Ofte stillede spørgsmål

Koster det noget?

At være bruger på TestaViva er ganske gratis. Der er ingen skjulte abonnementer eller forpligtelser. Du kan altid slette din konto uden nogen omkostninger.

Er du kunde i Arbejdernes Landsbank, Pension Danmark eller medlem af et FH-forbund, har du særlige fordele i forbindelse med oprettelse af juridiske dokumenter hos TestaViva. Er du ikke fordelskunde, har du stadig mulighed for at oprette juridiske dokumenter til en yderst konkurrencedygtig pris.

Koster det noget den dag, du går bort?

At være bruger på TestaViva er gratis. Det koster derfor heller ikke noget den dag, du går bort.

Sælger I mine private oplysninger videre?

Nej! TestaViva overholder alle regler i datalovgivningen for håndtering af personlige oplysninger. Der vil derfor ikke blive videresendt nogen oplysninger uden dit udtrykkelige samtykke.

Hvordan opretter jeg et testamente?

Når du er logget ind så trykker på menuen i øverste højre hjørne. Her vælger du ’Opret dokument og skriver efterfølgende dit ønskede dokument i søgebjælken. Når du har fundet det trykker du ’Opret’.

Her besvares ét spørgsmål ad gangen. Du vil kun blive stillet de nødvendige spørgsmål, der er tilpasset din situation. Det skyldes, at spørgsmålene er baseret på dine tidligere svar, eksempelvis vil du kun blive spurgt om børnetestamente, hvis du har angivet, at du har børn.

Spørgsmålene er de samme, som en advokat stiller ved en samtale. Undervejs kan du trykke på informationsknappen, der vil give dig en forklaring på fagudtryk. Når du har besvaret alle spørgsmål, vil du kunne se dit testamente i PDF format under ’Dokumenter’.

Herefter kan testamentet færdiggøres enten ved at få to vitterlighedsvidner til at skrive under på testamentet med deres NemID eller ved at notere testamentet hos en notar.

Hvordan fungerer det? Hvordan får jeg mit testamente, min ægtepagt, begunstigelseserklæring og samejekontrakt?

Testamente, ægtepagt, begunstigelseserklæring og samejekontrakt kan du lave igennem vores gør-det-selv løsning. Du logger blot ind på din profil og vælger ’Opret Dokument’ via menuen i øverste højre hjørne. Her vælger du det ønskede dokument/produkt. Du vil blive bedt om at logge ind med NemID, hvorefter de første oplysninger i dokumentet allerede vil være udfyldt.

Dokumentet bliver lavet automatisk ud fra de svar, du giver i den efterfølgende step-by-step løsning du påbegynder.

Det fungerer på den måde, at du/I får ét spørgsmål ad gangen, som skal afklare indholdet af det pågældende dokument. Det kunne eksempelvis være ’Har I børn’. Dokumentet sørger hele tiden for, at I ikke aftaler noget, der ikke er juridisk muligt.

Er der spørgsmål, du ikke forstår i processen, skal du ikke være urolig. Der er hele processen igennem information omkring spørgsmålene via informationsbokse. I disse bokse vil der være information via fakta info samt eksempler, der forklarer betydningen af spørgsmålet, så du hele vejen igennem er tryg og afklaret med, hvad du bestemmer.

Du er kunde i Arbejdernes Landsbank?

Du har som kunde i Arbejdernes Landsbank mulighed for at få juridisk rådgivning til en favorabel pris, når du opretter testamente, ægtepagt, begunstigelseserklæring og samejekontrakt.

Vi anbefaler, at du selv starter med at oprette dokumentet på TestaViva.dk. På den måde har du allerede større viden omkring dokumentet og er derfor bedre klædt på til et møde med vores jurister.

Du er medlem af et FH-forbund?

Du har som medlem af et FH-forbund mulighed for at få juridisk rådgivning til en favorabel pris ved oprettelse af testamente, ægtepagt, begunstigelseserklæring og samejekontrakt.

Vi anbefaler, at du selv starter med at oprette dokumentet på TestaViva.dk. På den måde har du allerede større viden omkring dokumentet og er derfor bedre klædt på til et møde med vores jurister.

Kan du søge yderligere rådgivning, hvis du ikke er kunde i Arbejdernes Landsbank eller medlem af et FH forbund?

Når du har udarbejdet et juridisk dokument på TestaViva.dk, kan du søge rådgivning hos en af vores jurister i forbindelse med evt. tvivlsspørgsmål eller andet. Du skal blot tilkøbe den juridiske pakke, der passer bedst til dit behov, under ’Køb juridisk rådgivning’. En af vores jurister vil kontakte dig kort tid derefter – på hverdage bestræber vi os på at vende tilbage samme dag.

Hvad gør vi, hvis vi er et par der ønsker at oprette os, men kun har én mailadresse?

Vores system er opbygget, så det er e-mail adressen der er kundens unikke ID. Det er derfor nødvendigt, at have en mailadresse pr. bruger på TestaViva. I kan dog lave fællesdokumenter på én bruger. Ønsker I eksempelvis et gensidigt testamente, kan I nøjes med at oprette én bruger og igennem denne bruger oprette et gensidigt testamente. Vælger I denne løsning anbefaler vi altid, at den ikke-oprettet part, får et udskrevet eksemplar af fællesdokumenterne I opretter.

Vi gør opmærksom på, at man nemt og hurtigt kan oprette en gratis mailadresse på fx Google gmail

Kodeord, vælger jeg selv?

Når du opretter en bruger, skal du afslutningsvis oplyse din mailadresse og vælge et kodeord. Du vælger selv dit kodeord. Det skal bestå af mindst 6 cifre og indeholde både tal og bogstaver.

Hvad sker der med mit vidnetestamente når jeg dør?

Har du oprettet et vidnetestamente på TestaViva med anvendelse af NemID, vil dit testamente automatisk blive sendt til den skifteret, som du (din retskreds) tilhører. TestaViva får automatisk besked fra CPR registeret, når en person går bort, hvorfor dette er muligt.

Er dokumenter oprettet på TestaViva juridisk gyldige?

Ja, alle dokumenter, du opretter på TestaViva, overholder dansk lovgivning i forhold til juridisk indhold og formkrav.

Testamente:

Når du opretter et testamente, sikrer vi, at du ikke foretager dispositioner, der er stridende med dansk arvelovgivning. Testamentet er juridisk gyldigt, når du har underskrevet det som et vidnetestamente eller et notartestamente.

Ægtepagt:

Ægtepagten overholder alle formkrav mm. og skal blot underskrives og tinglyses, før den er juridisk gyldigt.

Samejekontrakt:

En samejekontrakt er en aftale mellem 2 parter. Efter dansk lovgivning kan en aftale indgås mundtligt, men med anvendelse af vores digitale signatur er du sikker på, at du kan bevise aftalens eksistens.

Begunstigelseserklæring:

Du får en juridisk gyldig begunstigelseserklæring efter oprettelse og underskrift af erklæringen. Vi videresender den efter underskriften til det pågældende selskab.

Hvad sker der med testamentet, hvis I går fra hinanden?

Der indskrives automatisk en bestemmelse i testamentet om, at testamentet skal bortfalde i tilfælde af samlivsophævelse. TestaViva anbefaler dog altid, at man opretter et nyt testamente, hvor man samtidig tilbagekalder det gamle testamente – det kan man gøre på TestaViva.dk.

Det er en forudsætning for gyldigheden af tilbagekaldelsen, at den anden part bliver underrettet om, at det fælles testamente nu er tilbagekaldt.

I har børn fra tidligere forhold, men vil gerne, at længstlevende kan sidde i uskiftet bo?

Er I gift, har længstlevende mulighed for at hensidde i uskiftet bo. Er der alene fællesbørn, er samtykke dertil ikke nødvendigt. Er der særbørn, skal disse bedes om samtykke til, at deres forælders ægtefælle – deres bonusforælder – kan sidde i uskiftet bo med dem i tilfælde af, at deres biologiske forælder dør først.

Der er mulighed for, at særbørnene kan underskrive forhåndssamtykkeerklæring til uskiftet bo. På den måde skal længstlevende ikke først have tilladelse den dag, førstafdøde går bort.

I er ikke gift; hvordan sikrer du, at din samlever arver dig?

Din samlever arver dig som udgangspunkt ikke. Det er uden betydning, hvor mange år I har levet sammen.

Den eneste måde, hvorpå din samlever arver dig, er ved at oprette et testamente, hvori samleveren begunstiges. Alternativt skal I gifte jer, men selv om I bliver gift, er der mange gode grunde til at lave et testamente, uanset om I har børn eller ej.

Hvem læser dit testamente, når du er død?

Alle arvinger, der er arveberettigede (legale arvinger), kan efter din død anmode om lov til at læse dit testamente.

Hvad sker der med testamentet, når det er færdigt og underskrevet af vidner? Hvor ”gemmes” det? Og hvem har adgang til det?

Alle dokumenter, ligegyldigt hvor i processen de er, gemmes på sikre og krypterede servere hos KMD og Microsoft. Den eneste, som har adgang til dokumenterne, er TestaViva brugeren. TestaVivas jurister kan få adgang til dokumenterne, hvis brugeren giver sin accept dertil. Det kunne fx være i forbindelse med, at juristen skal yde juridisk bistand.

Når dokumentet er underskrevet, vil der for brugeren være gemt et fysisk dokument i form af et PDF dokument, som indeholder den digitale signatur, og der vil være en digital version, som gør, at brugeren nemt kan lave ændringer til det eksisterende dokument.

Får du selv en kopi af dokumentet?

Som bruger kan du altid tilgå dine dokumenter, lige meget hvor langt i processen du er med dem. For de dokumenter, hvor du har gennemført processen, kan du til enhver tid downloade eller printe dokumentet ud. Det betyder også, at du som bruger, både kan underskrive dit dokument digitalt og manuelt og derefter uploade dokumentet igen.

Hvem ved, at du har skrevet et testamente – hvis du ikke selv har fortalt det til dine nærmeste og pludselig dør? Bliver det registreret nogen steder – når det ikke har været forbi en notar?

Når en bruger går bort, orienteres TestaViva via CPR, og TestaViva sørger herefter for, at alle juridiske dokumenter sendes til skifteretten. Processen er altså den samme, som var du gået til en notar og havde fået noteret dit Testamente.