Eksempel på fremtidsfuldmagt - TestaViva

Fremtidsfuldmagter kan se forskellige ud alt efter, hvem der opretter dem.

Herunder følger et eksempel på en fremtidsfuldmagt. Det er et tænkt eksempel.

Eksempel:

Anna og Jens er gift og har sammen to voksne børn, Thomas og Lars, og en bolig, som de har købt sammen. Anna er i den sidste tid blevet mere og mere dement, og hun kan nu ikke handle på egne vegne. Anna er desværre også kommet i så dårlig helbredsmæssig tilstand, at hun vælger at komme på plejehjem. Jens vil gerne sælge huset, så han kan flytte i en bolig ved siden af plejehjemmet.

Da Annas helbred nu er i så dårlig stand, aktiveres den fremtidsfuldmagt, som Anna heldigvis har oprettet hos TestaViva, da hun stadig var ved sine fulde fem. I fremtidsfuldmagten har hun indsat Jens som primær fuldmægtig og sine to børn som subsidiære fuldmægtige. Det betyder, at Jens kan sælge deres fælles bolig og flytte i en bolig tæt på Anna. Da børnene er subsidiære fuldmagtshavere, kan de hjælpe Anna i tilfælde af, at Jens ikke er i stand til det.

I dette eksempel på en fremtidsfuldmagt giver fremtidsfuldmagten bl.a. også Jens mulighed for at købe julegaver til Annas nærmeste (deres to børn) på vegne af Anna, og han har lov til at tale med det offentlige i forbindelse med de ydelser, som Anna kan modtage, mv.

Se eksempel på Annas fremtidsfuldmagt herunder:

Der findes mange eksempler på fremtidsfuldmagter, men i dette eksempel er der både indsat en primær fuldmægtig (Jens) og to subsidiære fuldmægtige (Thomas og Lars). Derudover er det en god fremtidsfuldmagt, da den er lavet meget bred. Fremtidsfuldmagten gælder for økonomiske og personlige forhold. Det sikrer, at Jens vil kunne sælge eksempelvis deres fælles hjem, men han vil også kunne få diverse lægejournaler udleveret, så han er oplyst om sin ægtefælles situation.

Læs mere om fremtidsfuldmagt her.