alle aftaler er i orden, at du kender alle risici i kontrakten, dine og typehusfirmaets/entreprenørens rettigheder og så søger vi at sikre dig bedst muligt som bygherre i kontraktforholdet med en professionel part, så du i størst muligt omfang undgår efterfølgende tvister. Skulle der alligevel opstå et forhold i byggeprocessen, som giver anledning til uenighed mellem dig og det firma, du har valgt til at opføre din nye bolig, sørger vi for, at det på forhånd er aftalt, hvordan konflikten løses. På den måde sikre du, at dit byggeprojekt tager fart, og mindsker forsinkelser og alle omkostninger i forbindelse hermed.

En nærmere aftale om tidsplanen for byggeprojektet er et vigtigt forhold, når entreprisekontrakten indgås. Tidsplanen sikrer, at dine forventninger til byggeriet afstemmes med sælgers forudsætninger samt en aftale om, hvad konsekvensen er for entreprenøren, hvis tidsplanen ikke bliver overholdt.

Betingelserne i entreprisekontrakten 

Betalingsbetingelserne og evt. garantistillelse fra entreprenøren er naturligvis også vigtige. De sikrer nemlig, at økonomien i byggeprojektet hænger sammen, og at du ikke betaler for arbejde, uden at der er tilstrækkelig sikkerhed for, at arbejdet udføres som aftalt.

Sidst men ikke mindst er det vigtigt at skabe klarhed over, hvad betingelserne er for entreprenørens udbedring af evt. mangler ved bygningerne. Disse mangler konstateres oftest først af dig, efter entreprisesummen er betalt til typehusfirmaet/entreprenøren.

Alle ovenstående forhold vil TestaViva gennemgå med dig. Og skulle det blive nødvendigt vil vi naturligvis inkludere nærmere betingelser i et tillæg til kontrakten. På den måde er vilkårene for dit byggeri fastlagt i detaljer, og du er afklaret med entreprisens nærmere vilkår, inden du binder dig til en kontrakt, og byggeriet sættes i gang.

Hjælp til ethvert formål

Hos TestaViva tilbyder vi juridisk køberrådgivning til 8 forskellige boligtyper.

Hvis du er i tvivl om processen eller har andre spørgsmål, så ring os op på 88 62 60 50, eller få os til at ringe dig op.

Vi gør vores bedste for at besvare dine spørgsmål.

Har du spørgsmål til dine juridiske dokumenter?

Få svar på spørgsmål som ofte stilles til diverse juridiske dokumenter.

Få svar på dine spørgsmål

Hvorfor vælge TestaViva?

Når du vælger TestaViva, får du adgang til følgende:

 • Mere end 10 dygtige jurister og advokater med speciale indenfor boligkøb.
 • Hjælp fra start til slut.
 • Adgang til vores digitale platform, hvor du nemt kan følge hele processen.
 • Du får løbende automatiske opdateringer, når du skal foretage dig noget, eller når vi eller andre aktører skal udføre eller har færdighåndteret en opgave.
 • En samarbejdspartner, som sikrer, at du kommer gennem processen nemt, sikkert og hurtigt.
Lære mere om TestaViva