Arver adopterede børn? - TestaViva

Arver adopterede børn?

Brevkassespørgsmål

“Hej. Jeg fik et barn for mange år siden, som blev bortadopteret. Jeg har efterfølgende fået mand og to børn mere. Jeg har ingen kontakt med barnet, der blev bortadopteret. Skal barnet arve mig?”

Svar fra juristen

Hej

Svaret afhænger af, hvornår du bortadopterede barnet. Du skriver, at det er for mange år siden. I visse bevillinger udstedt i perioden 01.01.1957 til 01.10.1972, er der i bevillingen en bestemmelse om, at adoptivbarnet, men ikke adoptivbarnets livsarvinger, bevarer sin arveret efter den biologiske slægt. Disse bestemmelser er fortsat gyldige, men har ikke kunnet indsættes i adoptionsbevillinger efter den 01.10.1972.

Har du bortadopteret i perioden før d. 01.10.1972, skal du derfor se i adoptionsbevillingen, hvorvidt der i denne er indsat en bestemmelse om arv. Har du bortadopteret i perioden efter 01.10.1972, vil der ikke være tvangsarv til barnet.

Jeg håber, at det besvarede dit spørgsmål – ellers er du meget velkommen til at kontakte os igen.