fbpx

Hvordan sikrer jeg, at min samlever arver mig?

Et udvidet samlevertestamente sikrer, at du og din samlever kan arve hinanden på ægteskabelige vilkår. Det betyder, at længstlevende får flere fordele, end ved oprettelsen af et gensidigt testamente såsom:

Et udvidet samlevertestermente er kun gyldigt, hvis man ved førstafdøde samlevers død levede på fælles bopæl og ventede, havde eller havde haft et fælles barn. Alternativt at I ved førstafdøde samlevers død havde levet sammen i et ægteskabslignende forhold de sidste to år.

Søskende, venner, far og datter kan ikke oprette et udvidet samlevertestamente sammen. De kan i stedet oprette et gensidigt testamente. Det er ligeledes en betingelse, at ingen af parterne er gift eller er registreret partner med en anden. Sådanne er i stedet henvist til at lave et almindeligt eller gensidigt testamente. Et samlevertestamente bortfalder, hvis I senere bliver gift.

Din samlever arver kun, hvis der oprettes testamente.

Dine børn er legale livsarvinger

Har I levet sammen på samme folkeregisteradresse under ægteskabslignende forhold de seneste 2 år, er det dog muligt at arve hinanden ved oprettelse af et testamente, som var I formelt ægtefolk.

Er der derimod ikke oprettet testamente, arver dine børn din formue, mens din samlever intet arver. For mange familier kan det betyde, at længstlevende bliver nødsaget til at sælge ejendommen, der var førstafdødes. De bliver boligløse, så børnene kan få udbetalt deres arv.

Børn arver kun deres biologiske forældre, medmindre der er oprettet et testamente. Det er derfor vigtigt at bestemme, hvem der skal arve længstlevende, når længstlevende engang er død. Hvis dette ikke fastsættes, vil bl.a. særbørn (børn, der ikke er fælles) til førstafdøde få en langt mindre arv end børn efter længstlevende. Man kan ved oprettelsen af testamente bevidst minimere arven til børnene, så længstlevende får muligheden for at videreføre sit liv med mindst mulig påvirkning af sin samlevers død. Ved at lave et testamente, kan I selv beslutte, hvad netop I synes er mest fair.

Ligedelingstestamente – sikrer din samlever på den korte bane og dine børn på den lange bane

Ofte er det en god idé, at man sikrer sin partner bedst muligt, hvis man skulle gå bort, da resten af familien herved økonomisk vil blive mindst belastet. Mange ønsker dog samtidig at sikre, at ens egne børn ligeledes sikres bedst muligt.

Der en løsning, der sikrer dette ønske, og den bliver i fagsproget betegnet som et ligedelingstestamente. Det er ret populært hos samlevende, der har særbørn fra tidligere forhold, og som ønsker at stille alle lige – når begge parter er gået bort.

Ligedelingstestamente løser kort fortalt følgende to ønsker:

1. Længstlevende arver mest muligt

Fælles- og/eller særbørn vil i første omgang kun modtage deres tvangsarv, altså den formuestørrelse som arveloven som minimum giver ret til. Typisk har de samlevende, der ønsker et ligedelingstestamente, valgt at oprette et udvidet samlevertestamente og vil dermed kunne arve 15/16 af den samlede formue. De børn, som førstafdøde efterlader, skal dele 1/16.

2. Børnene arver ligeligt, når længstlevende går bort

Den dag længstlevende dør, sikrer testamentet, at arven fordeles ligeligt. Det gælder, uanset hvem der lever længst. Når du laver en sådan bestemmelse hos TestaViva, vil eventuel tvangsarv, som førstafdødes børn har modtaget tidligere, modregnes, således at alle børn samlet set stilles lige.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *