At miste sin kære - tiden før, under og efter - TestaViva

Det er hårdt at miste en person, som man har kær. Det er samtidig også en periode, hvor der skal træffes mange beslutninger og bestemmelser, som kan virke uoverskuelig midt i sorgen. Vi vil med denne artikel prøve at give et overblik over de forskellige opgaver og beslutninger, der skal tages, samt komme med gode råd.

Før dødsfaldet

Der er ingen, der ved, hvornår vi skal væk fra denne jord, hvorfor det er svært at forbedre sig inden. I forbindelse med et alvorligt sygdomsforløb kan det være en god ide at gøre sig overvejelser, om hvad der skal ske, hvis man ikke overlever.

Det er sikkert, at det altid er en god ide at overveje, hvorvidt der skal oprettes et testamente, som kan hjælpe med at gøre det klart for arvingerne, hvad dine ønsker var.

Mange skriver i deres testamente, hvad de har af ønsker til begravelse m.m. TestaViva anbefaler ikke, at man indskriver disse ønsker i sit testamente. Det skyldes, at sådanne ønsker ofte ikke bliver bekendt for arvingerne, før efter begravelsen har fundet sted. Når en person går bort, får skifteretten meddelelse om at vedkommende er gået bort. De vil herefter informere arvingerne om at der er et testamentet efter afdøde, men der går ofte et par uger før dette sker, hvor afdøde i mellemtiden er blevet begravet. Vi anbefaler derfor, at du drøfter dine ønsker om begravelse med dine nærmeste, så der ingen tvivl er herom.

Testamentet er derimod en vished for dine arvinger, om hvad dine ønsker var til arvens fordeling. Derudover har du også mulighed for at indsætte bestemmelse om særeje for arven til dine arvinger. På den måde sikrer du, at pengene ikke en dag skal deles med din arvings ægtefælle i forbindelse med en skilsmisse.

Under dødsboets behandling

I den umiddelbart nærmeste tid efter en person er død, er der få men vigtige ting, du skal sørge for, så alt fra begravelse til bodelingen kan igangsættes.

Mange vælger at få en bedemand til at håndtere de mange opgaver, men det er ikke en pligt at du skal bruge en bedemand. Du kan vælge at bruge en bedemand, men du kan selv vælge, hvilke opgaver bedemanden skal tage sig af, og hvilke du selv klarer.

I forbindelse med et dødsfald udfylder lægen en dødsattest, og personen er herefter officielt død. Du kan udfylde dødsanmeldelsen på borger.dk – du kan selv udfylde den eller få bedemanden til at hjælpe.

Dødsanmeldelsen skal indsendes senest to dage, efter afdøde er erklæret død. Anmeldelsen skal indeholde oplysninger om begravelse eller bisættelse, om afdøde var medlem af folkekirken, om en præst skal medvirke ved begravelsen m.m. Husk at loven tilsiger, at afdødes ønsker omkring begravelse/bisættelse skal følges i videst muligt omfang. Såfremt afdøde ikke har oplyst sine ønsker, er det nærmeste pårørende, der bestemmer det.

Økonomi

Er det en ægtefælle eller samlever, der går bort, er det ikke kun tabet af din partner, du skal håndtere – ofte er du også afskåret fra dine penge. Bankerne skal efter loven spærre alle konti, hvor afdød fremgå. Har I derfor fælleskonti, vil alle disse blive spærret i forbindelse med personens død. Vi anbefaler derfor, at du i dette tilfælde kontakter din bank for at sikre:

  • at du har penge til husholdningen
  • at dine regninger bliver betalt
  • at din løn/pension bliver udbetalt til en konto, du har fri adgang til

Havde afdøde mere gæld end formue, er der nogle ekstra forhold, du skal være opmærksom på. De fleste vil gerne bestille en fin begravelse til deres kære, men det kan blive en regning, du selv hæfter for, hvis afdøde var insolvent (skyldte flere penge end han/hun ejede). Reglerne er således, at det er personen, der bestiller begravelsen ved bedemanden, som hæfter for regningen, hvis dødsboet ikke er i stand til at betale. Er du i tvivl om, hvad du skal gøre, anbefaler vi, at du kontakter en af TestaVivas jurister for nærmere rådgivning.

Hvis afdøde boede alene, skal du sørge for at sikre hjemmet. Det gør du blandt andet ved at lukke og låse vinduer og døre samt tømme og slukke køleskabet. Det er meget vigtigt at være opmærksom på, at du som pårørende ikke må fjerne nogle genstande, mens skifteretten behandler boet. Det kan du senere få tilladelse til, når du får boet udleveret til henholdsvis privat eller offentlig skifte.

Møde med skifteretten

Skifteretten vil kontakte kontaktpersonen på dødsanmeldelsen og 14 dage efter anmeldelsen indkalde til et møde med skifteretten. Det er en god ide, hvis du er kontaktpersonen på en dødsanmeldelse, at du i de 14 dage kontakter de arvinger, du er bekendt med. På mødet med skifteretten vil arveforhold blive drøftet, og hvad der skal ske med afdødes ejendele, formue og gæld. Du vil på baggrund af dette møde blive vejledt af skifteretten til den videre behandling af dødsboet.

Der er forskellige skiftemuligheder, som skifteretten vil hjælp dig med. Kontakt også TestaViva, hvis du ønsker råd vejledning herom.