Aftale om ægtefællebidrag - TestaViva

Aftale om ægtefællebidrag

En aftale om ægtefællebidrag kan være relevant for jer, hvis I i forbindelse med skilsmisse ønsker at bestemme, at den ene af jer skal modtage et økonomisk bidrag hver måned til at opretholde hjemmet. 

  • Koster 2499,- med udvidet rådgivning

Gyldighedskrav

Aftalen skal underskrives og dateres af jer begge. Der er intet krav om tinglysning m.m. Det kan valgfrit vælges at anvende vitterlighedsvidner. Det er to personer uden nogen økonomisk interesse i aftalen, der skriver under på, at henholdsvis du og modtageren underskrev dokumentet.

Udvidet rådgivning

Du opretter dette dokument ved at booke et telefonmøde hos en af vores jurister. På mødet udfylder juristen dokumentet sammen med dig over telefonen, mens du får juridisk rådgivning i forhold til, hvad der er bedst for dig og dine ønsker.

Bliv klogere på aftale om ægtefællebidrag

Aftale om ægtefællebidrag er for jer, der i forbindelse med skilsmisse, ønsker at bestemme, at den ene af jer skal modtage et økonomisk bidrag hver måned, til at opretholde hjemmet. Aftalen kan især være relevant, hvis den ene part tjener væsentligt mere end den anden, og et bidrag er nødvendigt for, at den anden ægtefælle kan opretholde sædvanlige levevilkår efter skilsmissen.

En aftale om ægtefællebidrag er en økonomisk bindende aftale, der kan inddrives gennem fogedretten, hvis den betalende part ikke overholder den indgåede aftale.

Det kan blandt andet i forbindelse med boets opgørelse aftales, at den ene part skal modtage et ægtefællebidrag efter skilsmissen af den anden part. En sådan aftale omfatter ofte kun de første år efter skilsmissen, hvor den ene får et fastsat beløb.

Mener den ene part sig berettiget til en sådan ydelse, og vil den anden ikke frivilligt indgå en aftale, kan man anmode retten om at fastsætte et bidrag. Der er dog en mulighed for frivilligt at indgå en aftale.

Overholdes betalingerne ikke, vil den forurettede part kunne kræve pengene inddrevet gennem fogedretten. Det er derfor vigtigt, at I nøje overvejer de langsigtede konsekvenser af en aftale om ægtefællebidrag. Aftalen vil senere kunne anfægtes og omstødes af domstolen, hvis forholdene ændrer sig og aftalen efter de ændrede forhold bliver anset for urimelig. Det er ofte tilfældet, når den modtagende part bliver samlevende med en ny partner, hvorfor bidraget ikke fortsat er nødvendigt.

Har du spørgsmål til diverse juridiske dokumenter

Få svar på spørgsmål som ofte stilles til diverse juridiske dokumenter

Få svar på dine spørgsmål