Gavebrev - TestaViva

Gavebrev

Et gavebrev er et dokument, hvori det angives, at én person giver en gave (ofte en større gave) til en anden person. Et gavebrev kan laves til at angå pengebeløb eller fysiske aktiver.

  • Koster 1299,- med udvidet rådgivning

Gyldighedskrav

Du skal blot underskrive og datere dit gavebrev, hvorefter det er juridisk gyldigt. Det er et gyldighedskrav, at gavebrevet bliver overdraget inden eller samtidig med gaven.

Udvidet rådgivning

Du opretter dette dokument ved at booke et telefonmøde hos en af vores jurister. På mødet udfylder juristen dokumentet sammen med dig over telefonen, mens du får juridisk rådgivning i forhold til, hvad der er bedst for dig og dine ønsker.

Bliv klogere på gavebrev

Et gavebrev er et dokument, hvori det angives, at én person giver en gave (ofte en større gave) til en anden person. I gavebrevet kan det angives, under hvilke vilkår gaven overdrages – det kan eksempelvis være bestemt, at gaven skal være modtagerens særeje. Et gavebrev kan laves til at angå pengebeløb eller fysiske aktiver.

Fordelene ved et gavebrev:

Hvis du skal give en større gave, kan man opnå en række fordele med et skriftligt gavebrev:

  • Gavebrevet fungerer som dokumentation (bevis) for, at det givne rent faktisk er en gave, og hverken er et lån eller et salg mod betaling.
  • Gavebrevet bestemmer de nærmere vilkår for gaven, herunder hvem der skal betale gaveafgiften.
  • Gavebrevet giver gavegiver mulighed for at bestemme, at gaven skal være modtagers særeje.

Gaver mellem ægtefæller

Større gaver mellem ægtefæller, der står i misforhold til deres øvrige formue, skal overdrages via en gaveægtepagt, som skal tinglyses. Overholdes disse regler ikke, vil gavedispositionen ikke have virkning over for tredjemand og vil kunne kræves omstødt af denne samt af eventuelle arvinger.

Større gaver vil ofte være pålagt gaveafgift

Det er vigtigt at være opmærksom på, at det at give en gave kan være forbundet med en gaveafgift alt efter størrelsen på gaven, og til hvem den gives. Gaveafgiften er en vis procentdel af den værdi af gaven, der ligger over en vis grænseværdi. Er gaven til den nærmeste familie, vil der være en gaveafgift på 15% af beløbet over grænseværdien for afgiftsfrie gaver.

Særeje

Det er en ofte anvendt bestemmelse i et gavebrev, at gaven skal være modtagerens særeje. På den måde kan giveren beskytte gaven, så modtageren ikke skal dele gaven ved en eventuel skilsmisse.

Har du spørgsmål til diverse juridiske dokumenter

Få svar på spørgsmål som ofte stilles til diverse juridiske dokumenter

Få svar på dine spørgsmål