Arveforskud - TestaViva

Arveforskud

Arveforskud er for dig, der ønsker at give dine arvinger forskud på den arv, der venter dem, når du er gået bort. Her får du hjælp til hvordan du laver et arveforskud. 

  • Koster 2999,- med udvidet rådgivning

Gyldighedskrav

Aftalen skal underskrives og dateres af dig som arvegiver og af modtageren som arvetager. Der er intet krav om tinglysning m.m. Det kan valgfrit vælges at anvende vitterlighedsvidner. Det er to personer uden nogen økonomisk interesse i arveforskuddet, der skriver under på, at det er henholdsvis du og modtageren, der underskrev dokumentet.

Udvidet rådgivning

Du opretter dette dokument ved at booke et telefonmøde hos en af vores jurister. På mødet udfylder juristen dokumentet sammen med dig over telefonen, mens du får juridisk rådgivning i forhold til, hvad der er bedst for dig og dine ønsker.

Hvad er et arveforskud?

Et arveforskud er et juridisk dokument, som giver dig mulighed for at give dine arvinger forskud på den arv de forventeligt vil modtage. De vil altså modtage arv, mens du stadig er i live. Du kan som udgangspunkt kun give arveforskud til dine legale arvinger, altså din ægtefælle og dine børn. Såfremt du ønsker at give arveforskud til for eksempel dine børnebørn, kræver det, at de er tilgodeset i et testamente.

Et arveforskud vil blive modregnet i den arv dine arvinger senere skal modtage ved din død. Arveforskuddet adskiller sig derved fra gaver, der ikke modregnes i arven. Et arveforskud kan derfor være en god idé, hvis du har flere børn og ønsker at hjælpe et eller flere af dem økonomisk, men samtidig ikke vil gøre forskel på dem.

Hvordan giver du et arveforskud?

Der er ikke i dansk lovgivning fastsat regler for, hvordan man giver et arveforskud, hvorfor det i princippet kan gives mundtligt. Hvis der mangler dokumentation, er der dog risiko for, at forskuddet vil blive betragtet som en gave og dermed vil man ikke udligne forskellen mellem børnene.

Det kan derfor være en fordel at lave en arveforskudskontrakt, med henblik på at bevise, at der er tale om arveforskud. Det fjerner således al tvivl. I en arveforskudskontrakt indgår

  1. Oplysninger om arvelader og arvtager
  1. Forskuddets størrelse
  1. Hvornår og hvordan det overføres
  1. At der er tale om et arveforskud og ikke en gave

Hvor meget må man give i arveforskud i 2022?

Afgiftsmæssigt behandles arveforskud ligesom gaver – Der kan gives et afgiftsfrit arveforskud på op til 69.500 kr om året i år 2022. Større arveforskud skal der betales afgift på 15%.

Satser pr. person i 2022

  • Ægtefæller – ubegrænset
  • Børn og børnebørn 69.500 kr
  • Svigerbørn 24.300 kr
  • Søskende – intet

Hvert barn kan således modtage 2x 69.500 kr afgiftsfrit arveforskud pr. forældre pr. år.

Hvad er forskellen på et familielån og arveforskud? 

Selvom der ved et familielån lånes penge til familien, skal der være tale om et reelt låneforhold. Det skal derudover også være et vilkår, at lånet til enhver tid kan kræves indfriet, hvorimod et arveforskud som udgangspunkt ikke kan kræves tilbage.

Hvad du ellers kan bestemme i et arveforskud

Ud over at dokumentere, at der er tale om et arveforskud, kan der også i arveforskudskontrakten træffes bestemmelse om, at arvingen modtager arveforskuddet som dennes særeje. På den måde sikrer du, at pengene ikke senere vil skulle indgå i en bodeling, hvis arvingen skal skilles.

Eksempel på arveforskud i 2022

Du har 4 børn. Dit ene barn skal købe ejerlejlighed, og har brug for hjælp til udbetalingen på 200.000 kr. Du giver derfor et arveforskud på 200.000 kr. De første 69.500 kr. skal ikke beskattes. De resterende 130.500 kr. skal der betales 15% i afgift af. Det vil sige, at arvemodtageren skal betale 19.575 kr. i afgift til staten ved modtagelsen af arveforskuddet.

Har du spørgsmål til diverse juridiske dokumenter

Få svar på spørgsmål som ofte stilles til diverse juridiske dokumenter

Få svar på dine spørgsmål