Gældsbrev - TestaViva

Gældsbrev

Et gældsbrev er en skriftlig aftale, man kan lave, når man skal låne penge ud eller modtage et lån. Det er en fordel at have sådan en aftale på skrift, så der ikke senere opstår tvivl om diverse forhold.

  • Koster 1299,- med udvidet rådgivning

Gyldighedskrav

Både låntager og långiver skal datere og underskrive gældsbrevet. Jeres gældsbrev vil herefter være gyldigt.

Udvidet rådgivning

Du opretter dette dokument ved at booke et telefonmøde hos en af vores jurister. På mødet udfylder juristen dokumentet sammen med dig over telefonen, mens du får juridisk rådgivning i forhold til, hvad der er bedst for dig og dine ønsker.

Hvad er et gældsbrev?  

Et gældsbrev er et juridisk dokument, hvor en person tilkendegiver at have lånt penge af en anden person. Gældsbrevet foreskriver, at der er tale om et lån og ikke en gave samt regulerer vilkårene for lånet. Gældsbrevet er derfor en sikkerhed for, at pengene skal betales tilbage til dig og hvis betingelserne ellers er opfyldt, kan gældsbrevet bruges som dokumentation på jeres aftale i fogedretten.

Et gældsbrev skal som minimum underskrives af långiver og låntager for at være juridisk gyldigt. For at styrke aftalens gyldighed, kan I med fordel underskrive gældsbrevet med vitterlighedsvidner.  

I et gældsbrev fra TestaViva vil der indgå  

  1. Oplysninger om parterne  
  1. Lånets størrelse  
  1. Rentevilkårene  
  1. Hvordan og hvornår lånet skal tilbagebetales  
  1. Tvangsfuldbyrdelse, hvordan långiver kan indfri lånet  
  1. Reglerne om forældelse

Gældsbrev i kombination med et arveforskud 

Et gældsbrev kan bruges i forbindelse med arveforskud, hvis man giver et pengebeløb som et familielån i stedet for en pengegave. Det resterende lånebeløb kan trækkes fra barnets arv, så man sikrer, at børnene arver lige og ingen af børnene bliver forfordelt i sidste ende. 

Hvorfor skal jeg oprette et gældsbrev?

Et gældsbrev kan fungere som dokumentation for, at du yder nogen et lån. Det er således din sikkerhed for at du kan få dine penge tilbage, og der pludselig ikke opstår tvivl om, hvorvidt pengene for eksempel var en gave. Et gældsbrev kan derfor være med til at undgå stridigheder.

Gældsbrev til børn

Hvis man ønsker at hjælpe sine børn økonomisk, kan man med fordel oprette det vi kalder et familielån med et dertilhørende gældsbrev. Et familielån er et lån hvor låntageren typisk betaler meget lave eller ingen renter, og lånet heller ikke har en fastsat forfaldsdato. Selvom der ved et gældsbrev lånes penge til familien, skal der være tale om et reelt låneforhold. Det skal derudover også være et vilkår, at lånet til enhver tid kan kræves indfriet.

Gældsbrev ved dødsfald

Når långiver afgår ved døden, indgår gældsbrevet som et aktiv i dødsboet. Restgælden skal derfor betales til dødsboet.

Har du spørgsmål til diverse juridiske dokumenter

Få svar på spørgsmål som ofte stilles til diverse juridiske dokumenter

Få svar på dine spørgsmål