Ofte stillede spørgsmål

Koster det noget?

At være bruger på TestaViva er ganske gratis. Der er ingen skjulte abonnementer eller forpligtelser. Du kan altid slette din konto uden nogen omkostninger.

Arbejdernes Landsbank har gjort det økonomisk muligt at tilbyde gratis Testamente, ægtepagt, samejekontrakt og begunstigelseserklæring til alle dansker. Er du kunde i Arbejdernes Landsbank er du endvidere berettigede til 5 timers gratis juridisk rådgivning i forbindelse med oprettelsen af disse 4 dokumenter.

Du kan på TestaViva også finde en lang række andre produkter end de 4 omtalte gratis produkter, som du kan tilkøbe til en yderst konkurrencedygtig pris. Alle disse dokumenter bliver udarbejdet i samarbejde med erfaren jurist indenfor det pågældende område.

Koster det noget den dag jeg går bort?

At være bruger på TestaViva er ganske gratis. Der er ingen skjulte abonnementer eller forpligtelser. Det koster derfor heller ikke noget den dag du går bort, selvom du har oprettet et testamente igennem TestaViva.

Bliver det ved med at være gratis?

De 4 oprindelige produkter på TestaViva vil fortsætte med at være gratis – Testamente, ægtepagt, begunstigelseserklæring og samejekontrakt.

Sælger I mine private oplysninger videre?

Nej! TestaViva overholder alle regler i datalovgivningen for håndtering af personlige oplysninger. Der vil derfor ikke blive videresendt nogle oplysninger uden dit udtrykkelige samtykke.

Hvordan opretter jeg et testamente?

Du trykker på menuen i øverste højre hjørne, her vælger du ’Produkter’, her vælger du ’Jurabasen’ og herefter ’Opret testamente’.

Her besvares ét spørgsmål af gangen. Du vil dog kun blive stillet de nødvendige spørgsmål, der er tilpasset din situation. Det skyldes at spørgsmålene er baseret på dine tidligere svar, eksempelvis vil du kun blive spurgt til børnetestamente, hvis du har angivet at du har børn.

Spørgsmålene er de samme, som en advokat stiller ved en samtale. Undervejs kan du trykke på informationsknappen, der vil give dig en forklaring på fagudtrykket. Når du har besvaret alle spørgsmål, vil du kunne se dit testamente i pdf format under ’Dokumenter’.

Herefter kan testamentet færdiggøres enten ved at få to vitterlighedsvidner til at skrive under på testamentet, med deres NemID eller ved at notere testamentet hos en notar.

Hvordan fungere det, hvordan får jeg mit testamente, ægtepagt, begunstigelseserklæring, samejekontrakt?

Testamente, ægtepagt, begunstigelseserklæring og samejekontrakt kan du gratis lave igennem vores gør-det-selv løsning. Du logger blot ind på din profil og vælger ’Produkter’ via menuen i øverste højre hjørne. Her vælger du ’Produkter’ -> ’Jurabasen’. Her vælger du det pågældende produkt du ønsker. Du vil blive bedt om at logge ind med NemID, hvorefter de første oplysninger i dokumentet allerede vil være udfyldt.

Dokumentet bliver lavet automatisk ud fra de svar du giver i den efterfølgende step-by-step løsning du påbegynder.

Det fungerer på den måde, at du/I får ét spørgsmål af gangen, som skal afklare indholdet af det pågældende dokument. Det kunne eksempelvis være ’Har I børn’ mm. Dokumentet sørger hele tiden for, at I ikke aftaler noget der ikke er juridisk muligt.

Er der spørgsmål du ikke forstår i processen skal du ikke være urolig. Der er hele processen igennem information omkring det pågældende spørgsmål via informationsbokse. I disse bokse vil der være information via fakta info samt eksempler der forklarer betydningen af spørgsmålet, så du hele vejen igennem er tryg og afklaret med hvad du bestemmer.

Jeg er kunde i Arbejdernes Landsbank, hvordan får jeg gratis juridisk rådgivning?

Du har som kunde i Arbejdernes Landsbank mulighed for at få 5 timers gratis juridisk rådgivning til oprettelse af testamente, ægtepagt, begunstigelseserklæring og samejekontrakt.

Vi anbefaler, at du selv starter med at oprette dokumentet på TestaViva.dk. På den måde har du allerede større viden omkring dokumentet og derfor selv bedre klædt på til et møde med vores jurister.

Jeg er medlem af et LO forbund, hvordan får jeg gratis juridisk rådgivning?

Du har som medlem af et LO forbund mulighed for at få 5 timers gratis juridisk rådgivning til oprettelse af testamente, ægtepagt, begunstigelseserklæring og samejekontrakt.

Vi anbefaler, at du selv starter med at oprette dokumentet på TestaViva.dk. På den måde har du allerede større viden omkring dokumentet og derfor selv bedre klædt på til et møde med vores jurister.

Kan jeg søge yderligere rådgivning, hvis jeg ikke er kunde i Arbejdernes Landsbank eller medlem af et LO forbund?

Når du har udarbejdet et juridisk dokument på TestaViva.dk, kan du søge rådgivning hos en af vores jurister i forbindelse med evt. tvivlsspørgsmål eller andet. Du kan blot tilkøbe den juridiske pakke der passer bedst til dit behov under ’Køb juridisk rådgivning’. En af vores jurister vil kontakte dig kort tid derefter – på hverdage bestræber vi os på at vende tilbage samme dag.

Hvad gør vi, hvis vi er et par der ønsker at oprette os, men kun har én mailadresse?

Vores system er bygget op omkring mailadressen som brugerID. Det er derfor nødvendigt, at have en mailadresse pr. bruger på TestaViva. I kan dog stadig godt lave fællesdokumenter på alene én profil. Skal I eksempelvis lave et gensidigt testamente kan I nøjes med at oprette én profil for den ene af jer og på denne profil oprette et gensidigt testamente. Vælger I denne løsning anbefaler vi altid, at den ikke-oprettet part, får et udskrevet eksemplar af det fællesdokument. Vi gør opmærksom på, at man nemt og hurtigt kan oprette en gratis mailadresse på bl.a.: https://accounts.google.com/SignUp

Kodeord, vælger jeg selv?

Når du opretter en profil alene skal du afslutningsvis oplyse din mailadresse og vælge et kodeord. Du vælger selv dit kodeord. Det skal bestå af mindst 6 cifre og indeholde både tal og bogstaver.

Hvad sker der med mit vidnetestamente når jeg dør?

Har du oprettet et vidnetestamente på TestaViva med anvendelse af NemID vil dit testamente automatisk blive sendt til den skifteret i hvis retskreds du hidrører. TestaViva får automatisk besked fra CPR registeret når en person går bort, hvorfor dette er muligt.

Er dokumenter oprettet på TestaViva juridisk gyldige?

Ja, alle dokumenter du opretter på TestaViva overholder dansk lovgivning i forhold til juridisk indhold og formkrav.

Testamente:

Når du opretter et testamente sikrer vi, at du ikke foretage dispositioner der er stridende med den dansk arvelovgivning. Testamentet er juridisk gyldigt når du har underskrevet det som et vidnetestamente eller et notartestamente.

Ægtepagt:

Ægtepagten overholder alle formkrav mm. og skal blot underskrives og tinglyses før det er juridisk gyldigt.

Samejekontrakt:

En samejekontrakt er en aftale mellem 2 parter. Efter dansk lovgivning kan en aftale indgås mundtlig, men med anvendelse af vores digitale signatur er du sikker på, at du kan bevise aftalens eksistens.

Begunstigelseserklæring:

Du får en juridisk gyldig begunstigelseserklæring efter oprettelsen og underskriften af erklæringen. Vi videresender den efter underskriften til det pågældende selskab.

Hvad sker der med testamentet, hvis vi går fra hinanden?

Der indskrives automatisk en bestemmelse i testamentet om, at testamentet skal bortfalde i tilfælde af samlivsophævelse. TestaViva anbefaler dog altid at man opretter et nyt testamente, hvor man samtidig tilbagekalder det gamle testamente – dette kan man gratis gøre på TestaViva.dk.

Det er en forudsætning for gyldigheden af tilbagekaldelsen, at den anden part bliver underrettet om, at det fælles testamente nu er tilbagekaldt.

Vi har børn fra tidligere, men vil gerne at længstlevende kan sidde i uskiftet bo?

Er I gift har I mulighed for at hensidde i uskiftet bo. Er der alene fællesbørn er samtykke ikke nødvendigt. Er der særbørn skal disse give samtykke til at den anden ægtefælle kan hensidde i uskiftet bo med deres afdøde forældre.

Der er mulighed for at få særbørnene til at underskrive forhåndssamtykkeerklæring til uskiftet bo. På den måde skal længstlevende ikke først have tilladelse den dag førstafdøde går bort.

Vi er ikke gift, hvordan sikrer jeg, at min samlever arver mig?

Din samlever arver dig som udgangspunkt ikke, jf. arveloven. Det er uden betydning hvor mange år I har levet sammen.

Den eneste måde hvorpå din samlever arver dig, er ved at oprette et testamente, hvori samleveren begunstiges. Alternativt skal I gifte jer, men selv om I bliver gift, er der mange gode grunde til at lave et testamente, uanset om I har børn eller ej.

Hvem læser mit testamente, når jeg er død?

Alle arvinger, der er arveberettigede (legale arvinger), kan efter din død, anmode om lov til at læse dit testamente.

Hvad sker der med testamentet, når det er færdigt og underskrevet af vidner? Hvor ”gemmes” det, og hvem har adgang til det?

Alle dokumenter lige gyldigt hvor i processen de er, gemmes på sikre og krypterede servere hos KMD og Microsoft. De eneste som har adgang til dokumenterne er TestaViva brugeren. TestaVivas jurister kan få adgang til dokumenterne, hvis brugeren giver sin accept til det. Det kunne fx være i forbindelse med, at juristen skal yde juridisk bistand.

Når dokumentet er underskrevet, vil der for brugeren være gemt et fysisk dokument i form af et PDF dokument som indeholder den digitale signatur og der vil være en digital version, som gør at brugeren nemt kan lave ændringer til det eksisterende dokument.

Får man selv en kopi af dokumentet?

Som bruger kan du altid tilgå dine dokumenter lige meget hvor langt i processen du er med dem. For de dokumenter hvor du har gennemført processen, kan du til hver en tid downloade eller printe dokumentet ud. Det betyder også at man som bruger, både kan underskrive sit dokument digitalt og manuelt underskrevet med hånd og kan herefter uploade dokumentet igen.

Hvem ved, at man har skrevet et testamente – hvis man ikke selv har fortalt det til sine nærmeste og pludselig dør? Bliver det registreret nogle steder – når det ikke har været forbi en notar?

Når en bruger går bort orienteres TestaViva via CPR og TestaViva sørger herefter for, at alle juridiske dokumenter sendes til skifteretten. Processen er altså den samme, som havde man gået til en notar og fået noteret sit Testamente.