Arver dit bortadopterede barn dig?

Adoptioner fra 1.10.1972 og frem

Hvis man har bortadopteret et barn efter 01.10.1972 eller senere er der sket et fuldt familieskifte. Adoptivbarnet vil ikke længere have arveret efter dig, men derimod kun efter adoptanterne.

Hvis du har givet samtykke til en stedbarnsadoption, hvor f.eks. en mand adoptere sin hustrus barn. Da vil barnet tillige ikke længere have arveret efter dig, hvis du er den biologiske far.

Adoptioner fra 1.1.1957 til 30.09.1972

Er barnet bortadopteret efter den 1.1.1957 indtil 30.09.1972 afhænger arveretten af adoptionsbevillingen. I denne periode blev der i nogle adoptionsbevillinger indsat bestemmelser om, at adoptivbarnet forsat havde arveret efter sine biologiske forældre. Dog ville adoptivbarnets børn (livsarvinger) ikke have denne arveret.

Det betyder, at har du bortadopteret dit barn og det fremgår af adoptionsbevillingen, at dit barn stadig har arveret efter dig, vil barnet derfor arve ved din død. Hvis dit bortadopterede barn er død før dig, men selv har fået børn (dine børnebørn af dit bortadopterede barn), træder disse børn ikke i stedet for dit bortadopterede barn og kan derfor ikke gøre krav på din arv.

Hvis der ikke fremgår af adoptionsbevillingen, at dit bortadopterede barn arver dig, arver barnet kun dig, hvis du vælger at tildele barnet arv ved testamente.

Adoptioner før 1.1.1957, men efter 1923

Har du bortadopteret dit barn før den 1.1.1957, har dit bortadopterede barn og dettes børn (livsarvinger) fuld arveret efter dig. Du kan kun begrænse deres arv ved testamente. Det er i den forbindelse uden betydning, om du ikke har haft kontakt til det bortadopterede barn.

Adoptivbarnet og dettes børn (livsarvinger) har i nogle tilfælde ret til, at modtage arv efter deres adoptivforældre, men ikke adoptivforældrenes øvrige slægt. Det betyder, at de ikke arver efter deres øvrige søskende i adoptivfamilien. Adoptivbørnene arver kun deres adoptivforældre, hvis adoptivforældrene ikke har bestemt andet ved et testamente. Det vil sige, at adoptivbarnet kan gøres arveløst, hvis dets adoptivforældre ønsker det.