Krav til testamentevidnerne

Arveloven fastsætter krav til de vidner, som kan anvendes til et vidnetestamente. Arvelovens § 64 stk. 1 - 5. Vidnerne skal være tilstede som testamentevidner. Det betyder, at vidnerne skal være informeret om at det er et testamente du/I er i gang med at underskrive.

Vidnerne skal være fyldt 18 år. Vidnerne må ikke mangle forståelse for vidnebekræftelsen på grund af svært demens, hæmmet psykisk udvikling, forbigående sindsforvirring eller en lignende tilstand manglende evne til fornuftmæssigt at råde over sine ejendele.

En person kan ikke være testamentevidne, hvis;

1. Hvis testamente begunstiger vidnet selv eller hvis testamente begunstiger den pågældendes ægtefælle, samlever, beslægtede eller besvogrede i op- eller nedstigende linje, søskende eller anden nærtstående.

2. Hvis testamente begunstiger en person eller institution, som vidnet har en særlig tilknytning til.

3. Hvis der i øvrigt foreligger omstændigheder, som vil kunne vække tvivl om vidnets habilitet.

TestaViva anbefaler derfor at man bruger venner, kollegaer eller naboer som testamentsvidne – forudsat at de ikke er i familie med testator eller indsat i testamentet.