Fremtidsfuldmagt er for alle!

En fremtidsfuldmagt er for alle, der ønsker sikkerhed for fremtiden, uanset om man er syg eller ej, og uanset hvor gammel man er. Fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, der først træder i kraft, hvis fuldmagtsgiveren bliver ude af stand til at varetage sine egne interesser, som for eksempel ved demens, senilitet eller anden sygdom/ulykke.

Fremtidsfuldmagten sikrer altså, at en (eller to) angivne personer kan hjælpe med fuldmagtsgiverens økonomiske og personlige forhold, hvis fuldmagtsgiveren på et senere tidspunkt på grund af sygdom eller fremskreden alder ikke selv kan.

For at en fremtidsfuldmagt er juridisk gyldig, skal den registreres i fremtidsfuldmagtsregisteret på tinglysning.dk og underskrives af fuldmagtsgiver med NemID samt underskrives foran en notar.

Er du kunde i Arbejdernes Landsbank eller medlem af et LO forbund, sørger vi for at registrere fuldmagten i registeret for fremtidsfuldmagter. Det betyder, at du bare skal underskrive med NemID og herefter underskrive fremtidsfuldmagten foran en notar.

Hvem kan lave en fremtidsfuldmagt?

Alle kan lave en fremtidsfuldmagt. Det eneste krav er, at både fuldmagtsgiver og fuldmægtigen (den der modtager fuldmagten) er myndige. En fremtidsfuldmagt kan kun omhandle én person som fuldmagtsgiver, uanset om man eksempelvis er ægtefæller og ønsker at være fuldmægtige for hinanden.

Fremtidsfuldmagten kan give forskellige rettigheder for fuldmagtshaver, alt efter hvad du som fuldmagtsgiver giver tilladelse til. Det kan være ret til at foretage enhver handling på vegne af fuldmagtsgiveren, både personlige og økonomiske forhold. Det omfatter blandt andet at råde over penge, sælge fast ejendom eller varetage fuldmagtsgiverens interesser i forhold til offentlige myndigheder.

Proces, hvis TestaViva tinglyser din fremtidsfuldmagt

TestaViva tinglyser gerne din fremtidsfuldmagt, hvis du er kunde I Arbejdernes Landsbank eller tager et kundemøde med Arbejdernes Landsbank (se mere om dette, når du opretter din fuldmagt)

TestaViva modtager fremtidsfuldmagten, så snart du har oprettet den, og en af vores jurister vil hurtigst muligt gå i gang med at tinglyse den. Du skal forvente en behandlingstid på 3 arbejdsdage.

Når din fremtidsfuldmagt er tinglyst, skal du logge på tinglysning.dk og underskrive den med NemID. Du finder vejledningen til at underskrive her.

Efter underskrivelse af din fremtidsfuldmagt skal du vedkende den ved notar. Du møder op ved den af 24 Byretter, som du bor tættest på. Her anmoder du om at vedkende en fremtidsfuldmagt, som du har tinglyst.

Du skal medbringe dit referencenummer, som du modtager af TestaViva, når vi har tinglyst din fremtidsfuldmagt. Derudover skal du medbringe legitimation med billede, som eksempelvis dit pas eller kørekort. Når du kommer ind til notaren, vil notaren sikre sig din identitet og spørge, om du vedkender dig fremtidsfuldmagten. Notaren vil notere, hvem der deltog i notarforretningen, og lave en digital påtegning på fremtidsfuldmagten på tinglysning.dk. På den måde kan Statsforvaltningen se, at fremtidsfuldmagten er gyldig, og sætte fremtidsfuldmagten i kraft, hvis det bliver aktuelt i fremtiden. Det koster kr. 300 i retsafgift. Du har herefter en juridisk gyldig fremtidsfuldmagt. Husk at registrere på TestaViva, når du har underskrevet og vedkendt din fremtidsfuldmagt.

Proces, hvis du selv tinglyser fuldmagten

Du finder din fremtidsfuldmagt under ’Dokumenter’ på din TestaViva profil. Du kan her hente den ned i PDF format.
Det eneste du herefter mangler at gøre er at:

  • Tinglyse fuldmagten på Tinglysning.dk og efterfølgende underskrive den digitalt på Tinglysning.dk
  • Vedkende fuldmagten foran en notar.

Du finder tinglysningsvejledningen her

Hvordan og hvorfor vedkendelse foran notar?

Du møder op ved den Byret, som du bor tættest på. Her anmoder du om at vedkende en fremtidsfuldmagt, som du har tinglyst.

Du skal medbringe dit referencenummer til din fremtidsfuldmagt, som du selv vælger, når du tinglyser fuldmagten. Derudover skal du medbringe legitimation med billede, eksempelvis dit pas eller kørekort. Når du kommer ind til notaren, vil notaren sikre sig din identitet og spørge, om du vedkender dig fremtidsfuldmagten. Notaren vil notere, hvem der deltog i notarforretningen, og lave en digital påtegning på fremtidsfuldmagten på tinglysning.dk. På den måde kan Statsforvaltningen se, at fremtidsfuldmagten er gyldig og sætte fremtidsfuldmagten i kraft, hvis det bliver aktuelt i fremtiden. Det koster kr. 300 i retsafgift.