Krav til testamentevidnerne - TestaViva

Et testamente kan gøres juridisk gyldig på forskellige måder. Når man underskriver det som et vidnetestamente, er der nogle krav til ens vidner, som er bestemt af arveloven. Arvelovens § 64 stk. 1 – 5:

  • Vidnerne skal være tilstede som testamentevidner. Det betyder, at vidnerne skal være informeret om, at det er et testamente du/I er i gang med at underskrive.
  • Vidnerne skal være fyldt 18 år.
  • Vidnerne må ikke mangle forståelse for vidnebekræftelsen på grund af svær demens, hæmmet psykisk udvikling, forbigående sindsforvirring eller en lignende tilstand på manglende evne til fornuftmæssigt at råde over sine ejendele.

En person kan ikke være testamentevidne, hvis:

  • Hvis testamentet begunstiger vidnet selv, eller hvis testamentet begunstiger den pågældendes ægtefælle, samlever, beslægtede eller besvogrede i op- eller nedstigende linje, søskende eller anden nærtstående.
  • Hvis testamentet begunstiger en person eller institution, som vidnet har en særlig tilknytning til.
  • Hvis der i øvrigt foreligger omstændigheder, som vil kunne vække tvivl om vidnets habilitet.

TestaViva anbefaler derfor at man bruger venner, kollegaer eller naboer som testamentsvidne – forudsat at de ikke er i familie med testator eller indsat i testamentet.

Læs mere om vidnetestamente her.