Arveforskud – TestaViva

Arveforskud

Arveforskud er for dig, der ønsker at give dine arvinger forskud på den arv, der venter dem, når du er gået bort. Arveforskud kan kun gives til ens legale arvinger. Det er derfor som udgangspunkt din ægtefælle og børn, der kan modtage arveforskud. 

  • Koster 2499,- med udvidet rådgivning

Gyldighedskrav

Aftalen skal underskrives og dateres af dig som arvegiver og af modtageren som arvetager. Der er intet krav om tinglysning m.m. Det kan valgfrit vælges at anvende vitterlighedsvidner. Det er to personer uden nogen økonomisk interesse i arveforskuddet, der skriver under på, at det er henholdsvis du og modtageren der underskrev dokumentet.

Udvidet rådgivning

Du opretter dette dokument ved at booke et telefonmøde hos en af vores jurister. På mødet udfylder juristen dokumentet sammen med dig over telefonen, mens du får juridisk rådgivning i forhold til, hvad der er bedst for dig og dine ønsker.

Bliv klogere på arveforskud

Du har mulighed for at give dine arvinger forskud på den arv, der venter dem, når du engang går bort. Arveforskud kan kun gives til ens legale arvinger, hvorfor det som udgangspunkt er din ægtefælle og børn der kan modtage arveforskud. Ønsker du eksempelvis at give arveforskud til børnebørn kræver det, at du har tilgodeset dine børnebørn i dit testamente.

Forskellen på en gave og arveforskud er, at et arveforskud senere vil blive modregnet i den arv, som modtageren ellers vil have fået udbetalt. Dermed er der alene tale om en fremskyndelse af tidspunktet for udbetalingen af arven.

Et arveforskud bliver typisk anvendt, hvis du eksempelvis har flere børn og der opstår et behov for økonomisk hjælp til ét af dem, men samtidig ønsker du ikke, at der skal gøres forskel på børnene. Arveforskuddet vil betyde, at den økonomisk hjælp, de får her og nu, vil blive modregnet i den arv, de ellers ville have modtaget den dag, du går bort.

Hvordan giver du et arveforskud

Der er i dansk lovgivning ikke fastsat nogen formkrav til et arveforskud, hvorfor der i princippet vil kunne gives arveforskud mundtligt. Manglende dokumentation for arveforskud vil dog kunne medføre, at beløbet vil blive betragtet som en gave – med den virkning, at der ikke vil blive reguleret i arven for at udligne forskelle mellem arvingerne.

Ved at udforme dokumentation for arveforskuddet fjernes al tvivl, og det sikres, at fordelingen af arv er i tråd med dine ønsker. I dokumentet nedfældes, hvem der er arvelader, og hvem der er arving, hvor stort beløb der er tale om, hvornår og hvordan det overføres, og vigtigst af alt at der er tale om arveforskud og ikke en gave eller arveafkald mod vederlag.

Hvad du ellers kan bestemme i et arveforskud

Ud over at dokumentere, at der er tale om et arveforskud, kan der også i arveforskud dokumentet træffes bestemmelse om, at arvingen modtager arveforskuddet som dennes særeje. På den måde sikrer du, at pengene ikke senere vil skulle indgå i en bodeling, hvis arvingen skal skilles.

Afgifter ved arveforskud

Når du tildeler arveforskud til dine børn, stedbørn og eventuelt dine børnebørn, sker det efter reglerne om gaveafgift. Kort fortalt betyder det, at der kan gives et beløb afgiftsfrit (62.900 kr. 2017-tal), men arveforskud ud over dette beløb skal beskattes med 15% i gaveafgift. Beløbet forfalder på tidspunktet for udbetalingen af arveforskuddet.

Eksempel på arveforskud

Du har 4 børn. Dit ene barn skal købe ejerlejlighed, og har brug for hjælp til udbetalingen på 200.000 kr. Du giver derfor et arveforskud på 200.000 kr. De første 62.900 kr. skal ikke beskattes. De resterende 137.100 kr. skal der betales 15% i afgift af. Det vil sige, at arvemodtageren skal betale 20.565 kr. i afgift til staten ved modtagelsen af arveforskuddet.

Har du spørgsmål til diverse juridiske dokumenter

Få svar på spørgsmål som ofte stilles til diverse juridiske dokumenter

Få svar på dine spørgsmål