Boafgiftsklasser

Når du står til at arve et større beløb, skal du betale boafgift til staten. I folkemunde kaldes det fortsat en arveafgift, men i forbindelse med boafgiftslovens ikrafttræden den 1.7.1995 ophørte man med at benytte udtrykket. Den arv, du står til at modtage, kan i dag blive pålagt to afgifter, nemlig boafgift og/eller tillægsboafgift.

Afgiften afhænger af boets størrelse og af om, hvordan du var i familie med afdøde. På samme måde som arveloven opstiller tre arveklasser, er der også tre boafgiftsklasser, der er delt op i ægtefælleklassen, A-klassen og B-klassen:

Ægtefælleklassen: Afgiftsfrie 0%

Afdødes ægtefælle eller registrerede partnere skal ikke betale boafgift. Dette gælder dog ikke for papirløse samlevende, og de falder ind under den afgift, som A-klassen skal betale – dette forudsætter at man har boet sammen i mindst 2 år. Endvidere er almennyttige organisationer også fritaget for afgift.

A-kassen: Boafgift 15%

Denne klasse vedrører alle andre arvinger end efterlevende ægtefæller og alemnyttige organisationer, der er nærtbeslægtede. Også papirløse samlevende hører til denne klasse, hvis de enten har boet sammen i 2 år eller har/venter et barn sammen. Her skal der betales 15% i afgift efter bundfradraget. Bundfradraget ved beregning af boafgiften udgør kr. 289.000 pr. bo i 2018. Dette er ensbetydende med, at kr. 289.000 af afdødes værdier er uden afgift. Er boet mindre end bundfradraget, skal der ikke betales afgift. Bundfradraget fordeles forholdsmæssigt mellem den del af arvebeholdningen, hvoraf der skal betales boafgift på 15% og den del af arvebeholdningen, hvor der skal betales nedsat afgift.

B-klassen: Tillægsboafgift 36,25%

En række arvinger skal også betale tillægsboafgift. Tillægsboafgiften skal betales af alle, der ikke direkte er fritaget for afgift. Arvinger, der er omfattet af denne klasse, er fjernere slægtninge, ubeslægtede, eller ikke-almennyttige institutioner. Dette er ensbetydende med, at den samlede afgift bliver ca. 36,25%. Dette skyldes, at tillægsboafgiften beregnes af restbeløbet efter der er beregnet boafgift. Ved beregningen af tillægsboafgift gælder der ikke noget bundfradrag.

Beregning af boafgift for arvinger i A-klassen

I det følgende vil der ske en beregning af arvens fordeling for arvinger i A-klassen. Arvinger i A-klassen betaler en boafgift på 15% af den del, der overstiger bundfradraget på kr. 289.000.

I dette eksempel sad afdøde i uskiftet bo med to livsarvinger, som falder ind under A-klassen. Afdøde efterlader en samlet en samlet nettoformue på kr. 1.000.000. Da afdøde sad i uskiftet bo, skal bundfradraget efter et uskiftet bo beregnes således, at bundfradraget bliver ganget med to. Dette skyldes, at bundfradraget ved beregning af boet sker pr. bo. Beregningen illustreres således:

Boets nettoformue: kr. 1.000.000

2 gange bundfradrag: kr. 578.000

Til betaling af boafgift: kr. 422.000

15% boafgift af kr. 420.000: kr. 63.000

Arv til fordeling ((422.000-63.000)+578.000)): 937.000

De to børn arver efter afgift hver: kr. 468.500

Beregning af boafgift for arvinger i B-klassen

Arvinger i B-klassen skal udover at betale en boafgift på 15% af den del, der ovestiger bundfradraget også betale en tillægsafgift på 25%.

I dette eksempel er afdøde enlig. I sit testamente har han valgt at efterlade sin ven hele sin arv. Afdøde efterlader sig en nettoformue på kr. 1.258.000.

Boets nettoformue: kr. 1.258.000

Minus bundfradrag: kr. 289.000

Til betaling af boafgift: kr. 969.000

15% boafgift af kr. 969.000: kr. 145.350

Nettoformue minus boafgift: kr. 969.000 - 145.350: kr. 823.650

Tillægsafgift 25% af kr. 823.650: Kr. 205.912,50

Vennen arver efter afgift og inklusiv bundfradrag: Kr. 906.737,50