Går din arv til dit plejebarn? - TestaViva

Arver dine plejebørn eller børn, som du har fået tildelt forældremyndigheden over, dig?

Børn, som du er plejeforældre for eller har fået tildelt forældremyndigheden over, arver ikke dig, din ægtefælle eller andre i din slægt. Det skyldes, at disse børn ikke er dine legale arvinger og derfor ikke er berettiget til tvangsarv. De arver derfor kun dig, hvis du har oprettet et testamente, hvor du begunstiger disse børn.

Du kan også vælge at adoptere barnet, hvis du opfylder reglerne herfor. Et adopteret barn har legal arveret efter deres adoptivforældre. Barnet får på tidspunktet for adoptionsbevillingen ret til tvangsarv fra dig og din slægt.