Dit testamente kan hjælpe de mest udsatte i vores samfund

Fonden for Socialt Ansvar arbejder med frivilligt socialt arbejde og hjælper de allersvageste børn, unge og voksne, som har brug for en ekstra hånd i livet. Alle skal føle sig trygge og være en del af et fællesskab – det er de bedste forudsætninger for at få et godt liv. Fonden er ligesom mange andre velgørende organisationer i landet afhængig af økonomisk støtte, og blandt andet derfor hilser fonden TestaViva velkommen.

Læs mere

Udvis ansvarlighed via dit testamente

Vores velfærdssamfund er truet, og Fonden for Socialt Ansvar ved, at en tidlig og forebyggende indsats er den bedste investering for samfundet på den lange bane. Med de enorme opgaver vi står over for som samfund, er behovet for frivillige hænder og private donationer større end nogensinde. Med TestaViva kan du nemt, sikkert og gratis betænke fonden og andre velgørende organisationer i dit testamente og på den måde være med til at gøre en kæmpe forskel for udsatte i vores samfund.

Herunder kan du læse mere om nogle af de initiativer og projekter, Fonden for Socialt Ansvar har iværksat.

Natteravnene skaber tryghed

Natteravnene er frivillige voksne, som går tur i de ikoniske gule Natteravnejakker på forskellige tider af døgnet afhængig af lokale forhold og behov. Målet er at skabe større tryghed og øget livsglæde, trivsel og integration for de unge. 4000 frivillige Natteravne sikrer, at vores sønner og døtre kommer sikkert hjem fra festen. Uden Natteravnene var festen slet ikke så munter!

Læs mere

Bydelsmødre hjælper isolerede kvinder

Bydelsmødre er frivillige kvinder, som hjælper kvinder med etnisk minoritetsbaggrund til at blive stærke mødre og aktive medborgere i deres lokalsamfund. Vi når ud til de isolerede kvinder og deres børn, som det offentlige system har svært ved at nå, og tilbyder lokale fællesskaber og viden om samfundets muligheder. Vi støtter kvinder til at involvere sig i samfundet, tage ansvar for sig selv og deres familier og få en uddannelse og et job.

Læs mere

Baba – fordi far er vigtig

En nærværende far er afgørende for et barns fremtid. Baba bringer ressourcerne hos etniske minoritetsfædre i spil, så de involverer sig mere i deres børns liv og i lokalsamfundet. Etniske minoritetsfædre vil gerne deres børn, de skal blot hjælpes på vej. Vi skaber forandring hos fædre, der ønsker at arbejde med deres udfordringer i farrollen. Til gavn for dem selv, deres børn og samfundet.

Læs mere

Familieiværksætterne – en god start!

Familieiværksætterne er et tilbud til alle førstegangsforældre, og involverer både mor og far. Formålet er at styrke forældreskabet ved at give viden og råd og ved at skabe netværk, så både mor, far og barn får en god start på familielivet. Vi styrker nybagte børnefamilier allerede fra graviditeten og forebygger marginalisering af udsatte familier.

Læs mere

Erhvervs & Skoleguiderne hjælper unge

Vi tilbyder udsatte børn og unge et mentorforløb med en frivillig voksen mentor. Skoleguiderne hjælper ressourcesvage elever i folkeskolen ved at styrke deres selvtillid og talent. Erhvervsguiderne støtter og vejleder unge, der har svært ved at håndtere hverdagen, til at starte på – eller fastholde - en ungdoms-uddannelse, få et job og et godt ungdomsliv med et netværk omkring sig.

Læs mere