Bodelingsoverenskomst - TestaViva

Bodelingsoverenskomst

Ved en bodeling forstås en deling af den positive nettoformue, som I hver især har på dagen, hvor den ene af jer indsender en begæring til Familieretshuset om separation eller skilsmisse.

  • Koster 2499,- med udvidet rådgivning

Gyldighedskrav

Aftalen skal underskrives og dateres af jer begge. Der er intet krav om tinglysning m.m. Det kan valgfrit vælges at anvende vitterlighedsvidner. Det er to personer uden nogen økonomisk interesse i bodelingen, der skriver under på, at du og modtageren underskrev dokumentet.

Udvidet rådgivning

Du opretter dette dokument ved at booke et telefonmøde hos en af vores jurister. På mødet udfylder juristen dokumentet sammen med dig over telefonen, mens du får juridisk rådgivning i forhold til, hvad der er bedst for dig og dine ønsker.

Bliv klogere på bodelingsoverenskomst

Som gift par har I som udgangspunkt delingsformue, men delingsformuen ophører den dag, hvor Familieretshuset (det gamle Statsforvaltningen) modtager en anmodning om separation eller skilsmisse. Derefter skal der ske en bodeling.

Ved en bodeling forstås en deling af den positive nettoformue, som I hver især har på dagen, hvor den ene af jer indsender en begæring til Familieretshuset om separation eller skilsmisse.

Formuen for hver ægtefælle kaldes bodel og består af hver persons aktiver fratrukket passiver. Er bodelen positiv, skal den deles med den anden part, hvorimod den ikke deles, hvis bodelen er negativ.

En bodelingsoverenskomst er det afsluttende dokument ved en skilsmisse. Den nedfælder den endelige deling af boet, hvorefter der ikke længere er en delingsformue, der skal deles. I skriver under på, hvordan aktiver og passiver skal fordeles, ligesom I skriver under på, at bodelingen er endeligt afsluttet.

Der er ingen formkrav, men bodelingsoverenskomsten skal omfatte den totale deling, hvorfor det er vigtigt, at man sørger for at få alle spørgsmål af økonomisk karakter afklaret i dokumentet. Har man ikke alt med, kan skifteretten senere, efter anmodning fra den ene part, bestemme, at boet skal genåbnes og deles.

Få tilstrækkelig rådgivning

En bodelingsoverenskomst vil senere kunne tilsidesættes, hvis det vurderes, at den ene part ikke forstod indholdet af aftalen. Er man i tvivl om indholdet og konsekvenserne af en bodelingsoverenskomst, anbefaler TestaViva altid, at man får selvstændig rådgivning – TestaViva rådgiver gerne den ene part.

Har du spørgsmål til diverse juridiske dokumenter

Få svar på spørgsmål som ofte stilles til diverse juridiske dokumenter

Få svar på dine spørgsmål