Fuldmagt - TestaViva

Fuldmagt

En fuldmagt er et dokument, hvori fuldmagtsgiver giver fuldmagtsmodtager ret til at handle på fuldmagtsgivers vegne.

  • Koster 2499,- med udvidet rådgivning

Gyldighedskrav

Du skal blot datere og underskrive fuldmagten, hvorefter den er juridisk gyldig. Det kan være en fordel at anvende to vitterlighedsvidner, som skriver under på, at du var habil til at træffe en sådan beslutning, og at det var dig, der underskrev dokumentet.

Udvidet rådgivning

Du opretter dette dokument ved at booke et telefonmøde hos en af vores jurister. På mødet udfylder juristen dokumentet sammen med dig over telefonen, mens du får juridisk rådgivning i forhold til, hvad der er bedst for dig og dine ønsker.

Bliv klogere på fuldmagten

En fuldmagt er et dokument, hvorved udstederen, også kaldt fuldmagtsgiver, giver fuldmagtsmodtager, også kaldt fuldmægtigen, ret til at handle på udstederens vegne.

Retten til at handle på fuldmagtsgiverens vegne kan enten være generel (kaldet generalfuldmagt), eller begrænset til at omfatte bestemte handlinger eller forhold (kaldet specialfuldmagt).

Når man anvender en fuldmagt, er modtageren som udgangspunkt ikke forpligtet til at godtage den. Det kan derfor være en fordel, at få en fuldmagt med en udformning, der er i overensstemmelse med branchestandarden for fuldmagter, og som fremstår professionel. Det kan derfor være en fordel at få en fuldmagt udarbejdet af TestaViva, da vi sørger for, at den overholder alle standarder.

Hvad vi har brug for, samt hvad fuldmagten indeholder:

1. Hvem kan handle på vegne af fuldmagtsgiver?

2. Hvad omfatter fuldmagten (handlinger)?

3. Kan fuldmagten overdrages?

4. Hvornår træder fuldmagten i kraft?

5. Hvordan tilbagekaldes fuldmagten?

6. Korrekt påtegning af vitterlighedsvidner.

Specialfuldmagt

Hvis du laver en specialfuldmagt, får fuldmægtigen kun ret til at foretage visse afgrænsede handlinger på dine vegne. Det kan blandt andet være at repræsentere dig over for en offentlig myndighed, at sælge eller pantsætte fast ejendom, at stemme på en generalforsamling eller andet, som du måtte finde relevant. Du kan således afgrænse, hvilke handlinger fuldmægtigen kan indgå i på dine vegne.

Hvis du ved, at der udelukkende er brug for assistance til ét eller flere specifikke forhold, bør du vælge en specialfuldmagt, da en generalfuldmagt giver mere eller mindre ubegrænsede muligheder for fuldmægtigen.

Har du spørgsmål til diverse juridiske dokumenter

Få svar på spørgsmål som ofte stilles til diverse juridiske dokumenter

Få svar på dine spørgsmål