Aftale om forhøjet børnebidrag – TestaViva

Frivillig aftale om forhøjet børnebidrag

En aftale om forhøjet børnebidraget er en aftale om, hvor meget den ene forælder skal betale til den anden i børnebidrag.

  • Koster 2499,- med udvidet rådgivning

Gyldighedskrav

Det er ikke et krav, at aftalen skal indsendes til Familieretshuset. Aftalen underskrives og dateres, hvorefter den er gyldig.

udvidet rådgivning

Du opretter dette dokument ved at booke et telefonmøde hos en af vores jurister. På mødet udfylder juristen dokumentet sammen med dig over telefonen, mens du får juridisk rådgivning i forhold til, hvad der er bedst for dig og dine ønsker.

Bliv klogere på aftale om forhøjet børnebidrag

En aftale om forhøjelse af børnebidraget er en aftale, der konkret fastsætter, hvor meget den ene forælder skal betale til den anden i børnebidrag. Sådan forhøjelse kan bestemmes af Familieretshuset, men I kan også selv indgå en frivillig aftale herom.

I kan selv lave aftale om størrelsen af bidraget. En sådan aftale kan ændres af Familieretshuet, hvis den efter anmodning vurderer, at aftalen er urimelig, at forholdene har ændret sig væsentligt, eller at aftalen strider mod barnets bedste.

Når Familieretshuset vurderer, om børnebidraget skal være højere end normalbidraget, er de væsentligste forhold bidragsbetalerens indkomst og det antal børn, som bidragsbetaleren har forsørgelsespligt over for.

Indkomsten skal beregnes som bruttoindkomst, der er indkomst før betaling af skat og arbejdsmarkedsbidrag, men efter fradrag af rimelige pensionsindbetalinger. Det har ikke betydning, hvad du som bidragsmodtager tjener.

Har du spørgsmål til diverse juridiske dokumenter

Få svar på spørgsmål som ofte stilles til diverse juridiske dokumenter

Få svar på dine spørgsmål