fbpx

Hjem > Produkter > Bolig > Familieoverdragelse

Familieoverdragelse

Familieoverdragelser giver mulighed for, at man kan overdrage sin ejendom til et eller flere nærtstående familiemedlemmer til en fordelagtig pris. Mange benytter sig af muligheden for en familieoverdragelse til at overføre større værdier mellem generationer. En familieoverdragelse kan anvendes uanset typen af ejendom. Du kan således som udgangspunkt overdrage både hus, ejerlejlighed, andelsbolig eller sommerhus med en familieoverdragelse.

Indholdsfortegnelse

Fordelen ved familieoverdragelse - 15/20 %-reglen?

Den økonomiske fordel ved at lave en familieoverdragelse består i, at man kan sælge sin ejendom til en lavere pris end markedsværdien, uden at modtageren skal betale en gaveafgift.

 

Vurderingsstyrelsen er i skrivende stund ved at udsende nye offentlige ejendomsvurderinger. Hvilken pris, ejendommen må overdrages til, afhænger af, om man har modtaget den nye vurdering. Ejendomme, hvor den nye ejendomsvurdering endnu ikke er modtaget, kan som udgangspunkt overdrages til nærtstående familiemedlemmer til en pris på op til 15% over eller under den offentlige ejendomsvurdering. Når først den nye ejendomsvurdering er modtaget fra Vurderingsstyrelsen, erstattes de 15 % af 20 %, således at man herefter kan overdrage ejendommen til nærtstående familiemedlemmer til en pris på op til 20% over eller under den nye offentlige vurdering.

 

Hvis man endnu ikke har modtaget den nye vurdering, og der forventes en højere vurdering efter det nye vurderingssystem, kan det derfor være en fordel at få lavet familieoverdragelsen nu, inden den nye vurdering modtages.

 

Lad os tage et eksempel: Et ægtepar har købt en ejerlejlighed i København til deres datter, som hun kan bo i under sin studietid. Lejligheden blev købt for 3.500.000 kroner, men den offentlige ejendomsvurdering er kun 2.000.000 kroner. Forældrene har endnu ikke modtaget den nye offentlige vurdering. Ifølge 15%-reglen kan forældrene sælge lejligheden til deres datter for 1.700.000 kroner, når hun er færdig med at studere.

 

Normalt skal et barn, der modtager en gave fra sine forældre, betale 15% i gaveafgift af det beløb, der overstiger 74.100 kroner (2024 satser). Hvis barnet videresælger ejendommen til samme pris, som hendes forældre købte den for, vil hun modtage 1.800.000 millioner kroner helt skattefrit. Det er endda muligt, at ejendommen kan sælges til en højere pris, hvilket vil øge barnets skattefrie indtjening yderligere.

 

Hvis forældrene derimod inden familieoverdragelsen modtager den nye ejendomsvurdering, og denne eksempelvis lyder på 3.000.000 kr., må lejligheden herefter i stedet sælges til datteren for mindst 2.400.000 kr.

Familieoverdragelser kan dog kun finde sted, såfremt visse betingelser er opfyldt, og der ikke foreligger særlige omstændigheder. Dette gennemgås nærmere i det følgende

 

Klik her for at læse mere her om de nye ejendomsvurdering 2024

Hvem kan du overdrage ejendommen til?

Du kan kun lave en familieoverdragelse til dine nærmeste familiemedlemmer. Det er altså kun forældre, børn, plejebørn*, stedbørn, børnebørn og svigerbørn.

 

Søskende opfattes i denne sammenhæng ikke som nærtstående familiemedlemmer, og du kan derfor ikke lave en familieoverdragelse til dine søskende. Hvis man vælger at overdrage ejendommen til ét af flere børn, betyder dette, at barnet ikke efterfølgende kan overdrage ejendommen til dennes søskende på fordelagtige vilkår.

 

*Plejebørn er børn, der har haft bopæl hos dig i en sammenhængende periode på mindst 5 år, når opholdet er begyndt, inden plejebarnet fyldte 15 år, og højst en af plejebarnets forældre har haft bopæl sammen med plejebarnet. Bemærk, at det ikke er en betingelse, at der har været et formelt plejeforhold.

Familielån og gavebreve

En familieoverdragelse med et gældsbrev betyder, at du overdrager ejendommen til et familiemedlem, f.eks. dine børn, som så skylder dig et beløb, som er knyttet til ejendommen. Det kan være en måde at overføre ejendommen på, samtidig med at du modtager tilbagebetaling af et lån. 

 

Som forælder har man derudover mulighed for at give sine børn afgiftsfrie gaver for op til 74.100 kr. årligt (2024-satser).

 

Da der er faldgrupper ved familielån og gavebreve, vil TestaViva altid anbefale, at du søger juridisk rådgivning, inden du laver en familieoverdragelse med et familielån.

Hvad skal man være særligt opmærksom på?

Før du overvejer en familiehandel og beslutter dig for at overdrage din bolig til et familiemedlem, er det vigtigt at være opmærksom på, at der kan foreligge særlige omstændigheder, der kan betyde, at den offentlige vurdering ikke vil blive anset for retvisende. Såfremt der foreligger en sådan særlig omstændighed, kan 15%-/20%-reglen derfor ikke anvendes.

 

Ifølge Skatterådets praksis kan særlige omstændigheder eksempelvis være:

 

·      Størrelsen på en eventuel kompensation til andre børn indikerer, at ejendommen reelt har en højere værdi end den offentlige vurdering.

 

·      Ejendommen er for nyligt vurderet højere end den offentlige vurdering, eksempelvis af en ejendomsmægler.

 

·      Ejendommen er inden for en kortere periode solgt for en højere købesum. De nærmere grænser herfor er ved at blive fastlagt, men i henhold til praksis og Skattestyrelsens udkast til styresignal skal der formentlig være gået et sted mellem 3-4 år, før ejendommen kan overdrages efter seneste offentlige ejendomsvurdering.

 

·      Størrelsen på det lån, der optages i forbindelse med overdragelsen, indikerer, at ejendommen reelt er mere værd end den offentlige vurdering.

 

 

Du skal endvidere være opmærksom på, at væsentlige ændringer og forbedringer af ejendommen siden seneste offentlige vurdering kan betyde, at 15%-/20%-reglen heller ikke kan anvendes.

 

Der er dermed i høj grad tale om en konkret vurdering. Hvis du overvejer at sælge din ejendom som en familieoverdragelse, vil vi gerne rådgive dig om mulighederne herfor i forhold til din specifikke ejendom.

Med TestaViva i dit hjørne

TestaViva har opbygget en nem og tilgængelig platform, der sammen med vores dygtige jurister og advokater viser dig de faldgruber, du skal kende til, og vi yder forståelig og kompetent rådgivning gennem hele købet. Udover at rådgive dig om det juridiske og gennemgå boligdokumenterne med dig, sørger vi for at tage kontakten til sælger og sælgers mægler. Det kan fx være med henblik på forhandling af dine vilkår og tilpasninger i diverse dokumenter. Desuden rådgiver vi om andre vigtige elementer i forbindelse med processen, som fx økonomien, og vil også have kontakt og dialog med din bank. Vi sørger også for udarbejdelse af og tinglysning af skøde, samt laver refusionsopgørelse mv.

Med TestaViva i dit ringhjørne vil købet af din drømmebolig forløbe gnidningsfrit, og du vil købe din kommende bolig på et meget bedre og mere oplyst grundlag.

Mangler du en boligjurist?

Skal du købe bolig? Hos TestaViva anbefaler vi altid, at du har en rådgiver med speciale inden for jura og boligkøb, når du skal købe bolig.

Har du brug for juridisk tjek?

Du får 15 minutters telefonisk juridsk tjek af dit dokument med en jurist,
der sikrer, at alt er korrekt.

Priser

Book møde med en boligjurist

Få en jurist til at udarbejde dit dokument.

7000,-

Vil du gerne opnå fuld tryghed ved oprettelsen af dit juridiske dokument? Book et møde med en af vores jurister og vær sikker på at dit dokument bliver lavet juridisk korrekt. 

Bliv ringet op

Snak med en af vores dygtige kunderådgivere

Ønsker du en dybdegående forklaring om gavebrev og hvordan det kan hjælpe dig? Udfyld nedenstående formular, så kan vi arrangere en samtale med en af vores dygtige kunderådgivere, der vil besvare alle dine spørgsmål og give dig en grundig forklaring af produktet og dets fordele. Vi ser frem til at høre fra dig!