Kan et ufødt barn arve? - TestaViva

Brevkassespørgsmål

Hej. Jeg har et lidt teoretisk spørgsmål. Vi er et ungt par, der ikke er gift, men vi har lavet testamente, hvor den længstlevende skal arve mest muligt.
Hvis jeg (manden) dør og efterlader min kæreste og vores ufødte barn. Arver det ufødte barn halvdelen, eller arver min kæreste det hele?

Svar fra juristen

Hej,

Svaret kan læses direkte ud af loven. Det følger af arvelovens § 94, stk. 1., at arveret tilkommer den, som lever ved arveladerens død, eller som er undfanget forinden og senere bliver levende født, medmindre andet er bestemt ved testamente.

Da dit spørgsmål er teoretisk, vil jeg også anvende en vis teoretisk fortolkningsregel jf. forarbejderne til loven

Da der er oprettet et testamente, hvor det er bestemt, at længstlevende skal arve mest muligt, vil det ufødte barn alene skulle arve sin tvangsarv, hvis barnet bliver levende født. Loven kræver ikke, at det har levet en vis tid. Det må antages at være nok, at barnet har åndet og dermed ytret liv. Er der anvendt respirator, vil det bero på et samlet medicinsk skøn over de konstaterede livsfunktioner, om barnet har levet.

Dødsboet kan dog godt påbegynde sin behandling, mens barnet stadig er et foster. Der må derfor forevises graviditetsattest i skifteretten. Der skal obligatorisk beskikkes en skifteværge for det ufødte barn.

Jeg håber, at det besvarede dit spørgsmål – ellers er du meget velkommen til at kontakte os igen.