Forhøjet børnebidrag

Frivillig aftale om forhøjelse af børnebidrag

En aftale om forhøjelse af børnebidraget er en aftale, der konkret fastsætter, hvor meget den ene forælder skal betale til den anden i børnebidrag. Sådan forhøjelse kan bestemmes af Statsforvaltningen, men I kan også selv indgå en frivillig aftale herom.

I kan selv lave aftale om størrelsen af bidraget. En sådan aftale kan ændres af Statsforvaltningen, hvis den efter anmodning vurderer, at aftalen er urimelig, at forholdene har ændret sig væsentligt, eller at aftalen strider mod barnets bedste.

Når Statsforvaltningen vurderer, om børnebidraget skal være højere end normalbidraget, er de væsentligste forhold bidragsbetalerens indkomst og det antal børn, som bidragsbetaleren har forsørgelsespligt over for.

Indkomsten skal beregnes som bruttoindkomst, der er indkomst før betaling af skat og arbejdsmarkedsbidrag, men efter fradrag af rimelige pensionsindbetalinger. Det har ikke betydning, hvad du som bidragsmodtager tjener.

Gyldighed

Det er ikke et krav, at aftalen skal indsendes til Statsforvaltningen. Aftalen underskrives og dateres, hvorefter den er gyldig.