Optimer arven til dine arvinger - TestaViva

Artiklen helt kort

Ønsker du at betænke arvinger, der skal betale tillægsboafgift, kan du med fordel anvende den såkaldte 30%-regel. Formålet er, at man får en velgørende organisation til at betale arvingens boafgift – til gengæld modtager organisationen 30% af arvingens arvelod. Arvingen modtager dermed 70% af arven, men skal ikke betale 36,25% i boafgift. Arvingen får dermed mere ud af arven samtidig med at organisationen får en økonomisk gevinst.

Se hvad 30%-reglen kan betyde for dig

30%-løsning kan ikke anvendes af alle arvinger, men kun arvinger der skal betale tillægsboafgift. Det vil sige nevøer, niecer, venner og bekendte m.fl. (se listen over afgifterne nederst på siden).

Når du opretter et testamente på TestaViva, og du har indsat en arving, som skal betale tillægsboafgiften, spørger systemet automatisk, om du ønsker at anvende 30%-løsningen.

Hvem er 30%-reglen relevant for?

Det ses ofte, at enlige samt barnløse ægtefæller ønsker at begunstige eksempelvis nevøer og niecer. 30%-reglen kan overvejes af alle, som agter at begunstige arvinger, der betaler tillægsboafgift på 36,25%.

Det er ikke relevant, hvis testator ønsker at indsætte børn, børnebørn m.v., da disse ikke betaler tillægsboafgiften. Fordelen ved TestaViva i denne sammenhæng er, at man ikke selv skal holde styr på, om de arvinger, man indsætter, er relevante i forhold til 30%-reglen. Når du indsætter en arving, skal du angive din relation til arvingen; på den måde ved systemet, om det er en arving som skal betale tillægsboafgift. Er det tilfældet, vil systemet automatisk spørge, om du ønsker at anvende 30%-reglen, og i givet tilfald, hvilken organisation du ønsker at begunstige. Skal arvingerne, du indsætter, ikke betale tillægsboafgift, vil systemet ikke spørge, om du ønsker at anvende 30%-løsningen.

Tal-eksempel

Susanne og Erik er gift og har ingen børn. De har hver især en nevø, Martin og Morten, som de ønsker skal arven dem, når de begge er gået bort. Da Martin og Morten er nevø til henholdsvis Susanne og Erik, skal de betale 36,25% i boafgift. Susanne og Erik vælger i deres testamente at anvende 30%-reglen og indsætter Kræftens Bekæmpelse.

Da Susanne og Erik går bort, efterlader de sig 1.000.000 kr.

Uden 30%-reglen

Bruttoarv til Morten og Martin: 1.000.000 kr.

Samlet boafgift 36,25% efter bundfradrag: 670.721 kr.

Afgift til staten: 329.279 kr.

Med 30%-reglen

Morten og Martin modtager 70% af 1.000.000 kr., hvilket bliver 700.000 kr. til ligedeling. Den velgørende organisation modtager 300.000 kr., hvoraf de skal anvende en andel af disse til at betale Morten og Martins boafgift. Det giver organisationen en fortjeneste på differencen 79.471 kr.

Automatisk stopklods: Du skal ikke være nervøs for at sige ja til at anvende reglen, hvis du tænker, at din relation til arvingen måske i fremtiden ændrer sig, og du dermed vil risikere at formindske arven til din arving, eller om lovgiver kunne ændre reglerne. Vælger du at anvende 30%-reglen, indsættes der automatisk et afsnit, der medfører, at bestemmelsen alene skal finde anvendelse, hvis det er en økonomisk fordel for din arving. Hvis skattelovgivningen eller din relation til arvingen har medført, at det ikke vil være en økonomisk fordel at anvende 30%-reglen, vil den ikke finde anvendelse.

Boafgift beregnes efter følgende principper

 • Boafgift beregnes af den samlede opgjorte arv efter en afdød uanset antallet af arvinger.
 • Der skal ikke betales boafgift af en efterlevende ægtefælles andel af arven.
 • Af den samlede arv – ekskl. andelen til en evt. efterlevende ægtefælle – beregnes en boafgift med 15 pct. af den del af beløbet, der ligger ud over et bundfradrag.
 • Bundfradraget udgør 289.000 kr. i 2018 og 295.300 kr. i 2019. Det er størrelsen af bundfradraget i dødsåret, der anvendes ved beregningen af boafgiften.
 • Af den del af arven (efter fradrag af 15% boafgift), der tilfalder arvinger udenfor den nærmeste familie, betales en tillægsafgift på 25 pct. Der gives intet bundfradrag ved beregningen af tillægsboafgiften.

Nærmeste familie

 • Ægtefæller
 • Børn, adoptivbørn, stedbørn
 • Børnebørn
 • Plejebørn (under visse betingelser)
 • Samlever (under visse betingelser)
 • Dine forældre
 • Frasepareret eller fraskilte ægtefælle

Eksempler på personer uden for nærmeste familie

 • Søskende
 • Nevøer, niecer
 • Bedsteforældre og stedforældre
 • Din samlevers børn (visse undtagelser)
 • Venner m.m.