fbpx

Hvornår træder en fremtidsfuldmagt i kraft?

En fremtidsfuldmagt træder i kraft i det tilfælde, at du ikke kan tage vare på dig selv. Det er Familieretshuset, der vurderer, om alle betingelser er opfyldt, før fremtidsfuldmagten bliver aktiveret.

Fremtidsfuldmagt

Din fremtidsfuldmagt træder i kraft, hvis du kommer ud for sygdom eller ulykke, der medfører, at du ikke kan tage vare på dig selv. Det er Familieretshuset, der sætter fremtidsfuldmagten i kraft, og da det er et meget personligt dokument, skal der flere faktorer til, før Familieretshuset aktiverer fremtidsfuldmagten:

  • Der skal sendes en anmodning til Familieretshuset. Herved skal ligge en lægeerklæring, og der er et gebyr på 1.010 kr. (tal fra 2024).
  • Fuldmagtsgivers nærmeste pårørende skal høres omkring deres stillingstagen til ikraftsættelsen af fremtidsfuldmagten.

Hvem kan anmode om at sætte fremtidsfuldmagten i kraft?

Familieretshuset skal anmodes om at sætte fremtidsfuldmagten i kraft. Her kan du hente en blanket til dette formål. Både fuldmagtsgiver og fuldmægtig(e) kan sende en anmodning til Familieretshuset. Hvis der er flere fuldmægtige, skal de sammen anmode om ikraftsættelsen af fremtidsfuldmagten.

Hvordan anmoder man om at sætte fremtidsfuldmagten i kraft?

Hvis det er fuldmægtig, der anmoder om ikraftsættelse af fremtidsfuldmagten, skal fuldmægtig snakke med fuldmagtsgiver om dette, inden anmodningen sendes til Familieretshuset. Fuldmægtig skal dermed skriver under på, at han/hun har drøftet fuldmagtens ikraftsættelse med fuldmagtsgiver. Hvis fuldmagtsgiver er klar nok i hoved til at forstå betydningen af at sætte fremtidsfuldmagten i kraft, og hvis han/hun er imod dette, bliver fremtidsfuldmagten ikke aktiveret. Dog kan der forekomme tilfælde, hvor fuldmagtsgiver pga. sygdom ikke er klar nok i hovedet til at forstå betydningen af ikraftsættelsen. I sådanne tilfælde kan fuldmægtig undlade at drøfte ikraftsættelsen med fuldmagtsgiver, og så er det op til Familieretshuset at træffe en afgørelse. Dette skal blot noteres i anmodningen til Familieretshuset.

Indhent lægeerklæring

Lægeerklæringen indhentes som udgangspunkt ved at fuldmagtsgiver og fuldmægtig kontakter fuldmagtsgivers praktiserende læge, hospitalslæge, plejehjemslæge eller speciallæge. Fuldmægtig kan som udgangspunkt ikke få lægeerklæring, uden at fuldmagtsgiver giver et samtykke til, at fuldmægtig må indhente lægeerklæringen. Lægen kan også vurdere, at det er nødvendigt, at fuldmagtsgiver og fuldmægtig møder op hos lægen sammen. En blanket til lægeerklæringen kan hentes her.

Når Familieretshuset har modtaget ansøgning med lægeerklæring og gebyr, vurderer de, om betingelserne for at sætte fremtidsfuldmagten i kraft er opfyldt. Det kan være betingelser som, at fremtidsfuldmagten skal være gyldigt oprettet, og at fremtidsfuldmagtsgiver skal være ude af stand til at varetage sine personlige og/eller økonomiske forhold, afhængig af hvad der er noteret i fremtidsfuldmagten.

Besked til de nærmeste pårørende om ikraftsættelsen af fremtidsfuldmagten

Ikraftsættelsen af fremtidsfuldmagten har stor betydning for fuldmagtsgiveren og de nærmeste pårørende. Derfor har de pårørende krav på at vide herom, så de evt. kan gøre indsigelse til Familieretshuset, hvis de er uenige i beslutningen.

Kan man selv sætte fremtidsfuldmagten i gang?

Ja, man kan som fuldmagtsgiver selv sætte din fremtidsfuldmagt i kraft, hvis man ønsker, at ens fuldmægtig(e) skal handle på ens vegne og varetage ens personlige og økonomiske forhold. Det skal dog stadig gå igennem Familieretshuset og understøttes af lægeerklæring om den dårlige tilstand.

Fuldmagtsgivers mulighed for fortsat at træffe beslutninger

Selv om man opretter en fremtidsfuldmagt, og selv om fremtidsfuldmagten træder i kræft, bliver fuldmagtsgiveren ikke umyndiggjort. Personen mister med andre ord ikke sin retlige handleevne, blot fordi en fremtidsfuldmagt aktiveres. Fuldmagtens virke har alene den betydning, at personen kun fortsat kan handle på egen hånd i det omfang, vedkommende er i stand til det.

De aftaler, som personen træffer, før fremtidsfuldmagten træder i kraft, kan blive omgjort, hvis den anden part burde have indset, at personen var i en tilstand, hvor vedkommende pga. eksempelvis demens ikke forstod aftalens indhold og altså ikke var i stand til at handle fornuftigt.

Mange tror fejlagtigt, at den fuldmægtige vil kunne sende fuldmagtsgiver på plejehjem. Det er ikke tilfældet. Der er i Danmark krav om, at personen, der flyttes på plejehjem, skal kunne give et informeret samtykke til indflytningen. Det betyder, at personen skal kende og forstå omfanget af det, som vedkommende giver samtykke til. Er det ikke muligt at få et sådant samtykke, kan kommunen eller Familieretshuset i særlige tilfælde beslutte, at personen alligevel skal flytte ind i en plejebolig. Betingelserne for at gennemtvinge en sådan flytning skal være opfyldt, og de varierer alt efter situationen. En af grundreglerne er et krav om, at det vil være uansvarligt ikke at gennemtvinge flytningen (fx ved alternativ risiko for alvorlig selvskade).

Det betyder kort fortalt, at man ikke skal frygte, at man bliver umyndiggjort, blot fordi man opretter en fremtidsfuldmagt, og den bliver aktiveret. Det er stadig muligt at træffe beslutninger på egne vegne, selvom fremtidsfuldmagten er trådt i kraft.

Hvordan ophæver man fremtidsfuldmagten?

Den fuldmægtige kan altid frasige sig hvervet, efter fremtidsfuldmagten er trådt i kraft. En fuldmægtig har krav på at blive fritaget. Ønsker den fuldmægtige slet ikke at påtage sig hvervet, inden fremtidsfuldmagten er trådt i kraft, undlader denne blot at anmode om ikraftsættelse – også selvom der ved oprettelsen af fremtidsfuldmagten er indgået aftale med den fuldmægtige.

Hvornår ophører en fremtidsfuldmagt?

Din fremtidsfuldmagt ophører så snart, du går bort. En fremtidsfuldmagt er nemlig kun relevant i forhold til sygdom, mens du lever og ikke, når du er gået bort.

Er du sikret juridisk?

Hos TestaViva kan du teste hvilke juridiske dokumenter du bør have. Tag testen og svar på enkelte spørgsmål omkring din livssituation for at blive klogere på hvilke juridiske dokumenter du bør have.